หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนวัดจันดี 106 50 49.02% 21 20.59% 20 19.61% 11 10.78% 102
2 โรงเรียนสังวาลย์วิท ๗ 139 32 45.07% 16 22.54% 17 23.94% 6 8.45% 71
3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๖ 62 30 50% 16 26.67% 8 13.33% 6 10% 60
4 โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ 54 30 58.82% 11 21.57% 5 9.8% 5 9.8% 51
5 โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา 54 28 51.85% 17 31.48% 9 16.67% 0 0% 54
6 โรงเรียนวัดลำนาว 44 25 58.14% 11 25.58% 7 16.28% 0 0% 43
7 โรงเรียนบ้านทุ่งกรวด 46 24 54.55% 13 29.55% 3 6.82% 4 9.09% 44
8 โรงเรียนบ้านบางตะเภา 28 16 61.54% 3 11.54% 4 15.38% 3 11.54% 26
9 โรงเรียนวัดท่ายาง 43 15 35.71% 12 28.57% 11 26.19% 4 9.52% 42
10 โรงเรียนวัดหน้าเขา 36 15 42.86% 11 31.43% 7 20% 2 5.71% 35
11 โรงเรียนบ้านทะเลสองห้อง 28 15 60% 9 36% 0 0% 1 4% 25
12 โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร 37 14 42.42% 6 18.18% 7 21.21% 6 18.18% 33
13 โรงเรียนบ้านควนประชาสรรค์ 34 13 44.83% 9 31.03% 3 10.34% 4 13.79% 29
14 โรงเรียนวัดสามัคคีนุกูล 25 12 50% 8 33.33% 4 16.67% 0 0% 24
15 โรงเรียนวัดเขาโร 23 12 52.17% 8 34.78% 2 8.7% 1 4.35% 23
16 โรงเรียนบ้านสระนางมโนราห์ 25 12 48% 6 24% 3 12% 4 16% 25
17 โรงเรียนบ้านเกาะขวัญ 29 12 42.86% 3 10.71% 6 21.43% 7 25% 28
18 โรงเรียนวัดไม้เรียง 14 12 85.71% 2 14.29% 0 0% 0 0% 14
19 โรงเรียนบ้านคอกช้าง 33 11 33.33% 8 24.24% 10 30.3% 4 12.12% 33
20 โรงเรียนบ้านบ่อปลา 26 11 57.89% 4 21.05% 1 5.26% 3 15.79% 19
21 โรงเรียนวัดกะเปียด 32 11 35.48% 1 3.23% 10 32.26% 9 29.03% 31
22 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ 30 10 38.46% 7 26.92% 6 23.08% 3 11.54% 26
23 โรงเรียนตชด.ช่างกลประทุมวันอนุสรณ์ ๑๐ 130 10 52.63% 6 31.58% 3 15.79% 0 0% 19
24 โรงเรียนวัดควนส้าน 25 10 41.67% 4 16.67% 6 25% 4 16.67% 24
25 โรงเรียนบ้านไสส้าน 27 9 34.62% 9 34.62% 4 15.38% 4 15.38% 26
26 โรงเรียนกาญจนศึกษาพัฒนาการ 24 9 45% 6 30% 3 15% 2 10% 20
27 โรงเรียนบ้านคลองเสาเหนือ 112 9 40.91% 5 22.73% 5 22.73% 3 13.64% 22
28 โรงเรียนโสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 114 9 40.91% 5 22.73% 4 18.18% 4 18.18% 22
29 โรงเรียนวัดประดิษฐาราม 20 9 45% 5 25% 3 15% 3 15% 20
30 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๑๙ 22 9 42.86% 4 19.05% 3 14.29% 5 23.81% 21
31 โรงเรียนบ้านชายคลอง 14 9 69.23% 4 30.77% 0 0% 0 0% 13
32 โรงเรียนบ้านนาเส 13 9 69.23% 4 30.77% 0 0% 0 0% 13
33 โรงเรียนบ้านปากน้ำ 22 9 45% 3 15% 6 30% 2 10% 20
34 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 13 9 69.23% 3 23.08% 1 7.69% 0 0% 13
35 โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยก 39 8 26.67% 11 36.67% 6 20% 5 16.67% 30
36 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 25 8 32% 5 20% 10 40% 2 8% 25
37 โรงเรียนวัดมังคลาราม 23 8 34.78% 5 21.74% 4 17.39% 6 26.09% 23
38 โรงเรียนสหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง 16 8 50% 4 25% 2 12.5% 2 12.5% 16
39 โรงเรียนบ้านหนองหว้า (ชมายนุกูล) 15 8 53.33% 4 26.67% 1 6.67% 2 13.33% 15
40 โรงเรียนบ้านวังตลับ 17 7 41.18% 8 47.06% 0 0% 2 11.76% 17
41 โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม 22 7 35% 7 35% 3 15% 3 15% 20
