สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลนครศรีธรรมราช 23 10 12 45 44 3 8 0 55
2 วัดพระมหาธาตุ 21 16 15 52 47 12 9 12 68
3 บ้านทวดทอง 11 13 6 30 30 3 3 6 36
4 วัดทุ่งแย้ 11 3 3 17 18 10 7 6 35
5 วัดมหาชัยวนาราม 8 6 1 15 13 5 3 1 21
6 วัดดอนตรอ 8 2 0 10 12 7 10 5 29
7 บ้านนาเคียน 7 5 6 18 15 6 3 7 24
8 วัดมุขธารา 5 3 2 10 13 4 8 2 25
9 บ้านสันยูง 4 1 3 8 12 5 3 4 20
10 วัดโพธิ์เสด็จ 4 1 2 7 9 2 0 4 11
11 ไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง) 3 5 2 10 11 12 11 8 34
12 ศรีธรรมราชศึกษา 3 3 1 7 12 1 4 2 17
13 วัดท้ายสำเภา 3 3 1 7 10 6 3 4 19
14 บ้านปลายคลอง 3 2 0 5 7 1 2 1 10
15 วัดบางใหญ่ 3 1 0 4 13 9 1 2 23
16 วัดท่าช้าง 2 4 2 8 7 8 5 2 20
17 วัดพังยอม 2 2 3 7 8 4 1 2 13
18 วัดดอนยาง 2 2 3 7 6 7 5 2 18
19 วัดแพร่ 2 2 0 4 4 3 6 2 13
20 บ้านไสใหญ่ 2 1 2 5 8 5 2 0 15
21 ชูศิลป์วิทยา 2 1 2 5 6 8 2 4 16
22 บ้านปากพญา 2 1 1 4 7 3 2 0 12
23 วัดไสมะนาว 2 0 0 2 4 6 0 3 10
24 วัดสมอ 2 0 0 2 4 3 1 1 8
25 วัดนาวง 2 0 0 2 2 0 0 0 2
26 วัดมะม่วงตลอด 1 6 4 11 9 6 4 5 19
27 ชุมชนวัดหมน 1 2 3 6 7 9 1 3 17
28 วัดเชิงแตระ 1 2 2 5 10 4 2 5 16
29 บ้านบางกระบือ 1 1 1 3 7 1 1 1 9
30 วัดหนองแตน 1 1 1 3 5 4 4 2 13
31 นานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 1 1 3 2 0 0 2 2
32 วัดโคกโพธิ์สถิตย์ 1 1 0 2 6 2 2 1 10
33 วัดท่าแพ 1 1 0 2 4 3 4 0 11
34 วัดพระพรหม 1 0 3 4 8 4 3 5 15
35 วัดมะม่วงสองต้น 1 0 1 2 2 1 3 1 6
36 วัดโบสถ์ 1 0 1 2 1 2 0 2 3
37 วัดบางตะพาน 1 0 0 1 2 2 2 4 6
38 วัดสวนพล 1 0 0 1 2 0 2 2 4
39 บ้านบางเตย 1 0 0 1 2 0 0 0 2
40 บ้านมะม่วงทอง 1 0 0 1 1 2 7 1 10
41 ราษฎร์บำรุง(ลานสกา) 0 4 1 5 9 8 1 5 18
42 บ้านสำนักใหม่ 0 2 2 4 4 9 4 7 17
43 บ้านตลาด 0 2 1 3 12 7 8 4 27
44 ไตรภูมิวิทยา 0 1 3 4 4 9 13 11 26
45 สิทธาภัทร์ 0 1 3 4 4 4 8 3 16
46 บ้านคลองดิน 0 1 2 3 4 8 5 3 17
47 ท้าวราษฎร์สงเคราะห์ 0 1 1 2 5 6 4 5 15
48 บ้านห้วยยูง 0 1 1 2 5 2 10 6 17
49 บ้านบางไทร 0 1 1 2 4 3 1 1 8
50 วัดราษฎร์เจริญ 0 1 1 2 2 0 0 0 2
51 วัดทางพูน 0 1 1 2 1 1 1 6 3
52 บ้านเนิน 0 1 0 1 1 3 1 0 5
53 วัดทุ่งเฟื้อ 0 1 0 1 1 2 5 5 8
54 วัดไทรงาม 0 1 0 1 1 2 5 1 8
55 วัดท่านคร 0 1 0 1 1 1 1 2 3
56 ราษฎร์บำรุง(เฉลิมพระเกียรติ) 0 1 0 1 1 0 2 2 3
57 มุสลิมสันติธรรมมูลนิธิ 0 0 3 3 2 2 1 4 5
58 วัดกุฎิขันติพลาภิรมสงเคราะห์ 0 0 2 2 2 7 6 6 15
59 วัดมะม่วงทอง 0 0 1 1 3 0 2 4 5
60 วัดศรีมงคล 0 0 1 1 2 3 2 2 7
61 วัดราษฎร์เจริญวราราม 0 0 1 1 2 2 5 0 9
