ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 27 - 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 604
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนโชคชัยกระบี่ สพป. กระบี่ 92.70 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอิศรานุสรณ์ สพป. กระบี่ 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน สพป. กระบี่ 88.30 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดสถิตโพธาราม สพป. กระบี่ 87.70 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลกานตราช สพป. กระบี่ 82.70 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านเขาฝาก สพป. กระบี่ 82 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านควนม่วง สพป. กระบี่ 79.70 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านนานอก สพป. กระบี่ 79 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านศาลาพระม่วง สพป. กระบี่ 79 เงิน 8  
10 โรงเรียนอนุบาลลำทับ สพป. กระบี่ 79 เงิน 8  
11 โรงเรียนบ้านบางเหียน สพป. กระบี่ 78.70 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านคลองไคร สพป. กระบี่ 78 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านบางหอย สพป. กระบี่ 76.70 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองทะเล สพป. กระบี่ 75 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว สพป. กระบี่ 74.30 เงิน 15  
16 โรงเรียนวัดโคกยาง สพป. กระบี่ - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน