ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 27 - 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 774
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านบางเหรียง สพป. กระบี่ 82.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านห้วยเสียด สพป. กระบี่ 80.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านบางเหียน สพป. กระบี่ 80.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสันติวิทยา สพป. กระบี่ 76.40 เงิน 4  
5 โรงเรียนสังข์ทองวิทยา สพป. กระบี่ 75.80 เงิน 5  
6 โรงเรียนกิตติวิทยานุสรณ์ สพป. กระบี่ 75.20 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านเขาดินประชาพัฒน์ สพป. กระบี่ 74.20 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านคลองแรด(คลองพน) สพป. กระบี่ 73.60 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านคลองแรด(อ่าวลึก) สพป. กระบี่ 68.80 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนอ่าวลึก สพป. กระบี่ 68.40 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน สพป. กระบี่ 68.20 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนอุตรกิจ สพป. กระบี่ - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน