หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช และสถานศึกษาในอำเภอทุ่งสง
ระหว่าง วันที่ 15 - 18 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านบนควน ห้องประชุมใหญ่ 15 ก.ย. 2559 09.30-12.00
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านบนควน ห้องประชุมใหญ่ 16 ก.ย. 2559 09.30-12.00
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านบนควน ห้องประชุมใหญ่ 15 ก.ย. 2559 13.00-16.00
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านบนควน อาคาร 1 (ชั้นล่าง) 16 ก.ย. 2559 09.30-12.00
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านบนควน อาคาร 1 (ชั้นล่าง) 16 ก.ย. 2559 13.00-16.00
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านบนควน อาคาร 1 (ชั้นล่าง) 16 ก.ย. 2559 13.00-16.30
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านบนควน อาคาร 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 15 ก.ย. 2559 09.30-16.00 พัก 12.00-13.00
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านบนควน อาคาร 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 15 ก.ย. 2559 09.30-16.00 พัก 12.00-13.00
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านบนควน ห้องประชุมใหญ่ 16 ก.ย. 2559 13.00-16.00
-
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านบนควน ห้องประชุมใหญ่ 16 ก.ย. 2559 09.30-12.00
-
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านบนควน (ศาลาวัด) 15 ก.ย. 2559 09.30-12.00
-
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านบนควน (ศาลาวัด) 16 ก.ย. 2559 09.30-12.00
-
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านบนควน (ศาลาวัด) 15 ก.ย. 2559 13.00-16.00
-
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านบนควน ห้องประชุมเล็ก 15 ก.ย. 2559 09.30-12.00
-
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านบนควน ห้องประชุมเล็ก 16 ก.ย. 2559 09.30-16.00 พัก 12.00-13.00
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านบนควน ห้องประชุมเล็ก 15 ก.ย. 2559 13.00-16.00
-
17 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านบนควน อาคารอนุบาล 15 ก.ย. 2559 09.30-12.00
-
18 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านบนควน อาคารอนุบาล 15 ก.ย. 2559 13.00-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายกมลศักดิ์ ทองปัสโน Tel. 081-3679709 / 089-7316170
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]