หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดโพธิ์เสด็จ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 112 11 ต.ค. 2559 09.00-12.00
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดโพธิ์เสด็จ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 112 11 ต.ค. 2559 13.00-16.00
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดโพธิ์เสด็จ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 112 11 ต.ค. 2559 10.00-12.00
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดโพธิ์เสด็จ อาคาร 3 ห้อง โรงอาหาร 11 ต.ค. 2559 09.00-12.00
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดโพธิ์เสด็จ อาคาร 3 ห้อง โรงอาหาร 11 ต.ค. 2559 13.00-16.00
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดโพธิ์เสด็จ อาคาร 3 ห้อง โรงอาหาร 11 ต.ค. 2559 10.00-12.00
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดโพธิ์เสด็จ อาคาร2 ชั้น 1 ห้อง 213 ห้องคอมพิวเตอร์ 11 ต.ค. 2559 09.00-12.00
-
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดโพธิ์เสด็จ
-
-
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดโพธิ์เสด็จ เวทีกลาง 12 ต.ค. 2559 13.00-14.00
-
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดโพธิ์เสด็จ เวทีกลาง 12 ต.ค. 2559 14.00-16.00
-
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดโพธิ์เสด็จ เวทีกลาง 11 ต.ค. 2559 09.00-12.00
-
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดโพธิ์เสด็จ เวทีกลาง 12 ต.ค. 2559 09.00-12.00
-
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดโพธิ์เสด็จ เวทีกลาง 11 ต.ค. 2559 13.00-16.00
-
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดโพธิ์เสด็จ อาคาร2 ชั้น 3 ห้อง 232และ233 11 ต.ค. 2559 09.00-14.00
-
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดโพธิ์เสด็จ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 232 และ 233 12 ต.ค. 2559 09.00-16.00
-
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดโพธิ์เสด็จ อาคาร2 ชั้น 3 ห้อง 232และ233 11 ต.ค. 2559 14.00-16.00
-
17 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดโพธิ์เสด็จ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 231 12 ต.ค. 2559 10.00-12.00
-
18 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดโพธิ์เสด็จ
-
-


ติดต่อสอบถามได้ที่ นายเผชิญ อุปนันท์ 089-593-6603,นางสุจิน พรหมมาศ 088-752-5832,นายธีระวิทย์ สกุณา 083-645-3840
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]