หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนอำมาตย์พิทยานุสรณ์ สนามบาสเกตบอล 11 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
-
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 โรงเรียนอำมาตย์พิทยานุสรณ์ สนามกีฬากลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 11 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
-
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอำมาตย์พิทยานุสรณ์ สนามหน้าสำนักงาน โรงเรียนอำมาตย์พิทยานุสรณ์ 11 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
-
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนอำมาตย์พิทยานุสรณ์
-
-
5 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 โรงเรียนอำมาตย์พิทยานุสรณ์
-
-
6 776 กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 โรงเรียนอำมาตย์พิทยานุสรณ์
-
-
7 102 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนอำมาตย์พิทยานุสรณ์ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ป.4 - ป.6 11 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
-
8 103 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนอำมาตย์พิทยานุสรณ์ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ม.3 11 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
-
9 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนอำมาตย์พิทยานุสรณ์ ห้องสมุด โรงเรียนอำมาตย์พิทยานุสรณ์ 11 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
-
10 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนอำมาตย์พิทยานุสรณ์ ห้องสมุด โรงเรียนอำมาตย์พิทยานุสรณ์ 11 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
-


ติดต่อสอบถามได้ที่ นายเผชิญ อุปนันท์ 089-593-6603,นางสุจิน พรหมมาศ 088-752-5832,นายธีระวิทย์ สกุณา 083-645-3840
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]