ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 400
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านนาเคียน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 80 ทอง ชนะเลิศ
2 ไตรภูมิวิทยา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 370
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดพระมหาธาตุ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 86.67 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านทวดทอง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 85.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชูศิลป์วิทยา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 83.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดบ้านตาล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 82.33 ทอง 4
5 ท้าวราษฎร์สงเคราะห์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 82 ทอง 5
6 อนุบาลนครศรีธรรมราช สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 82 ทอง 5
7 ศรีธรรมราชศึกษา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 81.50 ทอง 7
8 วัดสระไคร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 81.33 ทอง 8
9 บ้านตลาด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 80.67 ทอง 9
10 วัดท่าแพ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 79.67 เงิน 10
11 วัดเชิงแตระ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 78.67 เงิน 11
12 ราชประชานุเคราะห์ 5 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 78.33 เงิน 12
13 วัดบางใหญ่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 78 เงิน 13
14 วัดสมอ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 78 เงิน 13
15 ชุมชนวัดหมน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 76 เงิน 15
16 บ้านปากช่อง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 75.67 เงิน 16
17 วัดท่าม่วง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 74 เงิน 17
18 วัดท่าช้าง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 73.67 เงิน 18
19 บ้านไสใหญ่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 73 เงิน 19
20 วัดน้ำรอบ(ลานสกา) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 72.33 เงิน 20
21 วัดใหม่ทอน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 72.17 เงิน 21
22 ไตรภูมิวิทยา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 72 เงิน 22
23 วัดไทรงาม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 71.67 เงิน 23
24 วัดโดน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 71.33 เงิน 24
25 วัดทุ่งเฟื้อ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 69.67 ทองแดง 25
26 บ้านห้วยยูง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 69.33 ทองแดง 26
27 วัดดอนตรอ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 69 ทองแดง 27
28 วัดมุขธารา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 69 ทองแดง 27
29 บ้านอ่าวตะเคียน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 68.67 ทองแดง 29
30 วัดกุฎิขันติพลาภิรมสงเคราะห์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 68 ทองแดง 30
31 วัดพระเพรง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 67 ทองแดง 31
32 วัดมหาชัยวนาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 65 ทองแดง 32
33 ไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 65 ทองแดง 32
34 บ้านนาเคียน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 0 เข้าร่วม
35 ราชประชานุเคราะห์ 4 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 - -
36 วัดบางหว้า สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 - -
37 วัดราษฎร์เจริญวราราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 369
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ศรีธรรมราชศึกษา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 85 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดแพร่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านทวดทอง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดพระมหาธาตุ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 79.33 เงิน 4
5 บ้านห้วยยูง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 76.67 เงิน 5
6 บ้านตลาด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 71.33 เงิน 6
7 วัดบ้านตาล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 69.67 ทองแดง 7
8 ไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 68.67 ทองแดง 8
9 อนุบาลนครศรีธรรมราช สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 67.67 ทองแดง 9
10 วัดน้ำรอบ(ลานสกา) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 66.67 ทองแดง 10
11 วัดกุฎิขันติพลาภิรมสงเคราะห์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 0 เข้าร่วม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 373
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดทุ่งแย้ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 86 ทอง ชนะเลิศ
2 ไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 73.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดมุขธารา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 0 เข้าร่วม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 737
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลนครศรีธรรมราช สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 80.33 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดแพร่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 79.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนวัดหมน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 78.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านห้วยยูง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 77.33 เงิน 4
5 วัดบางใหญ่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 73 เงิน 5
6 ไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 71 เงิน 6
7 บ้านตลาด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 0 เข้าร่วม
8 วัดกุฎิขันติพลาภิรมสงเคราะห์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 - -
9 ศรีธรรมราชศึกษา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 736
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ศรีธรรมราชศึกษา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 88 ทอง ชนะเลิศ
2 ไตรภูมิวิทยา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลนครศรีธรรมราช สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดบ้านตาล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 86 ทอง 4
5 วัดแพร่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 83.67 ทอง 5
6 วัดพระมหาธาตุ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 83.33 ทอง 6
7 วัดบางใหญ่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 82 ทอง 7
8 บ้านสำนักใหม่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 80 ทอง 8
9 ไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 79.67 เงิน 9
10 วัดเชิงแตระ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 78.67 เงิน 10
11 บ้านไสใหญ่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 78.33 เงิน 11
12 ชูศิลป์วิทยา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 76.33 เงิน 12
13 วัดดอนตรอ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 72.67 เงิน 13
14 บ้านตลาด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 72 เงิน 14
15 ชุมชนวัดหมน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 70.33 เงิน 15
16 วัดสว่างอารมณ์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 69.67 ทองแดง 16
17 วัดกุฎิขันติพลาภิรมสงเคราะห์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 0 เข้าร่วม
18 บ้านห้วยไทร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 - -
19 วัดน้ำรอบ(ลานสกา) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 - -
20 วัดบางหว้า สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 086
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลนครศรีธรรมราช สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 86.50 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดพระมหาธาตุ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สิทธาภัทร์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 81.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านตลาด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 65 ทองแดง 4
5 วัดดินดอน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 60.50 ทองแดง 5
6 วัดดอนตรอ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 24.50 เข้าร่วม 6
7 วัดชัน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 22.50 เข้าร่วม 7
8 บ้านทวดทอง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 20.50 เข้าร่วม 8
9 วัดน้ำรอบ(ลานสกา) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 20.50 เข้าร่วม 8
10 ชุมชนลานสกา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 18.50 เข้าร่วม 10
11 วัดบางตะพาน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 18.50 เข้าร่วม 10
12 บ้านบางหลวง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 15.50 เข้าร่วม 12
13 ไตรภูมิวิทยา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 15 เข้าร่วม 13
14 วัดโบสถ์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 14.50 เข้าร่วม 14

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3

รหัสกิจกรรม : 766
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดพระพรหม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 100 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลนครศรีธรรมราช สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 92.30 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านทวดทอง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 40.67 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านคันธง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 0 เข้าร่วม
5 บ้านชะเอียน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 0 เข้าร่วม
6 บ้านนาเคียน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 0 เข้าร่วม
7 บ้านบางกระบือ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 0 เข้าร่วม
8 ราษฎร์บำรุง(ลานสกา) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 0 เข้าร่วม
9 วัดท่าม่วง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 0 เข้าร่วม
10 วัดพระมหาธาตุ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 0 เข้าร่วม
11 วัดมะม่วงสองต้น สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 0 เข้าร่วม
12 วัดศรีมงคล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 0 เข้าร่วม
13 วัดสมอ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 0 เข้าร่วม
14 วัดหนองแตน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 0 เข้าร่วม
15 วัดหัวอิฐ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 0 เข้าร่วม
16 ไตรภูมิวิทยา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 0 เข้าร่วม
17 ไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 0 เข้าร่วม
18 บ้านบางไทร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 - -
19 บ้านปากน้ำปากพญา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 - -
20 บ้านห้วยยูง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 - -
21 บ้านอ่าวตะเคียน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 - -
22 วัดกุฎิขันติพลาภิรมสงเคราะห์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 - -
23 วัดดอนยาง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 - -
24 วัดมะม่วงตลอด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 - -
25 วัดราษฎร์เจริญ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 - -
26 วัดราษฎร์เจริญวราราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 - -
27 วัดเทพธิดาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 732
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดท่าช้าง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 83.67 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดมหาชัยวนาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 81.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านสำนักใหม่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 77.67 เงิน 4
5 วัดท้ายสำเภา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 74 เงิน 5
6 วัดบางใหญ่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 70.33 เงิน 6

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 374
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดทุ่งแย้ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 86 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดท่าช้าง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนวัดหมน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดมุขธารา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 79 เงิน 4
5 วัดมหาชัยวนาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 74.67 เงิน 5
6 วัดบางใหญ่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 74.33 เงิน 6
7 ไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 72.67 เงิน 7
8 วัดโพธิ์เสด็จ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 731
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านนาเคียน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 87 ทอง ชนะเลิศ
2 ไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 77.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 004