62 วัดโพธิ์ทอง 0 0 1 1 1 2 1 0 4
63 วัดหัวอิฐ 0 0 1 1 1 1 2 4 4
64 บ้านปากน้ำปากพญา 0 0 1 1 1 0 1 3 2
65 วัดท่าม่วง 0 0 1 1 0 3 1 1 4
66 บ้านคดศอก 0 0 1 1 0 1 2 1 3
67 ราชประชานุเคราะห์ 5 0 0 0 0 5 5 4 2 14
68 วัดสระไคร 0 0 0 0 5 4 4 2 13
69 วัดบางหว้า 0 0 0 0 4 2 0 0 6
70 วัดบ้านตาล 0 0 0 0 4 0 2 3 6
71 วัดน้ำรอบ(ลานสกา) 0 0 0 0 3 4 3 4 10
72 บ้านบางหลวง 0 0 0 0 3 3 5 2 11
73 วัดกัด 0 0 0 0 2 3 3 2 8
74 วัดท่างาม 0 0 0 0 2 2 2 0 6
75 วัดคีรีกันทร์ 0 0 0 0 2 2 1 1 5
76 วัดชัน 0 0 0 0 2 1 3 5 6
77 วัดสว่างอารมณ์ 0 0 0 0 2 1 3 0 6
78 บ้านหนองหนอน 0 0 0 0 2 1 2 2 5
79 วัดดินดอน 0 0 0 0 2 1 2 2 5
80 วัดท่าสะท้อน 0 0 0 0 2 0 3 3 5
81 วัดจังหูน 0 0 0 0 2 0 0 0 2
82 ชุมชนลานสกา 0 0 0 0 1 3 1 7 5
83 วัดพระเพรง 0 0 0 0 1 2 7 3 10
84 วัดสระเพลง 0 0 0 0 1 2 4 5 7
85 อนุบาลแสงทอง 0 0 0 0 1 2 4 1 7
86 บ้านปากช่อง 0 0 0 0 1 2 2 5 5
87 วัดคันนาราม 0 0 0 0 1 1 4 2 6
88 บ้านคันธง 0 0 0 0 1 1 2 1 4
89 วัดวิสุทธิยาราม 0 0 0 0 1 1 0 7 2
90 วัดจันทร์ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
91 วัดพระมงกุฎ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
92 วัดนางพระยา 0 0 0 0 0 7 3 2 10
93 บ้านห้วยไทร 0 0 0 0 0 3 2 3 5
94 วัดน้ำรอบ(เมือง) 0 0 0 0 0 3 2 1 5
95 วัดสระแก้ว 0 0 0 0 0 3 2 1 5
96 วัดนารีประดิษฐ์ 0 0 0 0 0 2 5 7 7
97 บ้านอ่าวตะเคียน 0 0 0 0 0 2 5 5 7
98 ราชประชานุเคราะห์ 4 0 0 0 0 0 2 1 3 3
99 วัดเจดีย์ 0 0 0 0 0 2 1 2 3
100 วัดห้วยพระ 0 0 0 0 0 2 0 1 2
101 วัดใหม่ทอน 0 0 0 0 0 1 7 1 8
102 วัดโดน 0 0 0 0 0 1 6 3 7
103 บ้านทวดเหนือ 0 0 0 0 0 1 3 0 4
104 วัดหนองบัว 0 0 0 0 0 1 2 0 3
105 บ้านปากน้ำเก่า 0 0 0 0 0 1 1 3 2
106 วัดหัวนอน 0 0 0 0 0 1 1 2 2
107 วัดหญ้า 0 0 0 0 0 1 1 0 2
108 วัดโคกกะถิน 0 0 0 0 0 1 1 0 2
109 บ้านชะเอียน 0 0 0 0 0 1 0 10 1
110 วัดตรีเอการาม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
111 วัดวนาราม 0 0 0 0 0 0 2 2 2
112 บ้านทุ่งสร้าน 0 0 0 0 0 0 2 1 2
113 บ้านห้วยระย้า 0 0 0 0 0 0 2 0 2
114 วัดเทพธิดาราม 0 0 0 0 0 0 1 3 1
115 วัดน้ำสรง 0 0 0 0 0 0 1 1 1
116 วัดพังสิงห์ 0 0 0 0 0 0 0 2 0
117 วัดมัชฌิมภูมิ 0 0 0 0 0 0 0 2 0
118 วัดวังไทร 0 0 0 0 0 0 0 1 0
119 วัดสอ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
120 วัดศาลาไพ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121 อำมาตย์พิทยานุสรณ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 152 123 114 389 515 339 338 316 1,192