หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 86 47 58.75% 12 15% 9 11.25% 12 15% 80
2 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 59 44 80% 3 5.45% 8 14.55% 0 0% 55
3 โรงเรียนบ้านทวดทอง 43 30 71.43% 3 7.14% 3 7.14% 6 14.29% 42
4 โรงเรียนวัดทุ่งแย้ 49 19 43.18% 11 25% 8 18.18% 6 13.64% 44
5 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง) 51 17 34% 13 26% 12 24% 8 16% 50
6 โรงเรียนบ้านนาเคียน 43 17 50% 6 17.65% 4 11.76% 7 20.59% 34
7 โรงเรียนวัดมหาชัยวนาราม 29 16 64% 5 20% 3 12% 1 4% 25
8 โรงเรียนวัดพระพรหม 29 15 53.57% 5 17.86% 3 10.71% 5 17.86% 28
9 โรงเรียนวัดดอนตรอ 44 14 36.84% 8 21.05% 11 28.95% 5 13.16% 38
10 โรงเรียนบ้านสันยูง 27 14 51.85% 6 22.22% 3 11.11% 4 14.81% 27
11 โรงเรียนบ้านตลาด 65 13 36.11% 9 25% 10 27.78% 4 11.11% 36
12 โรงเรียนวัดบางใหญ่ 28 13 50% 9 34.62% 2 7.69% 2 7.69% 26
13 โรงเรียนวัดมุขธารา 29 13 48.15% 4 14.81% 8 29.63% 2 7.41% 27
14 โรงเรียนวัดท้ายสำเภา 30 12 42.86% 9 32.14% 3 10.71% 4 14.29% 28
15 โรงเรียนวัดมะม่วงตลอด 32 12 44.44% 6 22.22% 4 14.81% 5 18.52% 27
16 โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา 21 12 63.16% 1 5.26% 4 21.05% 2 10.53% 19
17 โรงเรียนวัดดอนยาง 28 11 40.74% 8 29.63% 6 22.22% 2 7.41% 27
18 โรงเรียนวัดท่าช้าง 29 11 42.31% 8 30.77% 5 19.23% 2 7.69% 26
19 โรงเรียนราษฎร์บำรุง(ลานสกา) 26 10 40% 9 36% 1 4% 5 20% 25
20 โรงเรียนวัดเชิงแตระ 22 10 47.62% 4 19.05% 2 9.52% 5 23.81% 21
21 โรงเรียนบ้านคลองดิน 27 9 34.62% 9 34.62% 5 19.23% 3 11.54% 26
22 โรงเรียนบ้านบางกระบือ 13 9 69.23% 2 15.38% 1 7.69% 1 7.69% 13
23 โรงเรียนวัดโพธิ์เสด็จ 20 9 60% 2 13.33% 0 0% 4 26.67% 15
24 โรงเรียนบ้านไสใหญ่ 18 8 53.33% 5 33.33% 2 13.33% 0 0% 15
25 โรงเรียนวัดพังยอม 20 8 53.33% 4 26.67% 1 6.67% 2 13.33% 15
26 โรงเรียนชุมชนวัดหมน 22 7 35% 9 45% 1 5% 3 15% 20
27 โรงเรียนชูศิลป์วิทยา 22 7 33.33% 8 38.1% 2 9.52% 4 19.05% 21
28 โรงเรียนบ้านปากพญา 12 7 58.33% 3 25% 2 16.67% 0 0% 12
29 โรงเรียนบ้านปลายคลอง 15 7 63.64% 1 9.09% 2 18.18% 1 9.09% 11
30 โรงเรียนวัดแพร่ 21 6 31.58% 5 26.32% 6 31.58% 2 10.53% 19
31 โรงเรียนบ้านห้วยยูง 26 6 24% 3 12% 10 40% 6 24% 25
32 โรงเรียนวัดพระเพรง 21 6 31.58% 3 15.79% 7 36.84% 3 15.79% 19
33 โรงเรียนวัดโคกโพธิ์สถิตย์ 12 6 54.55% 2 18.18% 2 18.18% 1 9.09% 11
34 โรงเรียนวัดสวนพล 10 6 60% 0 0% 2 20% 2 20% 10
35 โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ 22 5 25% 6 30% 4 20% 5 25% 20
36 โรงเรียนวัดไสมะนาว 14 5 35.71% 6 42.86% 0 0% 3 21.43% 14
37 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 5 16 5 31.25% 5 31.25% 4 25% 2 12.5% 16
38 โรงเรียนวัดสระไคร 21 5 33.33% 4 26.67% 4 26.67% 2 13.33% 15
39 โรงเรียนวัดหนองแตน 15 5 33.33% 4 26.67% 4 26.67% 2 13.33% 15
40 โรงเรียนวัดบ้านตาล 14 5 50% 0 0% 2 20% 3 30% 10
41 โรงเรียนไตรภูมิวิทยา 45 4 10.81% 9 24.32% 13 35.14% 11 29.73% 37
42 โรงเรียนบ้านสำนักใหม่ 26 4 16% 9 36% 5 20% 7 28% 25
43 โรงเรียนสิทธาภัทร์ 19 4 21.05% 4 21.05% 8 42.11% 3 15.79% 19
44 โรงเรียนวัดท่าแพ 13 4 36.36% 3 27.27% 4 36.36% 0 0% 11
45 โรงเรียนบ้านบางไทร 16 4 44.44% 3 33.33% 1 11.11% 1 11.11% 9
46 โรงเรียนวัดสมอ 9 4 44.44% 3 33.33% 1 11.11% 1 11.11% 9
47 โรงเรียนวัดบางหว้า 9 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
48 โรงเรียนวัดคันนาราม 13 4 36.36% 1 9.09% 4 36.36% 2 18.18% 11
49 โรงเรียนวัดทางพูน 16 4 33.33% 1 8.33% 1 8.33% 6 50% 12
50 โรงเรียนบ้านบางเตย 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
51 โรงเรียนวัดน้ำรอบ(ลานสกา) 19 3 18.75% 6 37.5% 3 18.75% 4 25% 16
52 โรงเรียนบ้านบางหลวง 13 3 23.08% 3 23.08% 5 38.46% 2 15.38% 13
53 โรงเรียนวัดคีรีกันทร์ 8 3 37.5% 3 37.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
54 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
55 โรงเรียนวัดมะม่วงสองต้น 12 3 30% 1 10% 5 50% 1 10% 10
56 โรงเรียนวัดมะม่วงทอง 9 3 33.33% 0 0% 2 22.22% 4 44.44% 9
57 โรงเรียนวัดกุฎิขันติพลาภิรมสงเคราะห์ 23 2 9.52% 7 33.33% 6 28.57% 6 28.57% 21
58 โรงเรียนวัดศรีมงคล 10 2 20% 4 40% 2 20% 2 20% 10
59 โรงเรียนวัดกัด 10 2 20% 3 30% 3 30% 2 20% 10
60 โรงเรียนวัดทุ่งเฟื้อ 21 2 13.33% 2 13.33% 5 33.33% 6 40% 15
61 โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญวราราม 12 2 22.22% 2 22.22% 5 55.56% 0 0% 9
62 โรงเรียนวัดบางตะพาน 12 2 20% 2 20% 2 20% 4 40% 10
63 โรงเรียนวัดท่างาม 7 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 6
64 โรงเรียนมุสลิมสันติธรรมมูลนิธิ 9 2 22.22% 2 22.22% 1 11.11% 4 44.44% 9
65 โรงเรียนวัดชัน 11 2 18.18% 1 9.09% 3 27.27% 5 45.45% 11
66 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 7 2 33.33% 1 16.67% 3 50% 0 0% 6
67 โรงเรียนบ้านหนองหนอน 7 2 28.57% 1 14.29% 2 28.57% 2 28.57% 7
68 โรงเรียนวัดดินดอน 7 2 28.57% 1 14.29% 2 28.57% 2 28.57% 7
69 โรงเรียนบ้านห้วยระย้า 5 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
70 โรงเรียนบ้านชะเอียน 15 2 15.38% 1 7.69% 0 0% 10 76.92% 13
71 โรงเรียนวัดท่าสะท้อน 8 2 25% 0 0% 3 37.5% 3 37.5% 8
72 โรงเรียนวัดจังหูน 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
73 โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 4 2 50% 0 0% 0 0% 2 50% 4
74 โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ 4 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
75 โรงเรียนวัดนาวง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
76 โรงเรียนบ้านห้วยไทร 10 1 11.11% 3 33.33% 2 22.22% 3 33.33% 9
77 โรงเรียนชุมชนลานสกา 15 1 8.33% 3 25% 1 8.33% 7 58.33% 12
78 โรงเรียนบ้านเนิน 5 1 20% 3 60% 1 20% 0 0% 5
79 โรงเรียนบ้านมะม่วงทอง 15 1 9.09% 2 18.18% 7 63.64% 1 9.09% 11
80 โรงเรียนวัดไทรงาม 10 1 11.11% 2 22.22% 5 55.56% 1 11.11% 9
81 โรงเรียนวัดสระเพลง 14 1 8.33% 2 16.67% 4 33.33% 5 41.67% 12
82 โรงเรียนอนุบาลแสงทอง 9 1 12.5% 2 25% 4 50% 1 12.5% 8
83 โรงเรียนบ้านปากช่อง 17 1 10% 2 20% 2 20% 5 50% 10
84 โรงเรียนบ้านคดศอก 8 1 16.67% 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 6
