หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 738 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดทุ่งแย้ ลานกีฬาอเนกประสงค์ 12 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัวแข่งขัน เวลา 08.30 น.
2 739 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดทุ่งแย้
-
-
3 740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดทุ่งแย้ อาคารโรงอาหาร 12 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัวแข่งขัน เวลา 08.30 น.
4 741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดทุ่งแย้ อาคารเสริมพิชญา ชั้น 1 ห้อง ม.3 12 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัวแข่งขัน เวลา 08.30 น.


ติดต่อสอบถามได้ที่ นายเผชิญ อุปนันท์ 089-593-6603,นางสุจิน พรหมมาศ 088-752-5832,นายธีระวิทย์ สกุณา 083-645-3840
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]