สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลนครศรีธรรมราช 23 10 12 45 44 3 8 0 55
2 วัดพระมหาธาตุ 21 16 15 52 47 12 9 12 68
3 บ้านทวดทอง 11 13 6 30 30 3 3 6 36
4 วัดทุ่งแย้ 11 5 3 19 19 11 8 6 38
5 วัดดอนตรอ 9 2 1 12 14 8 11 5 33
6 วัดมหาชัยวนาราม 8 9 1 18 16 5 3 1 24
7 ไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง) 8 6 2 16 17 13 12 8 42
8 บ้านนาเคียน 7 6 6 19 17 6 4 7 27
9 วัดมุขธารา 5 3 2 10 13 4 8 2 25
10 บ้านสันยูง 5 2 4 11 14 6 3 4 23
11 วัดท่าช้าง 4 6 2 12 11 8 5 2 24
12 วัดท้ายสำเภา 4 5 1 10 12 9 3 4 24
13 วัดโพธิ์เสด็จ 4 1 2 7 9 2 0 4 11
14 วัดมะม่วงตลอด 3 7 4 14 12 6 4 5 22
15 วัดดอนยาง 3 3 3 9 11 8 6 2 25
16 ศรีธรรมราชศึกษา 3 3 1 7 12 1 4 2 17
17 วัดแพร่ 3 3 0 6 6 5 6 2 17
18 บ้านปลายคลอง 3 2 0 5 7 1 2 1 10
19 ชูศิลป์วิทยา 3 1 2 6 7 8 2 4 17
20 วัดบางใหญ่ 3 1 0 4 13 9 2 2 24
21 วัดพระเพรง 3 1 0 4 6 3 7 3 16
22 วัดสวนพล 3 0 0 3 6 0 2 2 8
23 บ้านคลองดิน 2 2 3 7 9 9 5 3 23
24 วัดพังยอม 2 2 3 7 8 4 1 2 13
25 บ้านไสใหญ่ 2 1 2 5 8 5 2 0 15
26 วัดทางพูน 2 1 2 5 4 1 1 6 6
27 บ้านปากพญา 2 1 1 4 7 3 2 0 12
28 วัดไสมะนาว 2 1 0 3 5 6 0 3 11
29 วัดพระพรหม 2 0 7 9 15 5 3 5 23
30 บ้านบางเตย 2 0 1 3 4 0 0 0 4
31 วัดสมอ 2 0 0 2 4 3 1 1 8
32 วัดนาวง 2 0 0 2 2 0 0 0 2
33 ราษฎร์บำรุง(ลานสกา) 1 4 1 6 10 9 1 5 20
34 ชุมชนวัดหมน 1 2 3 6 7 9 1 3 17
35 วัดเชิงแตระ 1 2 2 5 10 4 2 5 16
36 วัดมะม่วงสองต้น 1 1 2 4 3 1 5 1 9
37 บ้านบางกระบือ 1 1 1 3 9 2 1 1 12
38 วัดหนองแตน 1 1 1 3 5 4 4 2 13
39 นานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 1 1 3 2 0 0 2 2
40 วัดโคกโพธิ์สถิตย์ 1 1 0 2 6 2 2 1 10
41 วัดท่าแพ 1 1 0 2 4 3 4 0 11
42 วัดคันนาราม 1 0 1 2 4 1 4 2 9
43 วัดโพธิ์ทอง 1 0 1 2 3 2 1 0 6
44 วัดโบสถ์ 1 0 1 2 1 2 0 2 3
45 วัดบ้านตาล 1 0 0 1 5 0 2 3 7
46 วัดคีรีกันทร์ 1 0 0 1 3 3 1 1 7
47 วัดบางตะพาน 1 0 0 1 2 2 2 4 6
48 บ้านชะเอียน 1 0 0 1 2 1 0 10 3
49 บ้านมะม่วงทอง 1 0 0 1 1 2 7 1 10
50 ราชประชานุเคราะห์ 4 1 0 0 1 1 2 1 3 4
51 วัดห้วยพระ 1 0 0 1 1 2 0 1 3
52 บ้านตลาด 0 2 3 5 13 9 10 4 32
53 บ้านสำนักใหม่ 0 2 2 4 4 9 5 7 18
54 วัดทุ่งเฟื้อ 0 2 0 2 2 2 5 6 9
55 ไตรภูมิวิทยา 0 1 3 4 4 9 13 11 26
56 สิทธาภัทร์ 0 1 3 4 4 4 8 3 16
57 บ้านห้วยยูง 0 1 1 2 6 3 10 6 19
58 ท้าวราษฎร์สงเคราะห์ 0 1 1 2 5 6 4 5 15
59 บ้านบางไทร 0 1 1 2 4 3 1 1 8
60 วัดราษฎร์เจริญ 0 1 1 2 2 0 0 0 2
61 บ้านคดศอก 0 1 1 2 1 2 2 1 5
62 วัดท่าม่วง 0 1 1 2 0 4 1 1 5
63 บ้านห้วยระย้า 0 1 0 1 2 1 2 0 5
64 บ้านเนิน 0 1 0 1 1 3 1 0 5
65 วัดไทรงาม 0 1 0 1 1 2 5 1 8
66 วัดท่านคร 0 1 0 1 1 1 1 2 3
67 ราษฎร์บำรุง(เฉลิมพระเกียรติ) 0 1 0 1 1 0 2 2 3
68 มุสลิมสันติธรรมมูลนิธิ 0 0 3 3 2 2 1 4 5
69 วัดกุฎิขันติพลาภิรมสงเคราะห์ 0 0 2 2 2 7 6 6 15
70 วัดมะม่วงทอง 0 0 1 1 3 0 2 4 5
71 วัดศรีมงคล 0 0 1 1 2 4 2 2 8
72 วัดราษฎร์เจริญวราราม 0 0 1 1 2 2 5 0 9
73 วัดหัวอิฐ 0 0 1 1 1 1 2 4 4
74 บ้านปากน้ำปากพญา 0 0 1 1 1 0 1 3 2
75 ราชประชานุเคราะห์ 5 0 0 0 0 5 5 4 2 14
76 วัดสระไคร 0 0 0 0 5 4 4 2 13
77 วัดบางหว้า 0 0 0 0 4 2 0 0 6
78 วัดน้ำรอบ(ลานสกา) 0 0 0 0 3 6 3 4 12
79 บ้านบางหลวง 0 0 0 0 3 3 5 2 11
80 วัดกัด 0 0 0 0 2 3 3 2 8
81 วัดท่างาม 0 0 0 0 2 2 2 0 6
82 วัดชัน 0 0 0 0 2 1 3 5 6
83 วัดสว่างอารมณ์ 0 0 0 0 2 1 3 0 6
84 บ้านหนองหนอน 0 0 0 0 2 1 2 2 5
85 วัดดินดอน 0 0 0 0 2 1 2 2 5
86 วัดท่าสะท้อน 0 0 0 0 2 0 3 3 5
87 วัดจังหูน 0 0 0 0 2 0 1 0 3
88 บ้านห้วยไทร 0 0 0 0 1 3 2 3 6
89 ชุมชนลานสกา 0 0 0 0 1 3 1 7 5
90 วัดสระเพลง 0 0 0 0 1 2 4 5 7
91 อนุบาลแสงทอง 0 0 0 0 1 2 4 1 7
92 บ้านปากช่อง 0 0 0 0 1 2 2 5 5
93 บ้านคันธง 0 0 0 0 1 1 2 1 4
94 วัดวิสุทธิยาราม 0 0 0 0 1 1 0 7 2
95 วัดจันทร์ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
96 วัดวนาราม 0 0 0 0 1 0 2 2 3
97 วัดพระมงกุฎ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
98 วัดสอ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
99 วัดนางพระยา 0 0 0 0 0 7 3 2 10
100 วัดน้ำรอบ(เมือง) 0 0 0 0 0 4 2 1 6
101 วัดสระแก้ว 0 0 0 0 0 3 2 1 5
102 วัดเจดีย์ 0 0 0 0 0 3 1 2 4
103 วัดนารีประดิษฐ์ 0 0 0 0 0 2 5 7 7
104 บ้านอ่าวตะเคียน 0 0 0 0 0 2 5 5 7
105 วัดตรีเอการาม 0 0 0 0 0 2 0 0 2
106 วัดใหม่ทอน 0 0 0 0 0 1 7 1 8
107 วัดโดน 0 0 0 0 0 1 6 3 7
108 บ้านทวดเหนือ 0 0 0 0 0 1 3 0 4
109 วัดหนองบัว 0 0 0 0 0 1 2 0 3
110 บ้านปากน้ำเก่า 0 0 0 0 0 1 1 3 2
111 วัดหัวนอน 0 0 0 0 0 1 1 2 2
112 วัดหญ้า 0 0 0 0 0 1 1 0 2
113 วัดโคกกะถิน 0 0 0 0 0 1 1 0 2
114 บ้านทุ่งสร้าน 0 0 0 0 0 0 2 1 2
115 วัดเทพธิดาราม 0 0 0 0 0 0 1 3 1
116 วัดน้ำสรง 0 0 0 0 0 0 1 1 1
117 บ้านย่านซื่อ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
118 วัดพังสิงห์ 0 0 0 0 0 0 0 2 0
119 วัดมัชฌิมภูมิ 0 0 0 0 0 0 0 2 0
120 วัดวังไทร 0 0 0 0 0 0 0 1 0
121 วัดศาลาไพ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122 อำมาตย์พิทยานุสรณ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 186 146 127 459 599 367 351 317 1,317