85 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 4 9 1 14.29% 2 28.57% 1 14.29% 3 42.86% 7
86 โรงเรียนวัดโบสถ์ 5 1 20% 2 40% 0 0% 2 40% 5
87 โรงเรียนวัดห้วยพระ 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
88 โรงเรียนวัดหัวอิฐ 8 1 12.5% 1 12.5% 2 25% 4 50% 8
89 โรงเรียนบ้านคันธง 6 1 20% 1 20% 2 40% 1 20% 5
90 โรงเรียนวัดท่านคร 5 1 20% 1 20% 1 20% 2 40% 5
91 โรงเรียนวัดวิสุทธิยาราม 12 1 11.11% 1 11.11% 0 0% 7 77.78% 9
92 โรงเรียนวัดจันทร์ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
93 โรงเรียนราษฎร์บำรุง(เฉลิมพระเกียรติ) 6 1 20% 0 0% 2 40% 2 40% 5
94 โรงเรียนวัดวนาราม 6 1 20% 0 0% 2 40% 2 40% 5
95 โรงเรียนบ้านปากน้ำปากพญา 7 1 20% 0 0% 1 20% 3 60% 5
96 โรงเรียนวัดพระมงกุฎ 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
97 โรงเรียนวัดสอ 3 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
98 โรงเรียนวัดนางพระยา 14 0 0% 7 58.33% 3 25% 2 16.67% 12
99 โรงเรียนวัดน้ำรอบ(เมือง) 9 0 0% 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 7
100 โรงเรียนวัดท่าม่วง 6 0 0% 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
101 โรงเรียนวัดสระแก้ว 6 0 0% 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 6
102 โรงเรียนวัดเจดีย์ 7 0 0% 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 6
103 โรงเรียนวัดนารีประดิษฐ์ 14 0 0% 2 14.29% 5 35.71% 7 50% 14
104 โรงเรียนบ้านอ่าวตะเคียน 16 0 0% 2 16.67% 5 41.67% 5 41.67% 12
105 โรงเรียนวัดตรีเอการาม 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
106 โรงเรียนวัดใหม่ทอน 9 0 0% 1 11.11% 7 77.78% 1 11.11% 9
107 โรงเรียนวัดโดน 10 0 0% 1 10% 6 60% 3 30% 10
108 โรงเรียนบ้านทวดเหนือ 4 0 0% 1 25% 3 75% 0 0% 4
109 โรงเรียนวัดหนองบัว 4 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
110 โรงเรียนบ้านปากน้ำเก่า 8 0 0% 1 20% 1 20% 3 60% 5
111 โรงเรียนวัดหัวนอน 6 0 0% 1 25% 1 25% 2 50% 4
112 โรงเรียนวัดหญ้า 3 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
113 โรงเรียนวัดโคกกะถิน 3 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
114 โรงเรียนบ้านทุ่งสร้าน 4 0 0% 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 3
115 โรงเรียนวัดเทพธิดาราม 10 0 0% 0 0% 1 25% 3 75% 4
116 โรงเรียนวัดน้ำสรง 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
117 โรงเรียนบ้านย่านซื่อ 2 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
118 โรงเรียนวัดพังสิงห์ 3 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
119 โรงเรียนวัดมัชฌิมภูมิ 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
120 โรงเรียนวัดวังไทร 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
121 โรงเรียนวัดศาลาไพ 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
122 โรงเรียนอำมาตย์พิทยานุสรณ์ 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อสอบถามได้ที่ นายเผชิญ อุปนันท์ 089-593-6603,นางสุจิน พรหมมาศ 088-752-5832,นายธีระวิทย์ สกุณา 083-645-3840
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]