หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านทวดทอง  
2 โรงเรียนพระธาตุมูลนิธิมัธยม  
3 โรงเรียนวัดทุ่งแย้  
4 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ  
5 โรงเรียนวัดโพธิ์เสด็จ  
6 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช"ณ นครอุทิศ"  
7 โรงเรียนอำมาตย์พิทยานุสรณ์  
8 โรงเรียนไตรภูมิวิทยา  

ติดต่อสอบถามได้ที่ นายเผชิญ อุปนันท์ 089-593-6603,นางสุจิน พรหมมาศ 088-752-5832,นายธีระวิทย์ สกุณา 083-645-3840
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]