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดโพธิ์เสด็จ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 88 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดพระมหาธาตุ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 003
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดไสมะนาว สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 89 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดไทรงาม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดดอนยาง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ท้าวราษฎร์สงเคราะห์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 79 เงิน 4
5 วัดทุ่งแย้ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 79 เงิน 4
6 ชูศิลป์วิทยา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 76 เงิน 6
7 ไตรภูมิวิทยา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 76 เงิน 6
8 บ้านตลาด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 - -
9 วัดพระมหาธาตุ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 770
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านปากพญา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 100 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดทุ่งแย้ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านสำนักใหม่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 36.93 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านนาเคียน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 0 เข้าร่วม
5 วัดพระมหาธาตุ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 0 เข้าร่วม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 027
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดบางใหญ่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านนาเคียน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดพระมหาธาตุ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดทุ่งแย้ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 83 ทอง 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 026
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านมะม่วงทอง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 96 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านบางกระบือ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดพระพรหม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดบางใหญ่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 84 ทอง 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 019
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดมะม่วงตลอด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 90.66 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดท่าช้าง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 82.14 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านบางกระบือ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 80.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดคีรีกันทร์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 80.15 ทอง 4
5 วัดบางใหญ่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 72.15 เงิน 5
6 วัดพระมหาธาตุ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 62.31 ทองแดง 6

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 372
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลนครศรีธรรมราช สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 86.33 ทอง ชนะเลิศ
2 ศรีธรรมราชศึกษา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านทวดทอง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 83.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านห้วยยูง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 83.33 ทอง 4
5 วัดบ้านตาล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 83.33 ทอง 4
6 วัดพระมหาธาตุ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 80.67 ทอง 6
7 บ้านตลาด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 79.67 เงิน 7
8 วัดแพร่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 79.33 เงิน 8
9 ชูศิลป์วิทยา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 78.33 เงิน 9
10 บ้านสำนักใหม่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 76 เงิน 10
11 ชุมชนวัดหมน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 75 เงิน 11
12 วัดกุฎิขันติพลาภิรมสงเคราะห์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 75 เงิน 11
13 วัดสว่างอารมณ์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 74.33 เงิน 13
14 ไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 74.33 เงิน 13
15 วัดท่าช้าง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 73.33 เงิน 15
16 บ้านคลองดิน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 72.33 เงิน 16
17 วัดเชิงแตระ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 72 เงิน 17
18 บ้านอ่าวตะเคียน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 71 เงิน 18
19 วัดดอนตรอ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 69.67 ทองแดง 19
20 วัดท่าแพ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 - -
21 วัดบางใหญ่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 095
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดโพธิ์เสด็จ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดพระมหาธาตุ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลนครศรีธรรมราช สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชุมชนลานสกา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 74 เงิน 4
5 ไตรภูมิวิทยา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 70 เงิน 5
6 วัดโดน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 58 เข้าร่วม 6

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 096
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดบางใหญ่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 82 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 024
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดท่าแพ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 96 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลนครศรีธรรมราช สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านทวดทอง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดพระมหาธาตุ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 บ้านบางเตย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 86 ทอง 5
6 ไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 84 ทอง 6
7 บ้านสำนักใหม่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 83 ทอง 7
8 วัดน้ำรอบ(ลานสกา) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 83 ทอง 7
9 บ้านห้วยไทร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 78 เงิน 9
10 มุสลิมสันติธรรมมูลนิธิ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 76 เงิน 10
11 วัดทุ่งแย้ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 76 เงิน 10
12 บ้านคลองดิน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 75 เงิน 12
13 บ้านสันยูง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 74 เงิน 13
14 บ้านเนิน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 73 เงิน 14
15 วัดบางหว้า สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 72 เงิน 15
16 วัดพระพรหม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 68 ทองแดง 16
17 วัดสระไคร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 65 ทองแดง 17
18 วัดสระเพลง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 64 ทองแดง 18
19 สิทธาภัทร์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 62 ทองแดง 19
20 วัดไสมะนาว สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 58 เข้าร่วม 20
21 บ้านห้วยยูง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 56 เข้าร่วม 21
22 ไตรภูมิวิทยา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 56 เข้าร่วม 21
23 บ้านปากช่อง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 55 เข้าร่วม 23
24 บ้านชะเอียน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 54 เข้าร่วม 24
25 วัดทุ่งเฟื้อ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 54 เข้าร่วม 24
26 วัดวิสุทธิยาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 54 เข้าร่วม 24
27 วัดมะม่วงตลอด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 165
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดพระมหาธาตุ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 98.23 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านทวดทอง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 96.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลนครศรีธรรมราช สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 95.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านห้วยยูง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 94.34 ทอง 4
5 บ้านตลาด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 93.11 ทอง 5
6 วัดโคกโพธิ์สถิตย์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 92.45 ทอง 6
7 วัดสมอ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 92.34 ทอง 7
8 ไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 92.11 ทอง 8
9 บ้านหนองหนอน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 92 ทอง 9
10 บ้านปลายคลอง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 91.89 ทอง 10
11 บ้านบางหลวง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 91.67 ทอง 11
12 วัดมะม่วงทอง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 91.45 ทอง 12
13 วัดพระเพรง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 91.22 ทอง 13
14 วัดกุฎิขันติพลาภิรมสงเคราะห์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 91 ทอง 14
15 วัดศรีมงคล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 90.90 ทอง 15
16 ศรีธรรมราชศึกษา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 90.88 ทอง 16
17 วัดทุ่งแย้ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 90.55 ทอง 17
18 วัดจังหูน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 90.44 ทอง 18
19 วัดบางใหญ่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 90.24 ทอง 19
20 บ้านไสใหญ่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 89.55 ทอง 20
21 วัดชัน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 89.45 ทอง 21
22 วัดเชิงแตระ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 89.33 ทอง 22
23 วัดโพธิ์เสด็จ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 89.11 ทอง 23
24 วัดท่าสะท้อน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 88.45 ทอง 24
25 วัดพังยอม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 88.33 ทอง 25
26 บ้านบางกระบือ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 88.24 ทอง 26
27 วัดสว่างอารมณ์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 88 ทอง 27
28 วัดราษฎร์เจริญวราราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 87.67 ทอง 28
29 บ้านสันยูง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 87.34 ทอง 29
30 ไตรภูมิวิทยา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 87.33 ทอง 30
31 วัดบางหว้า สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 86.88 ทอง 31
32 วัดบางตะพาน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 86.56 ทอง 32
33 บ้านบางไทร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 85.89 ทอง 33
34 วัดพระพรหม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 84.66 ทอง 34
35 วัดกัด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 84.45 ทอง 35
36 วัดสระไคร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 84.11 ทอง 36
37 วัดน้ำรอบ(ลานสกา) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 83.89 ทอง 37
38 วัดสระเพลง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 83.89 ทอง 37
39 ท้าวราษฎร์สงเคราะห์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 83.55 ทอง 39
40 วัดท่างาม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 83.55 ทอง 39
41 อนุบาลแสงทอง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 82.89 ทอง 41
42 วัดมะม่วงสองต้น สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 82 ทอง 42
43 วัดท้ายสำเภา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 81.34 ทอง 43
44 วัดดินดอน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 80.40 ทอง 44
45 วัดดอนตรอ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 77.66 เงิน 45
46 วัดไทรงาม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 77.22 เงิน 46
47 วัดนางพระยา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 76.44 เงิน 47
48 วัดโพธิ์ทอง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 76.11 เงิน 48
49 วัดมะม่วงตลอด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 74.44 เงิน 49
50 วัดดอนยาง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 73 เงิน 50
51 วัดท่าช้าง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 69.78 ทองแดง 51
52 วัดหัวนอน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 69.33 ทองแดง 52
53 วัดหนองแตน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 68.44 ทองแดง 53
54 ชุมชนวัดหมน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 53.11 เข้าร่วม 54
55 บ้านมะม่วงทอง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 - -
56 ราษฎร์บำรุง(ลานสกา) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 184
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดมหาชัยวนาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 100 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านทวดทอง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 91.74 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดพระพรหม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 81.05 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดพังยอม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 76.51 เงิน 4
5 วัดราษฎร์เจริญวราราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 70.23 เงิน 5
6 วัดมะม่วงสองต้น สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 68.26 ทองแดง 6
7 อนุบาลนครศรีธรรมราช สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 66.05 ทองแดง 7
8 บ้านอ่าวตะเคียน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 61.98 ทองแดง 8
9 วัดแพร่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 61.74 ทองแดง 9
10 วัดดอนยาง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 60.35 ทองแดง 10
11 ท้าวราษฎร์สงเคราะห์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 60 ทองแดง 11
12 บ้านคลองดิน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 54.30 เข้าร่วม 12
13 วัดมะม่วงตลอด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 52.67 เข้าร่วม 13
14 วัดดินดอน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 48.26 เข้าร่วม 14
15 วัดทุ่งแย้ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 41.63 เข้าร่วม 15
16 วัดสระเพลง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 39.65 เข้าร่วม 16
17 บ้านชะเอียน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 37.56 เข้าร่วม 17
18 บ้านนาเคียน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 36.28 เข้าร่วม 18
19 บ้านห้วยยูง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 34.07 เข้าร่วม 19
20 วัดเชิงแตระ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 34.07 เข้าร่วม 19
21 วัดหัวอิฐ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 29.65 เข้าร่วม 21
22 วัดพระมหาธาตุ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 29.53 เข้าร่วม 22
23 บ้านบางไทร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 - -
24 บ้านปากน้ำเก่า สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 - -
25 วัดราษฎร์เจริญ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 - -
26 วัดสระไคร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 - -
27 วัดสอ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 - -
28 ไตรภูมิวิทยา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 018
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดมะม่วงสองต้น สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดมะม่วงตลอด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดดอนยาง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 83.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดคีรีกันทร์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 83 ทอง 4
5 วัดพระมหาธาตุ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 82 ทอง 5
6 วัดโคกโพธิ์สถิตย์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 80 ทอง 6
7 วัดทุ่งแย้ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 77.90 เงิน 7
8 วัดบางใหญ่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 75.50 เงิน 8
9 บ้านบางไทร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 72.70 เงิน 9
10 วัดดอนตรอ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 67.40 ทองแดง 10
11 บ้านตลาด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 085
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดท้ายสำเภา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 81 ทอง ชนะเลิศ
2 ราษฎร์บำรุง(ลานสกา) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านนาเคียน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 72.50 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดพระมหาธาตุ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 72.50 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 วัดท่าช้าง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 25 เข้าร่วม 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 149
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดโพธิ์เสด็จ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 90.65 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านตลาด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 740
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดแพร่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 85.50 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลนครศรีธรรมราช สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 77.50 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดศรีมงคล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านทวดทอง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 71 เงิน 4
5 วัดพระเพรง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 69 ทองแดง 5
6 วัดหัวอิฐ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 68.50 ทองแดง 6
7 วัดกัด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 67.50 ทองแดง 7
8 บ้านคลองดิน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 67 ทองแดง 8
9 วัดทุ่งแย้ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 64.50 ทองแดง 9
10 วัดใหม่ทอน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 63 ทองแดง 10
11 วัดมุขธารา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 62 ทองแดง 11
12 วัดท่าช้าง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 61 ทองแดง 12
13 วัดราษฎร์เจริญวราราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 61 ทองแดง 12
14 วัดโคกโพธิ์สถิตย์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 60.50 ทองแดง 14
15 ศรีธรรมราชศึกษา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 58 เข้าร่วม 15
16 ชุมชนลานสกา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 57 เข้าร่วม 16
17 บ้านตลาด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 57 เข้าร่วม 16
18 ราษฎร์บำรุง(ลานสกา) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 57 เข้าร่วม 16
19 วัดไทรงาม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 57 เข้าร่วม 16
20 วัดบ้านตาล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 56.50 เข้าร่วม 20
21 วัดไสมะนาว สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 56.50 เข้าร่วม 20
22 วัดมะม่วงทอง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 55.50 เข้าร่วม 22
23 วัดดอนตรอ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 54.50 เข้าร่วม 23
24 วัดคีรีกันทร์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 54 เข้าร่วม 24
25 วัดบางตะพาน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 54 เข้าร่วม 24
26 วัดดินดอน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 53.50 เข้าร่วม 26
27 วัดน้ำรอบ(ลานสกา) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 53.50 เข้าร่วม 26
28 บ้านบางหลวง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 53 เข้าร่วม 28
29 บ้านห้วยยูง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 53 เข้าร่วม 28
30 วัดหัวนอน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 53 เข้าร่วม 28
31 วัดชัน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 52.50 เข้าร่วม 31
32 ราษฎร์บำรุง(เฉลิมพระเกียรติ) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 52 เข้าร่วม 32
33 วัดทางพูน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 52 เข้าร่วม 32
34 วัดสวนพล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 52 เข้าร่วม 32
35 วัดมะม่วงตลอด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 50 เข้าร่วม 35
36 วัดเชิงแตระ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 50 เข้าร่วม 35
37 วัดบางใหญ่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 49 เข้าร่วม 37
38 วัดสระเพลง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 48 เข้าร่วม 38
39 วัดวนาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 45 เข้าร่วม 39
40 บ้านปากน้ำปากพญา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 43 เข้าร่วม 40
41 วัดนางพระยา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 42 เข้าร่วม 41
42 วัดเทพธิดาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 37.50 เข้าร่วม 42
43 วัดนารีประดิษฐ์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 35.50 เข้าร่วม 43
44 ไตรภูมิวิทยา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 35.50 เข้าร่วม 43
45 ไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 35.50 เข้าร่วม 43
46 ท้าวราษฎร์สงเคราะห์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 30.50 เข้าร่วม 46
47 บ้านนาเคียน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 031
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลนครศรีธรรมราช สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดพระมหาธาตุ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านทวดทอง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ไตรภูมิวิทยา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 78 เงิน 4
5 อนุบาลแสงทอง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 77 เงิน 5
6 วัดกุฎิขันติพลาภิรมสงเคราะห์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 76 เงิน 6
7 วัดกัด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 75 เงิน 7
8 วัดโคกโพธิ์สถิตย์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 75 เงิน 7
9 วัดน้ำรอบ(เมือง) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 74 เงิน 9
10 วัดสระไคร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 74 เงิน 9
11 ไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 74 เงิน 9
12 บ้านบางหลวง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 67 ทองแดง 12
13 บ้านห้วยไทร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 67 ทองแดง 12
14 วัดใหม่ทอน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 66 ทองแดง 14
15 ศรีธรรมราชศึกษา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 66 ทองแดง 14
16 บ้านคลองดิน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 65 ทองแดง 16
17 วัดท่านคร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 65 ทองแดง 16
18 วัดมะม่วงทอง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 65 ทองแดง 16
19 วัดหนองแตน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 65 ทองแดง 16
20 วัดไทรงาม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 65 ทองแดง 16
21 สิทธาภัทร์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 65 ทองแดง 16
22 ราชประชานุเคราะห์ 5 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 64 ทองแดง 22
23 วัดคันนาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 64 ทองแดง 22
24 วัดดอนตรอ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 64 ทองแดง 22
25 วัดศรีมงคล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 64 ทองแดง 22
26 วัดทุ่งเฟื้อ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 63 ทองแดง 26
27 วัดน้ำรอบ(ลานสกา) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 63 ทองแดง 26
28 วัดบางตะพาน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 62 ทองแดง 28
29 วัดพระพรหม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 62 ทองแดง 28
30 ราษฎร์บำรุง(ลานสกา) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 58 เข้าร่วม 30
31 ราษฎร์บำรุง(เฉลิมพระเกียรติ) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 58 เข้าร่วม 30
32 วัดพังสิงห์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 58 เข้าร่วม 30
33 วัดสระแก้ว สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 58 เข้าร่วม 30
34 วัดห้วยพระ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 58 เข้าร่วม 30
35 วัดเทพธิดาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 58 เข้าร่วม 30
36 บ้านชะเอียน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 57 เข้าร่วม 36
37 บ้านตลาด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 57 เข้าร่วม 36
38 บ้านปากน้ำปากพญา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 57 เข้าร่วม 36
39 บ้านอ่าวตะเคียน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 57 เข้าร่วม 36
40 วัดชัน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 57 เข้าร่วม 36
41 วัดทางพูน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 57 เข้าร่วม 36
42 วัดน้ำสรง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 57 เข้าร่วม 36
43 วัดมัชฌิมภูมิ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 57 เข้าร่วม 36
44 ชุมชนลานสกา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 56 เข้าร่วม 44
45 บ้านทุ่งสร้าน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 56 เข้าร่วม 44
46 บ้านปากน้ำเก่า สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 56 เข้าร่วม 44
47 บ้านสำนักใหม่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 56 เข้าร่วม 44
48 วัดท่าช้าง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 56 เข้าร่วม 44
49 วัดสระเพลง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 56 เข้าร่วม 44
50 วัดหัวอิฐ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 56 เข้าร่วม 44
51 วัดนารีประดิษฐ์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 55 เข้าร่วม 51
52 วัดวังไทร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 55 เข้าร่วม 51
53 วัดวิสุทธิยาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 55 เข้าร่วม 51
54 วัดพระเพรง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 54 เข้าร่วม 54
55 วัดพังยอม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 54 เข้าร่วม 54
56 วัดเจดีย์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 54 เข้าร่วม 54
57 วัดไสมะนาว สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 53 เข้าร่วม 57
58 ท้าวราษฎร์สงเคราะห์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 - -
59 บ้านนาเคียน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 - -
60 บ้านปลายคลอง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 - -
61 บ้านมะม่วงทอง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 - -
62 วัดท้ายสำเภา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 - -
63 วัดบางหว้า สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 - -
64 วัดบ้านตาล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 - -
65 วัดเชิงแตระ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย

รหัสกิจกรรม : 703
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลนครศรีธรรมราช สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านทวดทอง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านนาเคียน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดวิสุทธิยาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 95 ทอง 4
5 บ้านบางหลวง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 94 ทอง 5
6 วัดทุ่งแย้ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 93 ทอง 6
7 บ้านคันธง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 92 ทอง 7
8 วัดไสมะนาว สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 91 ทอง 8
9 ราชประชานุเคราะห์ 5 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 90 ทอง 9
10 วัดมหาชัยวนาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 89 ทอง 10
11 วัดพระพรหม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 88 ทอง 11
12 บ้านคลองดิน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 87 ทอง 12
13 วัดดอนตรอ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 86 ทอง 13
14 ไตรภูมิวิทยา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 85 ทอง 14
15 บ้านปากพญา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 84 ทอง 15
16 บ้านตลาด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 83 ทอง 16
17 วัดเชิงแตระ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 82 ทอง 17
18 ราชประชานุเคราะห์ 4 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 79 เงิน 18
19 วัดน้ำรอบ(ลานสกา) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 79 เงิน 18
20 วัดสระไคร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 79 เงิน 18
21 วัดดินดอน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 78 เงิน 21
22 วัดน้ำรอบ(เมือง) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 78 เงิน 21
23 วัดศรีมงคล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 77 เงิน 23
24 วัดสมอ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 77 เงิน 23
25 ชูศิลป์วิทยา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 76 เงิน 25
26 มุสลิมสันติธรรมมูลนิธิ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 76 เงิน 25
27 บ้านสำนักใหม่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 75 เงิน 27
28 วัดดอนยาง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 75 เงิน 27
29 บ้านบางไทร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 74 เงิน 29
30 บ้านสันยูง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 74 เงิน 29
31 วัดราษฎร์เจริญวราราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 74 เงิน 29
32 วัดหนองบัว สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 74 เงิน 29
33 วัดแพร่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 74 เงิน 29
34 บ้านห้วยระย้า สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 69 ทองแดง 34
35 วัดมะม่วงทอง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 69 ทองแดง 34
36 วัดมุขธารา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 69 ทองแดง 34
37 บ้านมะม่วงทอง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 68 ทองแดง 37
38 วัดนางพระยา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 68 ทองแดง 37
39 วัดท่างาม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 67 ทองแดง 39
40 วัดนารีประดิษฐ์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 67 ทองแดง 39
41 วัดโดน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 67 ทองแดง 39
42 วัดกุฎิขันติพลาภิรมสงเคราะห์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 66 ทองแดง 42
43 วัดใหม่ทอน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 66 ทองแดง 42
44 ไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 65 ทองแดง 44
45 บ้านห้วยยูง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 64 ทองแดง 45
46 อนุบาลแสงทอง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 64 ทองแดง 45
47 บ้านชะเอียน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 58 เข้าร่วม 47
48 บ้านห้วยไทร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 58 เข้าร่วม 47
49 บ้านหนองหนอน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 16 เข้าร่วม 49
50 บ้านปากน้ำปากพญา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 - -
51 วัดทุ่งเฟื้อ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 - -
52 วัดบ้านตาล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 - -
53 วัดพังสิงห์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 - -
54 วัดเทพธิดาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 741
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านไสใหญ่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 84 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดมะม่วงตลอด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดมุขธารา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 วัดคีรีกันทร์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 76 เงิน 4
5 วัดบางใหญ่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 75 เงิน 5
6 ชุมชนวัดหมน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 73 เงิน 6
7 บ้านสำนักใหม่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 73 เงิน 6
8 ราษฎร์บำรุง(ลานสกา) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 72 เงิน 8
9 วัดพระมหาธาตุ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 70 เงิน 9
10 ไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 70 เงิน 9
11 วัดทุ่งแย้ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 59 เข้าร่วม 11

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน