ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 27 - 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 007
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ สพป. กระบี่ 83 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดภูมิบรรพต สพป. กระบี่ 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลจิตจงรักษ์ สพป. กระบี่ 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านกลางมิตรภาพที่๔๔ สพป. กระบี่ 66 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนสังข์ทองวิทยา สพป. กระบี่ 65 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านคลองหิน สพป. กระบี่ 64 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านบางเจริญ สพป. กระบี่ 57 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านบางเหียน สพป. กระบี่ 53 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ สพป. กระบี่ 51 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านคลองแห้ง สพป. กระบี่ 49 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านหินลูกช้าง สพป. กระบี่ 49 เข้าร่วม 10  
12 โรงเรียนบ้านคลองโตนด สพป. กระบี่ 44 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านเกาะศรีบอยา สพป. กระบี่ 43 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์2 สพป. กระบี่ 42 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านนาทุ่งกลาง สพป. กระบี่ 41 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านคลองชะมวง สพป. กระบี่ 39 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบ้านลำทับ สพป. กระบี่ 39 เข้าร่วม 16  
18 โรงเรียนบ้านทุ่งเสม็ด สพป. กระบี่ 32 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนบ้านทับปริก สพป. กระบี่ 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน