สรุปเหรียญรางวัล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดพระมหาธาตุ 47 12 9 12 68
2 อนุบาลนครศรีธรรมราช 44 3 8 0 55
3 บ้านทวดทอง 30 3 3 6 36
4 วัดทุ่งแย้ 18 10 7 6 35
5 บ้านนาเคียน 15 6 3 7 24
6 วัดบางใหญ่ 13 9 1 2 23
7 วัดมหาชัยวนาราม 13 5 3 1 21
8 วัดมุขธารา 13 4 8 2 25
9 วัดดอนตรอ 12 7 10 5 29
10 บ้านตลาด 12 7 8 4 27
11 บ้านสันยูง 12 5 3 4 20
12 ศรีธรรมราชศึกษา 12 1 4 2 17
13 ไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง) 11 12 11 8 34
14 วัดท้ายสำเภา 10 6 3 4 19
15 วัดเชิงแตระ 10 4 2 5 16
16 ราษฎร์บำรุง(ลานสกา) 9 8 1 5 18
17 วัดมะม่วงตลอด 9 6 4 5 19
18 วัดโพธิ์เสด็จ 9 2 0 4 11
19 บ้านไสใหญ่ 8 5 2 0 15
20 วัดพระพรหม 8 4 3 5 15
21 วัดพังยอม 8 4 1 2 13
22 ชุมชนวัดหมน 7 9 1 3 17
23 วัดท่าช้าง 7 8 5 2 20
24 บ้านปากพญา 7 3 2 0 12
25 บ้านปลายคลอง 7 1 2 1 10
26 บ้านบางกระบือ 7 1 1 1 9
27 ชูศิลป์วิทยา 6 8 2 4 16
28 วัดดอนยาง 6 7 5 2 18
29 วัดโคกโพธิ์สถิตย์ 6 2 2 1 10
30 ท้าวราษฎร์สงเคราะห์ 5 6 4 5 15
31 ราชประชานุเคราะห์ 5 5 5 4 2 14
32 วัดหนองแตน 5 4 4 2 13
33 วัดสระไคร 5 4 4 2 13
34 บ้านห้วยยูง 5 2 10 6 17
35 ไตรภูมิวิทยา 4 9 13 11 26
36 บ้านสำนักใหม่ 4 9 4 7 17
37 บ้านคลองดิน 4 8 5 3 17
38 วัดไสมะนาว 4 6 0 3 10
39 สิทธาภัทร์ 4 4 8 3 16
40 วัดแพร่ 4 3 6 2 13
41 วัดท่าแพ 4 3 4 0 11
42 วัดสมอ 4 3 1 1 8
43 บ้านบางไทร 4 3 1 1 8
44 วัดบางหว้า 4 2 0 0 6
45 วัดบ้านตาล 4 0 2 3 6
46 วัดน้ำรอบ(ลานสกา) 3 4 3 4 10
47 บ้านบางหลวง 3 3 5 2 11
48 วัดมะม่วงทอง 3 0 2 4 5
49 วัดกุฎิขันติพลาภิรมสงเคราะห์ 2 7 6 6 15
50 วัดกัด 2 3 3 2 8
51 วัดศรีมงคล 2 3 2 2 7
52 วัดราษฎร์เจริญวราราม 2 2 5 0 9
53 วัดบางตะพาน 2 2 2 4 6
54 วัดท่างาม 2 2 2 0 6
55 มุสลิมสันติธรรมมูลนิธิ 2 2 1 4 5
56 วัดคีรีกันทร์ 2 2 1 1 5
57 วัดชัน 2 1 3 5 6
58 วัดมะม่วงสองต้น 2 1 3 1 6
59 วัดสว่างอารมณ์ 2 1 3 0 6
60 บ้านหนองหนอน 2 1 2 2 5
61 วัดดินดอน 2 1 2 2 5
62 วัดท่าสะท้อน 2 0 3 3 5
63 วัดสวนพล 2 0 2 2 4
64 นานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 2 0 0 2 2
65 วัดนาวง 2 0 0 0 2
66 บ้านบางเตย 2 0 0 0 2
67 วัดราษฎร์เจริญ 2 0 0 0 2
68 วัดจังหูน 2 0 0 0 2
69 ชุมชนลานสกา 1 3 1 7 5
70 บ้านเนิน 1 3 1 0 5
71 วัดพระเพรง 1 2 7 3 10
72 บ้านมะม่วงทอง 1 2 7 1 10
73 วัดทุ่งเฟื้อ 1 2 5 5 8
74 วัดไทรงาม 1 2 5 1 8
75 วัดสระเพลง 1 2 4 5 7
76 อนุบาลแสงทอง 1 2 4 1 7
77 บ้านปากช่อง 1 2 2 5 5
78 วัดโพธิ์ทอง 1 2 1 0 4
79 วัดโบสถ์ 1 2 0 2 3
80 วัดคันนาราม 1 1 4 2 6
81 วัดหัวอิฐ 1 1 2 4 4
82 บ้านคันธง 1 1 2 1 4
83 วัดทางพูน 1 1 1 6 3
84 วัดท่านคร 1 1 1 2 3
85 วัดวิสุทธิยาราม 1 1 0 7 2
86 วัดจันทร์ 1 1 0 0 2
87 ราษฎร์บำรุง(เฉลิมพระเกียรติ) 1 0 2 2 3
88 บ้านปากน้ำปากพญา 1 0 1 3 2
89 วัดพระมงกุฎ 1 0 0 1 1
90 วัดนางพระยา 0 7 3 2 10
91 บ้านห้วยไทร 0 3 2 3 5
92 วัดน้ำรอบ(เมือง) 0 3 2 1 5
93 วัดสระแก้ว 0 3 2 1 5
94 วัดท่าม่วง 0 3 1 1 4
95 วัดนารีประดิษฐ์ 0 2 5 7 7
96 บ้านอ่าวตะเคียน 0 2 5 5 7
97 ราชประชานุเคราะห์ 4 0 2 1 3 3
98 วัดเจดีย์ 0 2 1 2 3
99 วัดห้วยพระ 0 2 0 1 2
100 วัดใหม่ทอน 0 1 7 1 8
101 วัดโดน 0 1 6 3 7
102 บ้านทวดเหนือ 0 1 3 0 4
103 บ้านคดศอก 0 1 2 1 3
104 วัดหนองบัว 0 1 2 0 3
105 บ้านปากน้ำเก่า 0 1 1 3 2
106 วัดหัวนอน 0 1 1 2 2
107 วัดหญ้า 0 1 1 0 2
108 วัดโคกกะถิน 0 1 1 0 2
109 บ้านชะเอียน 0 1 0 10 1
110 วัดตรีเอการาม 0 1 0 0 1
111 วัดวนาราม 0 0 2 2 2
112 บ้านทุ่งสร้าน 0 0 2 1 2
113 บ้านห้วยระย้า 0 0 2 0 2
114 วัดเทพธิดาราม 0 0 1 3 1
115 วัดน้ำสรง 0 0 1 1 1
116 วัดพังสิงห์ 0 0 0 2 0
117 วัดมัชฌิมภูมิ 0 0 0 2 0
118 วัดวังไทร 0 0 0 1 0
119 วัดสอ 0 0 0 0 0
120 วัดศาลาไพ 0 0 0 0 0
121 อำมาตย์พิทยานุสรณ์ 0 0 0 0 0
รวม 515 339 338 316 1,508