สรุปเหรียญรางวัล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดจันดี 50 21 20 11 91
2 สังวาลย์วิท ๗ 32 16 17 6 65
3 ราชประชานุเคราะห์ ๖ 30 16 8 6 54
4 วัดวังรีบุญเลิศ 30 11 5 5 46
5 ชุมชนบ้านนาวา 28 17 9 0 54
6 วัดลำนาว 25 11 7 0 43
7 บ้านทุ่งกรวด 24 13 3 4 40
8 บ้านบางตะเภา 16 3 4 3 23
9 วัดท่ายาง 15 12 11 4 38
10 วัดหน้าเขา 15 11 7 2 33
11 บ้านทะเลสองห้อง 15 9 0 1 24
12 จุฬาภรณ์พิชญาคาร 14 6 7 6 27
13 บ้านควนประชาสรรค์ 13 9 3 4 25
14 วัดสามัคคีนุกูล 12 8 4 0 24
15 วัดเขาโร 12 8 2 1 22
16 บ้านสระนางมโนราห์ 12 6 3 4 21
17 บ้านเกาะขวัญ 12 3 6 7 21
18 วัดไม้เรียง 12 2 0 0 14
19 บ้านคอกช้าง 11 8 10 4 29
20 บ้านบ่อปลา 11 4 1 3 16
21 วัดกะเปียด 11 1 10 9 22
22 หมู่บ้านป่าไม้ 10 7 6 3 23
23 ตชด.ช่างกลประทุมวันอนุสรณ์ ๑๐ 10 6 3 0 19
24 วัดควนส้าน 10 4 6 4 20
25 บ้านไสส้าน 9 9 4 4 22
26 กาญจนศึกษาพัฒนาการ 9 6 3 2 18
27 บ้านคลองเสาเหนือ 9 5 5 3 19
28 โสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 9 5 4 4 18
29 วัดประดิษฐาราม 9 5 3 3 17
30 ราชประชานุเคราะห์๑๙ 9 4 3 5 16
31 บ้านชายคลอง 9 4 0 0 13
32 บ้านนาเส 9 4 0 0 13
33 บ้านปากน้ำ 9 3 6 2 18
34 บ้านนาโพธิ์ 9 3 1 0 13
35 ชุมชนบ้านสี่แยก 8 11 6 5 25
36 บ้านหนองใหญ่ 8 5 10 2 23
37 วัดมังคลาราม 8 5 4 6 17
38 สหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง 8 4 2 2 14
39 บ้านหนองหว้า (ชมายนุกูล) 8 4 1 2 13
40 บ้านวังตลับ 7 8 0 2 15
41 บ้านสามัคคีธรรม 7 7 3 3 17
42 มนต์หทัย 7 7 1 1 15
43 กาญจนศึกษา 7 4 7 0 18
44 วัดทุ่งควายพัฒนศึกษา 7 4 3 2 14
45 บ้านนาพา 7 3 0 2 10
46 บ้านนา 7 2 3 5 12
47 องค์การสวนยาง 2 7 0 2 0 9
48 บ้านหาดทรายแก้ว 7 0 1 2 8
49 เจริญวิทย์ 6 10 3 1 19
50 บ้านไสใหญ่ 6 9 7 3 22
51 บ้านบนควน 6 8 7 1 21
52 บ้านโคกมะขาม 6 7 1 1 14
53 พรรณราชลเขต 6 6 2 2 14
54 ฉวาง 6 6 2 0 14
55 วัดวังหีบ 6 5 4 3 15
56 วัดควนสูง 6 5 1 2 12
57 บ้านน้ำพุ 6 4 6 3 16
58 องค์การสวนยาง 3 6 4 4 5 14
59 บ้านเกาะปราง 6 3 0 1 9
60 ชุมชนบ้านปากเสียว 6 1 2 1 9
61 บ้านคลองงา 6 1 0 1 7
62 บ้านคลองตูก 6 0 1 0 7
63 เจริญวิทยา 5 7 5 0 17
64 สุมณฑาศึกษา 5 7 3 5 15
65 บ้านทอนวังปราง 5 5 4 4 14
66 บ้านไร่มุสลิม 5 5 1 2 11
67 ชุมชนวัดอัมพวัน 5 5 1 0 11
68 บ้านหนองเจ 5 4 2 2 11
69 ชุมชนบ้านไทรห้อง 5 4 1 1 10
70 ชุมชนวัดสุวรรณาราม 5 2 6 4 13
71 บ้านน้ำตก 5 2 4 5 11
72 ชุมชนบ้านหน้าเขา 5 1 2 0 8
73 วัดควนยูง 5 1 0 0 6
74 สมสรร 5 0 1 0 6
75 ชุมชนวัดกะทูนเหนือ 4 5 3 6 12
76 บ้านไสโคกเกาะ 4 5 3 3 12
77 บ้านวังยวน 4 5 1 2 10
78 บ้านหน้าเขา 4 4 4 2 12
79 วัดหาดสูง 4 4 2 2 10
80 บ้านปลายรา 4 3 3 0 10
81 วัดมะนาวหวาน 4 2 6 2 12
82 บ้านคลองขุด 4 2 1 1 7
83 บ้านนาตำเสา 4 2 1 0 7
84 บ้านปากแพรก 4 1 2 0 7
85 วัดนิคมคีรี 4 1 0 0 5
86 วิทยานุเคราะห์ 4 0 0 2 4
87 บ้านวังยาว 4 0 0 1 4
88 วัดกะโสม 3 5 6 1 14
89 บ้านคลองจัง 3 4 5 0 12
90 บ้านบ่อมอง 3 4 2 2 9
91 บ้านห้วยทรายขาว 3 3 5 1 11
92 บ้านแพรกกลาง 3 3 4 3 10
93 บ้านกุยเหนือ 3 3 4 3 10
94 วัดควนกอ 3 3 2 2 8
95 วัดก้างปลา 3 3 0 0 6
96 วัดควนชม 3 2 1 3 6
97 บ้านควนประ 3 2 0 0 5
98 วัดโคกหาด 3 1 4 0 8
99 บ้านจำปา 3 1 3 4 7
100 วัดควนยูง ฉวาง 3 1 1 2 5
101 บ้านไสยาสน์ 3 1 1 0 5
102 ตันติวัตร 3 0 1 3 4
103 บ้านบางรูป 3 0 0 1 3
104 บ้านนาท่อม 3 0 0 0 3
105 เสริมปัญญา 2 8 7 1 17
106 ธนรัตน์อุปถัมภ์ 2 7 11 8 20
107 บ้านปลายเส 2 5 4 2 11
108 บ้านห้วยปริก 2 4 7 7 13
109 บ้านนาตาแย้ม 2 4 3 1 9
110 ชุมชนวัดสำโรง 2 4 2 3 8
111 บ้านก่องาม 2 4 0 0 6
112 บ้านวังหิน 2 3 5 5 10
113 วัดขนาน 2 3 3 2 8
114 อนุบาลรุ่งรัศมี 2 3 2 1 7
115 เจริญรัชต์ภาคย์ 2 2 3 0 7
116 บ้านนิคมวังหิน 2 2 2 4 6
117 บ้านพูน 2 2 0 1 4
118 วัดใหม่ 2 2 0 0 4
119 บ้านห้วยรื่น 2 2 0 0 4
120 บ้านไสโป๊ะ 2 2 0 0 4
121 วัดเสม็ดจวน 2 1 4 2 7
122 วัดวังขรี 2 1 4 1 7
123 วัดสุวรรณคีรี 2 1 2 1 5
124 วัดเกาะสระ 2 1 1 1 4
125 วัดมณีเจริญมิตรภาพที่ 227 2 1 1 1 4
126 ไทยรัฐ ๓๘ 2 1 1 0 4
127 บ้านปลายคลองเพรง 2 1 0 1 3
128 วัดศิลาราย 2 0 3 0 5
129 วัดธรรมเผด็จ 2 0 2 1 4
130 วัดคงคาเจริญ 2 0 1 1 3
131 บ้านจันดี 2 0 1 0 3
132 สหมิตรบำรุง 2 0 1 0 3
133 บ้านนาปราน 2 0 1 0 3
134 บ้านไทรงาม 2 0 0 1 2
135 ราษฎร์ประชาอุทิศ 2 0 0 0 2
136 อนุบาลไกรแก้ว 2 0 0 0 2
137 วัดทะเลมิตรภาพที่ 151 2 0 0 0 2
138 จันดีพิทยาคม 2 0 0 0 2
139 เจริญวัยวิทยา 2 0 0 0 2
140 บ้านห้วยกลาง 1 8 4 2 13
141 วัดหนองดี 1 5 9 3 15
142 บ้านถ้ำตลอด 1 4 0 2 5
143 บ้านคุ้งวังวัว 1 3 0 1 4
144 บ้านเหนือคลอง 1 3 0 0 4
145 วัดโบราณาราม 1 2 2 1 5
146 บ้านเกาะยวน 1 2 2 1 5
147 บ้านควนลำภู 1 2 1 1 4
148 บ้านหนองปลิง 1 2 0 1 3
149 ไสเตาอ้อย 1 2 0 0 3
150 วัดยางค้อม 1 2 0 0 3
151 มหาราช ๓ 1 1 4 2 6
152 วัดเทวสิทธิ์ 1 1 3 4 5
153 บ้านไสยูงปัก 1 1 3 1 5
154 พึ่งตนเอง 1 1 2 0 4
155 บ้านควนอวดพัน 1 1 1 2 3
156 วัดเขากลาย 1 1 1 1 3
157 บ้านนาพรุ 1 1 1 0 3
158 วัดสวนพิกุล 1 1 1 0 3
159 บ้านนาเหนือ 1 1 1 0 3
160 บ้านหนองคล้า 1 1 0 1 2
161 บ้านพรุวง 1 1 0 1 2
162 วัดสวนขัน 1 1 0 0 2
163 บ้านควน 1 1 0 0 2
164 บ้านวังเต่า 1 1 0 0 2
165 บ้านสวน 1 1 0 0 2
166 อนุบาลวงศ์สวัสดิ์พัฒนา 1 0 2 0 3
167 วัดเพ็ญญาติ 1 0 1 0 2
168 ประชาอุทิศมูลนิธิ 1 0 0 1 1
169 บ้านคลองปีก 1 0 0 0 1
170 บ้านคลองสาย 1 0 0 0 1
171 อนุบาลวัดอินทารามสงเคราะห์ 1 0 0 0 1
172 วัดทุ่งส้าน 0 4 0 0 4
173 เจริญมิตร 0 3 2 3 5
174 บ้านเขาตาว 0 2 2 0 4
175 บ้านสวนอาย 0 2 1 0 3
176 วัดทุ่งนาใหม่ 0 1 2 0 3
177 บ้านคลองโอม 0 1 1 0 2
178 บ้านคลองกุย 0 1 1 0 2
179 บ้านโคกยาง 0 1 1 0 2
180 บ้านพอโกบ 0 1 0 1 1
181 สุขสวัสดิ์วิทยา 0 1 0 1 1
182 วัดนางเอื้อย 0 1 0 1 1
183 วัดภูเขาหลัก 0 1 0 1 1
184 บ้านวังธน 0 1 0 0 1
185 บ้านควนตม 0 1 0 0 1
186 บ้านหนองท่อม 0 1 0 0 1
187 วัดควนสระบัว 0 1 0 0 1
188 วัดถ้ำใหญ่ 0 1 0 0 1
189 วัดมะปรางงาม 0 1 0 0 1
190 วัดวิสุทธิวงศ์ 0 1 0 0 1
191 คล่องหมื่นเพชรอนุสรณ์ฯ 0 0 2 0 2
192 วัดควน 0 0 2 0 2
193 บ้านกันละ 0 0 1 1 1
194 บ้านนาใหญ่ 0 0 1 1 1
195 วัดหลักช้าง 0 0 1 0 1
196 บ้านกรุงหยันใต้ 0 0 1 0 1
197 บ้านบางปรน 0 0 1 0 1
198 บ้านป่าพาด 0 0 1 0 1
199 บ้านเขาวง 0 0 1 0 1
200 วัดวังหิน 0 0 1 0 1
201 อนุบาลเพียรสอนศึกษา 0 0 0 2 0
202 วัดราษฎร์ประดิษฐ์ 0 0 0 1 0
203 บ้านนาบอน 0 0 0 1 0
204 บ้านหนองยาง 0 0 0 1 0
205 มัธยมบุญคงอุปการ 0 0 0 1 0
206 วัดเพ็ญมิตร 0 0 0 1 0
207 องค์การสวนยาง 1 0 0 0 1 0
208 บ้านนาเกิดผล 0 0 0 0 0
209 บ้านโคกวัด 0 0 0 0 0
รวม 972 646 490 324 2,108