42 โรงเรียนมนต์หทัย 17 7 43.75% 7 43.75% 1 6.25% 1 6.25% 16
43 โรงเรียนกาญจนศึกษา 21 7 38.89% 4 22.22% 7 38.89% 0 0% 18
44 โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา 17 7 43.75% 4 25% 3 18.75% 2 12.5% 16
45 โรงเรียนบ้านนาพา 12 7 58.33% 3 25% 0 0% 2 16.67% 12
46 โรงเรียนบ้านนา 18 7 41.18% 2 11.76% 3 17.65% 5 29.41% 17
47 โรงเรียนองค์การสวนยาง 2 10 7 77.78% 0 0% 2 22.22% 0 0% 9
48 โรงเรียนบ้านหาดทรายแก้ว 10 7 70% 0 0% 1 10% 2 20% 10
49 โรงเรียนเจริญวิทย์ 20 6 30% 10 50% 3 15% 1 5% 20
50 โรงเรียนบ้านไสใหญ่ 28 6 24% 9 36% 7 28% 3 12% 25
51 โรงเรียนบ้านบนควน 22 6 27.27% 8 36.36% 7 31.82% 1 4.55% 22
52 โรงเรียนบ้านโคกมะขาม 15 6 40% 7 46.67% 1 6.67% 1 6.67% 15
53 โรงเรียนพรรณราชลเขต 16 6 37.5% 6 37.5% 2 12.5% 2 12.5% 16
54 โรงเรียนฉวาง 14 6 42.86% 6 42.86% 2 14.29% 0 0% 14
55 โรงเรียนวัดวังหีบ 23 6 33.33% 5 27.78% 4 22.22% 3 16.67% 18
56 โรงเรียนวัดควนสูง 14 6 42.86% 5 35.71% 1 7.14% 2 14.29% 14
57 โรงเรียนบ้านน้ำพุ 22 6 31.58% 4 21.05% 6 31.58% 3 15.79% 19
58 โรงเรียนองค์การสวนยาง 3 22 6 31.58% 4 21.05% 4 21.05% 5 26.32% 19
59 โรงเรียนบ้านเกาะปราง 11 6 60% 3 30% 0 0% 1 10% 10
60 โรงเรียนชุมชนบ้านปากเสียว 11 6 60% 1 10% 2 20% 1 10% 10
61 โรงเรียนบ้านคลองงา 8 6 75% 1 12.5% 0 0% 1 12.5% 8
62 โรงเรียนบ้านคลองตูก 8 6 85.71% 0 0% 1 14.29% 0 0% 7
63 โรงเรียนเจริญวิทยา 18 5 29.41% 7 41.18% 5 29.41% 0 0% 17
64 โรงเรียนสุมณฑาศึกษา 26 5 25% 7 35% 3 15% 5 25% 20
65 โรงเรียนบ้านทอนวังปราง 20 5 27.78% 5 27.78% 4 22.22% 4 22.22% 18
66 โรงเรียนบ้านไร่มุสลิม 13 5 38.46% 5 38.46% 1 7.69% 2 15.38% 13
67 โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวัน 11 5 45.45% 5 45.45% 1 9.09% 0 0% 11
68 โรงเรียนบ้านหนองเจ 13 5 38.46% 4 30.77% 2 15.38% 2 15.38% 13
69 โรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง 11 5 45.45% 4 36.36% 1 9.09% 1 9.09% 11
70 โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณาราม 21 5 29.41% 2 11.76% 6 35.29% 4 23.53% 17
71 โรงเรียนบ้านน้ำตก 17 5 31.25% 2 12.5% 4 25% 5 31.25% 16
72 โรงเรียนชุมชนบ้านหน้าเขา 10 5 62.5% 1 12.5% 2 25% 0 0% 8
73 โรงเรียนวัดควนยูง 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
74 โรงเรียนสมสรร 108 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
75 โรงเรียนชุมชนวัดกะทูนเหนือ 19 4 22.22% 5 27.78% 3 16.67% 6 33.33% 18
76 โรงเรียนบ้านไสโคกเกาะ 17 4 26.67% 5 33.33% 3 20% 3 20% 15
77 โรงเรียนบ้านวังยวน 12 4 33.33% 5 41.67% 1 8.33% 2 16.67% 12
78 โรงเรียนบ้านหน้าเขา 15 4 28.57% 4 28.57% 4 28.57% 2 14.29% 14
79 โรงเรียนวัดหาดสูง 12 4 33.33% 4 33.33% 2 16.67% 2 16.67% 12
80 โรงเรียนบ้านปลายรา 11 4 40% 3 30% 3 30% 0 0% 10
81 โรงเรียนวัดมะนาวหวาน 14 4 28.57% 2 14.29% 6 42.86% 2 14.29% 14
82 โรงเรียนบ้านคลองขุด 8 4 50% 2 25% 1 12.5% 1 12.5% 8
83 โรงเรียนบ้านนาตำเสา 12 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
84 โรงเรียนบ้านปากแพรก 7 4 57.14% 1 14.29% 2 28.57% 0 0% 7
85 โรงเรียนวัดนิคมคีรี 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
86 โรงเรียนวิทยานุเคราะห์ 6 4 66.67% 0 0% 0 0% 2 33.33% 6
87 โรงเรียนบ้านวังยาว 5 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
88 โรงเรียนวัดกะโสม 18 3 20% 5 33.33% 6 40% 1 6.67% 15
89 โรงเรียนบ้านคลองจัง 12 3 25% 4 33.33% 5 41.67% 0 0% 12
90 โรงเรียนบ้านบ่อมอง 11 3 27.27% 4 36.36% 2 18.18% 2 18.18% 11
91 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 13 3 25% 3 25% 5 41.67% 1 8.33% 12
92 โรงเรียนบ้านกุยเหนือ 17 3 23.08% 3 23.08% 4 30.77% 3 23.08% 13
93 โรงเรียนบ้านแพรกกลาง 13 3 23.08% 3 23.08% 4 30.77% 3 23.08% 13
94 โรงเรียนวัดควนกอ 10 3 30% 3 30% 2 20% 2 20% 10
95 โรงเรียนวัดก้างปลา 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
96 โรงเรียนวัดควนชม 9 3 33.33% 2 22.22% 1 11.11% 3 33.33% 9
97 โรงเรียนบ้านควนประ 6 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
98 โรงเรียนวัดโคกหาด 9 3 37.5% 1 12.5% 4 50% 0 0% 8
99 โรงเรียนบ้านจำปา 11 3 27.27% 1 9.09% 3 27.27% 4 36.36% 11
100 โรงเรียนวัดควนยูง ฉวาง 7 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 2 28.57% 7
101 โรงเรียนบ้านไสยาสน์ 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
102 โรงเรียนตันติวัตร 7 3 42.86% 0 0% 1 14.29% 3 42.86% 7
103 โรงเรียนบ้านบางรูป 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
104 โรงเรียนบ้านนาท่อม 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
105 โรงเรียนเสริมปัญญา 18 2 11.11% 8 44.44% 7 38.89% 1 5.56% 18
106 โรงเรียนธนรัตน์อุปถัมภ์ 32 2 7.14% 7 25% 11 39.29% 8 28.57% 28
107 โรงเรียนบ้านปลายเส 13 2 15.38% 5 38.46% 4 30.77% 2 15.38% 13
108 โรงเรียนบ้านห้วยปริก 21 2 10% 4 20% 7 35% 7 35% 20
109 โรงเรียนบ้านนาตาแย้ม 10 2 20% 4 40% 3 30% 1 10% 10
110 โรงเรียนชุมชนวัดสำโรง 11 2 18.18% 4 36.36% 2 18.18% 3 27.27% 11
111 โรงเรียนบ้านก่องาม 6 2 33.33% 4 66.67% 0 0% 0 0% 6
112 โรงเรียนบ้านวังหิน 16 2 13.33% 3 20% 5 33.33% 5 33.33% 15
113 โรงเรียนวัดขนาน 10 2 20% 3 30% 3 30% 2 20% 10
114 โรงเรียนอนุบาลรุ่งรัศมี 8 2 25% 3 37.5% 2 25% 1 12.5% 8
115 โรงเรียนเจริญรัชต์ภาคย์ 7 2 28.57% 2 28.57% 3 42.86% 0 0% 7
116 โรงเรียนบ้านนิคมวังหิน 110 2 20% 2 20% 2 20% 4 40% 10
117 โรงเรียนบ้านพูน 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
118 โรงเรียนบ้านห้วยรื่น 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
119 โรงเรียนบ้านไสโป๊ะ 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
120 โรงเรียนวัดใหม่ 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
121 โรงเรียนวัดเสม็ดจวน 9 2 22.22% 1 11.11% 4 44.44% 2 22.22% 9
122 โรงเรียนวัดวังขรี 11 2 25% 1 12.5% 4 50% 1 12.5% 8
123 โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี 7 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 6
124 โรงเรียนวัดมณีเจริญมิตรภาพที่ 227 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
125 โรงเรียนวัดเกาะสระ 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
126 โรงเรียนไทยรัฐ ๓๘ 104 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
127 โรงเรียนบ้านปลายคลองเพรง 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
128 โรงเรียนวัดศิลาราย 5 2 40% 0 0% 3 60% 0 0% 5
129 โรงเรียนวัดธรรมเผด็จ 5 2 40% 0 0% 2 40% 1 20% 5
130 โรงเรียนวัดคงคาเจริญ 4 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
131 โรงเรียนสหมิตรบำรุง 4 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
132 โรงเรียนบ้านจันดี 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
133 โรงเรียนบ้านนาปราน 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
134 โรงเรียนบ้านไทรงาม 4 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
135 โรงเรียนวัดทะเลมิตรภาพที่ 151 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
136 โรงเรียนจันดีพิทยาคม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
137 โรงเรียนราษฎร์ประชาอุทิศ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
138 โรงเรียนอนุบาลไกรแก้ว 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
139 โรงเรียนเจริญวัยวิทยา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
140 โรงเรียนบ้านห้วยกลาง 15 1 6.67% 8 53.33% 4 26.67% 2 13.33% 15
141 โรงเรียนวัดหนองดี 19 1 5.56% 5 27.78% 9 50% 3 16.67% 18
142 โรงเรียนบ้านถ้ำตลอด 7 1 14.29% 4 57.14% 0 0% 2 28.57% 7
143 โรงเรียนบ้านคุ้งวังวัว 5 1 20% 3 60% 0 0% 1 20% 5
144 โรงเรียนบ้านเหนือคลอง 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
145 โรงเรียนบ้านเกาะยวน 6 1 16.67% 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 6
146 โรงเรียนวัดโบราณาราม 6 1 16.67% 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 6
147 โรงเรียนบ้านควนลำภู 5 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
148 โรงเรียนบ้านหนองปลิง 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
149 โรงเรียนไสเตาอ้อย 4 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
150 โรงเรียนวัดยางค้อม 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
151 โรงเรียนมหาราช ๓ 9 1 12.5% 1 12.5% 4 50% 2 25% 8
152 โรงเรียนวัดเทวสิทธิ์ 11 1 11.11% 1 11.11% 3 33.33% 4 44.44% 9
153 โรงเรียนบ้านไสยูงปัก 6 1 16.67% 1 16.67% 3 50% 1 16.67% 6
154 โรงเรียนพึ่งตนเอง 4 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
155 โรงเรียนบ้านควนอวดพัน 5 1 20% 1 20% 1 20% 2 40% 5
156 โรงเรียนวัดเขากลาย 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
157 โรงเรียนบ้านนาพรุ 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
158 โรงเรียนบ้านนาเหนือ 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
159 โรงเรียนวัดสวนพิกุล 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
160 โรงเรียนบ้านพรุวง 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
161 โรงเรียนบ้านหนองคล้า 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
162 โรงเรียนบ้านควน 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
163 โรงเรียนบ้านวังเต่า 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
164 โรงเรียนบ้านสวน 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
165 โรงเรียนวัดสวนขัน 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
166 โรงเรียนอนุบาลวงศ์สวัสดิ์พัฒนา 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
167 โรงเรียนวัดเพ็ญญาติ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
168 โรงเรียนประชาอุทิศมูลนิธิ 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
169 โรงเรียนบ้านคลองปีก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
170 โรงเรียนบ้านคลองสาย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
171 โรงเรียนอนุบาลวัดอินทารามสงเคราะห์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
172 โรงเรียนวัดทุ่งส้าน 4 0 0% 4 100% 0 0% 0 0% 4
173 โรงเรียนเจริญมิตร 8 0 0% 3 37.5% 2 25% 3 37.5% 8
174 โรงเรียนบ้านเขาตาว 4 0 0% 2 50% 2 50% 0 0% 4
175 โรงเรียนบ้านสวนอาย 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
176 โรงเรียนวัดทุ่งนาใหม่ 3 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
177 โรงเรียนบ้านคลองโอม 3 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
178 โรงเรียนบ้านคลองกุย 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
179 โรงเรียนบ้านโคกยาง 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
180 โรงเรียนบ้านพอโกบ 3 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
181 โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา 3 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
182 โรงเรียนวัดนางเอื้อย 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
183 โรงเรียนวัดภูเขาหลัก 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
184 โรงเรียนบ้านวังธน 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
185 โรงเรียนบ้านควนตม 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
186 โรงเรียนบ้านหนองท่อม 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
187 โรงเรียนวัดควนสระบัว 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
188 โรงเรียนวัดถ้ำใหญ่ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
189 โรงเรียนวัดมะปรางงาม 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
190 โรงเรียนวัดวิสุทธิวงศ์ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
191 โรงเรียนคล่องหมื่นเพชรอนุสรณ์ฯ 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
192 โรงเรียนวัดควน 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
193 โรงเรียนบ้านกันละ 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
194 โรงเรียนบ้านนาใหญ่ 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
195 โรงเรียนวัดหลักช้าง 2 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
196 โรงเรียนบ้านกรุงหยันใต้ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
197 โรงเรียนบ้านบางปรน 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
198 โรงเรียนบ้านป่าพาด 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
199 โรงเรียนบ้านเขาวง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
200 โรงเรียนวัดวังหิน 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
201 โรงเรียนอนุบาลเพียรสอนศึกษา 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
202 โรงเรียนวัดราษฎร์ประดิษฐ์ 3 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
203 โรงเรียนบ้านนาบอน 2 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
204 โรงเรียนบ้านหนองยาง 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
205 โรงเรียนมัธยมบุญคงอุปการ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
206 โรงเรียนวัดเพ็ญมิตร 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
207 โรงเรียนองค์การสวนยาง 1 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
208 โรงเรียนบ้านนาเกิดผล 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
209 โรงเรียนบ้านโคกวัด 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายกมลศักดิ์ ทองปัสโน Tel. 081-3679709 / 089-7316170
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]