ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 27 - 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 037
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอุตรกิจ สพป. กระบี่ 90.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลรามเดชา สพป. กระบี่ 89.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสังข์ทองวิทยา สพป. กระบี่ 89.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลลำทับ สพป. กระบี่ 87.90 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลวังทอง สพป. กระบี่ 85.60 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลคณาพร สพป. กระบี่ 85.30 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านดินนา สพป. กระบี่ 84.40 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านบากัน สพป. กระบี่ 82.90 ทอง 8  
9 โรงเรียนเทศบาล๑ (ตลาดเก่า) สพป. กระบี่ 82.60 ทอง 9  
10 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์2 สพป. กระบี่ 80.90 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดเกาะลันตา สพป. กระบี่ 79.20 เงิน 11  
12 โรงเรียนวัดภูมิบรรพต สพป. กระบี่ 78.20 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านคลองแรด(อ่าวลึก) สพป. กระบี่ 76.90 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านมะม่วงเอน สพป. กระบี่ 76.80 เงิน 14  
15 โรงเรียนชุมชนบ้านเขากลม สพป. กระบี่ 76.50 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว สพป. กระบี่ 75.50 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านท่ายาง สพป. กระบี่ 75.10 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ สพป. กระบี่ 71.70 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านพรุเตย สพป. กระบี่ 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน