ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 27 - 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 721
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเทศบาล 2 คลองจิหลาด สพป. กระบี่ 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านคลองยา(เจริญราษฎร์สามัคคี) สพป. กระบี่ 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านควนแดง สพป. กระบี่ 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดโพธิ์เรียง สพป. กระบี่ 72 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านโคกหาร สพป. กระบี่ 71 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านพรุดินนา สพป. กระบี่ 69 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านเกาะจำ สพป. กระบี่ 68 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านกอตง สพป. กระบี่ 67 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านหลังสอด สพป. กระบี่ - -  
10 โรงเรียนวัดโคกยาง สพป. กระบี่ - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน