สรุปเหรียญรางวัล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดพระมหาธาตุ 47 12 9 12 68
2 อนุบาลนครศรีธรรมราช 44 3 8 0 55
3 บ้านทวดทอง 30 3 3 6 36
4 วัดทุ่งแย้ 19 11 8 6 38
5 ไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง) 17 13 12 8 42
6 บ้านนาเคียน 17 6 4 7 27
7 วัดมหาชัยวนาราม 16 5 3 1 24
8 วัดพระพรหม 15 5 3 5 23
9 วัดดอนตรอ 14 8 11 5 33
10 บ้านสันยูง 14 6 3 4 23
11 บ้านตลาด 13 9 10 4 32
12 วัดบางใหญ่ 13 9 2 2 24
13 วัดมุขธารา 13 4 8 2 25
14 วัดท้ายสำเภา 12 9 3 4 24
15 วัดมะม่วงตลอด 12 6 4 5 22
16 ศรีธรรมราชศึกษา 12 1 4 2 17
17 วัดดอนยาง 11 8 6 2 25
18 วัดท่าช้าง 11 8 5 2 24
19 ราษฎร์บำรุง(ลานสกา) 10 9 1 5 20
20 วัดเชิงแตระ 10 4 2 5 16
21 บ้านคลองดิน 9 9 5 3 23
22 บ้านบางกระบือ 9 2 1 1 12
23 วัดโพธิ์เสด็จ 9 2 0 4 11
24 บ้านไสใหญ่ 8 5 2 0 15
25 วัดพังยอม 8 4 1 2 13
26 ชุมชนวัดหมน 7 9 1 3 17
27 ชูศิลป์วิทยา 7 8 2 4 17
28 บ้านปากพญา 7 3 2 0 12
29 บ้านปลายคลอง 7 1 2 1 10
30 วัดแพร่ 6 5 6 2 17
31 บ้านห้วยยูง 6 3 10 6 19
32 วัดพระเพรง 6 3 7 3 16
33 วัดโคกโพธิ์สถิตย์ 6 2 2 1 10
34 วัดสวนพล 6 0 2 2 8
35 ท้าวราษฎร์สงเคราะห์ 5 6 4 5 15
36 วัดไสมะนาว 5 6 0 3 11
37 ราชประชานุเคราะห์ 5 5 5 4 2 14
38 วัดหนองแตน 5 4 4 2 13
39 วัดสระไคร 5 4 4 2 13
40 วัดบ้านตาล 5 0 2 3 7
41 ไตรภูมิวิทยา 4 9 13 11 26
42 บ้านสำนักใหม่ 4 9 5 7 18
43 สิทธาภัทร์ 4 4 8 3 16
44 วัดท่าแพ 4 3 4 0 11
45 วัดสมอ 4 3 1 1 8
46 บ้านบางไทร 4 3 1 1 8
47 วัดบางหว้า 4 2 0 0 6
48 วัดคันนาราม 4 1 4 2 9
49 วัดทางพูน 4 1 1 6 6
50 บ้านบางเตย 4 0 0 0 4
51 วัดน้ำรอบ(ลานสกา) 3 6 3 4 12
52 บ้านบางหลวง 3 3 5 2 11
53 วัดคีรีกันทร์ 3 3 1 1 7
54 วัดโพธิ์ทอง 3 2 1 0 6
55 วัดมะม่วงสองต้น 3 1 5 1 9
56 วัดมะม่วงทอง 3 0 2 4 5
57 วัดกุฎิขันติพลาภิรมสงเคราะห์ 2 7 6 6 15
58 วัดศรีมงคล 2 4 2 2 8
59 วัดกัด 2 3 3 2 8
60 วัดทุ่งเฟื้อ 2 2 5 6 9
61 วัดราษฎร์เจริญวราราม 2 2 5 0 9
62 วัดบางตะพาน 2 2 2 4 6
63 วัดท่างาม 2 2 2 0 6
64 มุสลิมสันติธรรมมูลนิธิ 2 2 1 4 5
65 วัดชัน 2 1 3 5 6
66 วัดสว่างอารมณ์ 2 1 3 0 6
67 บ้านหนองหนอน 2 1 2 2 5
68 วัดดินดอน 2 1 2 2 5
69 บ้านห้วยระย้า 2 1 2 0 5
70 บ้านชะเอียน 2 1 0 10 3
71 วัดท่าสะท้อน 2 0 3 3 5
72 วัดจังหูน 2 0 1 0 3
73 นานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 2 0 0 2 2
74 วัดนาวง 2 0 0 0 2
75 วัดราษฎร์เจริญ 2 0 0 0 2
76 บ้านห้วยไทร 1 3 2 3 6
77 ชุมชนลานสกา 1 3 1 7 5
78 บ้านเนิน 1 3 1 0 5
79 บ้านมะม่วงทอง 1 2 7 1 10
80 วัดไทรงาม 1 2 5 1 8
81 วัดสระเพลง 1 2 4 5 7
82 อนุบาลแสงทอง 1 2 4 1 7
83 บ้านปากช่อง 1 2 2 5 5
84 บ้านคดศอก 1 2 2 1 5
85 ราชประชานุเคราะห์ 4 1 2 1 3 4
86 วัดโบสถ์ 1 2 0 2 3
87 วัดห้วยพระ 1 2 0 1 3
88 วัดหัวอิฐ 1 1 2 4 4
89 บ้านคันธง 1 1 2 1 4
90 วัดท่านคร 1 1 1 2 3
91 วัดวิสุทธิยาราม 1 1 0 7 2
92 วัดจันทร์ 1 1 0 0 2
93 ราษฎร์บำรุง(เฉลิมพระเกียรติ) 1 0 2 2 3
94 วัดวนาราม 1 0 2 2 3
95 บ้านปากน้ำปากพญา 1 0 1 3 2
96 วัดพระมงกุฎ 1 0 0 1 1
97 วัดสอ 1 0 0 0 1
98 วัดนางพระยา 0 7 3 2 10
99 วัดน้ำรอบ(เมือง) 0 4 2 1 6
100 วัดท่าม่วง 0 4 1 1 5
101 วัดสระแก้ว 0 3 2 1 5
102 วัดเจดีย์ 0 3 1 2 4
103 วัดนารีประดิษฐ์ 0 2 5 7 7
104 บ้านอ่าวตะเคียน 0 2 5 5 7
105 วัดตรีเอการาม 0 2 0 0 2
106 วัดใหม่ทอน 0 1 7 1 8
107 วัดโดน 0 1 6 3 7
108 บ้านทวดเหนือ 0 1 3 0 4
109 วัดหนองบัว 0 1 2 0 3
110 บ้านปากน้ำเก่า 0 1 1 3 2
111 วัดหัวนอน 0 1 1 2 2
112 วัดหญ้า 0 1 1 0 2
113 วัดโคกกะถิน 0 1 1 0 2
114 บ้านทุ่งสร้าน 0 0 2 1 2
115 วัดเทพธิดาราม 0 0 1 3 1
116 วัดน้ำสรง 0 0 1 1 1
117 บ้านย่านซื่อ 0 0 1 0 1
118 วัดพังสิงห์ 0 0 0 2 0
119 วัดมัชฌิมภูมิ 0 0 0 2 0
120 วัดวังไทร 0 0 0 1 0
121 วัดศาลาไพ 0 0 0 0 0
122 อำมาตย์พิทยานุสรณ์ 0 0 0 0 0
รวม 599 367 351 317 1,317