ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 27 - 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 736
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลกานตราช สพป. กระบี่ 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ สพป. กระบี่ 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาทุ่งกลาง สพป. กระบี่ 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านเขากลม สพป. กระบี่ 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ (สาขาบ้านควนเขียว) สพป. กระบี่ 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านน้ำจาน สพป. กระบี่ 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านบางเหียน สพป. กระบี่ 84 ทอง 6  
8 โรงเรียนโชคชัยกระบี่ สพป. กระบี่ 84 ทอง 6  
9 โรงเรียนบ้านบากัน สพป. กระบี่ 82 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านมะม่วงเอน สพป. กระบี่ 82 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว สพป. กระบี่ 82 ทอง 9  
12 โรงเรียนวัดสถิตโพธาราม สพป. กระบี่ 82 ทอง 9  
13 โรงเรียนอิศรานุสรณ์ สพป. กระบี่ 82 ทอง 9  
14 โรงเรียนบ้านย่านอุดม สพป. กระบี่ 80 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านหินเพิง สพป. กระบี่ 80 ทอง 14  
16 โรงเรียนบ้านพระแอะ สพป. กระบี่ - -  
17 โรงเรียนวัดธรรมาวุธสรณาราม สพป. กระบี่ - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน