ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 27 - 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 090
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านห้วยลึก สพป. กระบี่ 93.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านห้วยเสียด สพป. กระบี่ 88.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 สพป. กระบี่ 88.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอุตรกิจ สพป. กระบี่ 84.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านบกเก้าห้อง สพป. กระบี่ 78.40 เงิน 5  
6 โรงเรียนสันติวิทยา สพป. กระบี่ 77.20 เงิน 6  
7 โรงเรียนกิตติวิทยานุสรณ์ สพป. กระบี่ 74 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านท่าประดู่ สพป. กระบี่ 67.20 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนอนุบาลลำทับ สพป. กระบี่ 66.40 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านคลองโตนด สพป. กระบี่ 66.20 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนอนุบาลรามเดชา สพป. กระบี่ 64.20 ทองแดง 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน