หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110 นายวินัย รัตนมณี   0872646524
2 โรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง นายวินัย รัตนมณ๊   0872646524
3 โรงเรียนบ้านคลองขุด อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110 นายสุธี พิทักษ์วงศ์   0872677795
4 โรงเรียนบ้านบนควน อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110 นายธรรมราช วงศ์ผะดาย   0898688573
5 โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ชมายนุกูล) อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110 นายสมยศ ทองคงใหม่   0898736465
6 โรงเรียนมหาราช 3 อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110 ยายชัยพร พงศ์ศรีโรจน์   0894736213
7 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110 นายมงคล ช่องลมกรด   0899722480
8 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6 อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110 นายสุชาติพงษ์ ทรงทอง   0817978001
9 โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110 นายสุริยา โนนเสนา   0892838340

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายกมลศักดิ์ ทองปัสโน Tel. 081-3679709 / 089-7316170
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]