ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 27 - 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 093
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอิศรานุสรณ์ สพป. กระบี่ 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านลำทับ สพป. กระบี่ 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ สพป. กระบี่ 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านบ่อมะม่วง สพป. กระบี่ 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโคกกลาง สพป. กระบี่ 80 ทอง 5  
6 โรงเรียนพระราชทานบ้านเกาะพีพี สพป. กระบี่ 80 ทอง 5  
7 โรงเรียนอนุบาลคณาพร สพป. กระบี่ 80 ทอง 5  
8 โรงเรียนชุมชนวัดนาเหนือ สพป. กระบี่ 76 เงิน 8  
9 โรงเรียนสังข์ทองวิทยา สพป. กระบี่ 74 เงิน 9  
10 โรงเรียนเจริญวิชช์ สพป. กระบี่ 74 เงิน 9  
11 โรงเรียนบ้านคลองแรด(อ่าวลึก) สพป. กระบี่ - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน