สรุปเหรียญรางวัล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดจันดี 46 21 19 11 86
2 สังวาลย์วิท ๗ 29 15 17 6 61
3 ชุมชนบ้านนาวา 28 17 9 0 54
4 วัดวังรีบุญเลิศ 24 10 4 5 38
5 วัดลำนาว 23 7 7 0 37
6 บ้านทุ่งกรวด 20 13 2 4 35
7 บ้านบางตะเภา 16 3 4 3 23
8 ราชประชานุเคราะห์ ๖ 15 16 7 6 38
9 วัดหน้าเขา 15 11 7 2 33
10 บ้านควนประชาสรรค์ 13 8 3 4 24
11 วัดสามัคคีนุกูล 12 8 4 0 24
12 วัดเขาโร 12 8 2 1 22
13 บ้านสระนางมโนราห์ 12 6 3 4 21
14 บ้านเกาะขวัญ 12 3 6 7 21
15 วัดไม้เรียง 12 2 0 0 14
16 บ้านทะเลสองห้อง 11 9 0 1 20
17 วัดกะเปียด 11 1 10 9 22
18 วัดท่ายาง 10 11 11 4 32
19 จุฬาภรณ์พิชญาคาร 10 6 7 6 23
20 หมู่บ้านป่าไม้ 10 6 6 3 22
21 วัดควนส้าน 10 4 6 4 20
22 บ้านคอกช้าง 9 8 10 4 27
23 บ้านไสส้าน 9 8 3 4 20
24 กาญจนศึกษาพัฒนาการ 9 6 3 2 18
25 บ้านคลองเสาเหนือ 9 5 5 3 19
26 วัดประดิษฐาราม 9 5 3 3 17
27 บ้านนาเส 9 4 0 0 13
28 บ้านนาโพธิ์ 9 3 1 0 13
29 ชุมชนบ้านสี่แยก 8 11 6 5 25
30 บ้านหนองใหญ่ 8 5 10 2 23
31 โสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 8 5 4 4 17
32 สหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง 8 4 2 2 14
33 บ้านหนองหว้า (ชมายนุกูล) 8 4 1 2 13
34 บ้านปากน้ำ 8 3 6 2 17
35 บ้านวังตลับ 7 8 0 2 15
36 มนต์หทัย 7 7 1 1 15
37 กาญจนศึกษา 7 4 7 0 18
38 วัดทุ่งควายพัฒนศึกษา 7 4 3 2 14
39 บ้านชายคลอง 7 4 0 0 11
40 บ้านบ่อปลา 7 3 0 3 10
41 บ้านนา 7 2 3 5 12
42 บ้านหาดทรายแก้ว 7 0 1 2 8
43 เจริญวิทย์ 6 10 3 1 19
44 บ้านไสใหญ่ 6 9 7 3 22
45 บ้านบนควน 6 7 7 1 20
46 บ้านโคกมะขาม 6 7 1 1 14
47 พรรณราชลเขต 6 6 2 2 14
48 ฉวาง 6 6 2 0 14
49 วัดวังหีบ 6 5 4 3 15
50 วัดควนสูง 6 5 1 2 12
51 บ้านน้ำพุ 6 4 6 3 16
52 องค์การสวนยาง 3 6 4 4 5 14
53 บ้านนาพา 6 3 0 2 9
54 บ้านคลองงา 6 1 0 1 7
55 เจริญวิทยา 5 7 5 0 17
56 สุมณฑาศึกษา 5 7 3 5 15
57 วัดมังคลาราม 5 5 4 6 14
58 บ้านไร่มุสลิม 5 5 1 2 11
59 ชุมชนวัดอัมพวัน 5 5 1 0 11
60 ตชด.ช่างกลประทุมวันอนุสรณ์ ๑๐ 5 4 3 0 12
61 ชุมชนบ้านไทรห้อง 5 4 1 1 10
62 ราชประชานุเคราะห์๑๙ 5 3 2 5 10
63 ชุมชนวัดสุวรรณาราม 5 2 6 4 13
64 บ้านน้ำตก 5 2 4 5 11
65 ชุมชนบ้านปากเสียว 5 1 2 1 8
66 ชุมชนบ้านหน้าเขา 5 1 2 0 8
67 สมสรร 5 0 1 0 6
68 บ้านสามัคคีธรรม 4 6 3 3 13
69 บ้านไสโคกเกาะ 4 5 3 3 12
70 วัดหาดสูง 4 4 2 2 10
71 บ้านหนองเจ 4 4 2 2 10
72 บ้านหน้าเขา 4 3 4 2 11
73 บ้านปลายรา 4 3 3 0 10
74 บ้านเกาะปราง 4 3 0 1 7
75 บ้านคลองขุด 4 2 1 1 7
76 บ้านนาตำเสา 4 2 1 0 7
77 บ้านปากแพรก 4 1 2 0 7
78 วัดควนยูง 4 1 0 0 5
79 องค์การสวนยาง 2 4 0 2 0 6
80 วิทยานุเคราะห์ 4 0 0 2 4
81 บ้านวังยาว 4 0 0 1 4
82 วัดกะโสม 3 5 6 1 14
83 ชุมชนวัดกะทูนเหนือ 3 5 3 6 11
84 บ้านคลองจัง 3 4 5 0 12
85 บ้านห้วยทรายขาว 3 3 5 1 11
86 บ้านแพรกกลาง 3 3 4 3 10
87 บ้านกุยเหนือ 3 3 3 3 9
88 วัดควนกอ 3 3 2 2 8
89 บ้านบ่อมอง 3 2 2 2 7
90 บ้านควนประ 3 2 0 0 5
91 วัดก้างปลา 3 2 0 0 5
92 วัดโคกหาด 3 1 4 0 8
93 บ้านจำปา 3 1 3 4 7
94 วัดควนชม 3 1 1 3 5
95 วัดควนยูง ฉวาง 3 1 1 2 5
96 บ้านไสยาสน์ 3 1 1 0 5
97 วัดนิคมคีรี 3 1 0 0 4
98 ตันติวัตร 3 0 1 3 4
99 บ้านบางรูป 3 0 0 1 3
100 เสริมปัญญา 2 8 7 1 17
101 ธนรัตน์อุปถัมภ์ 2 7 11 8 20
102 บ้านทอนวังปราง 2 5 3 4 10
103 บ้านวังยวน 2 5 1 2 8
104 บ้านห้วยปริก 2 4 7 7 13
105 บ้านนาตาแย้ม 2 4 3 1 9
106 ชุมชนวัดสำโรง 2 4 2 3 8
107 บ้านก่องาม 2 4 0 0 6
108 บ้านวังหิน 2 3 5 5 10
109 วัดขนาน 2 3 3 2 8
110 อนุบาลรุ่งรัศมี 2 3 2 1 7
111 วัดมะนาวหวาน 2 2 6 2 10
112 เจริญรัชต์ภาคย์ 2 2 3 0 7
113 บ้านนิคมวังหิน 2 2 2 4 6
114 บ้านพูน 2 2 0 1 4
115 วัดใหม่ 2 2 0 0 4
116 บ้านห้วยรื่น 2 2 0 0 4
117 บ้านไสโป๊ะ 2 2 0 0 4
118 วัดเสม็ดจวน 2 1 4 2 7
119 วัดวังขรี 2 1 4 1 7
120 วัดสุวรรณคีรี 2 1 2 1 5
121 วัดเกาะสระ 2 1 1 1 4
122 วัดมณีเจริญมิตรภาพที่ 227 2 1 1 1 4
123 ไทยรัฐ ๓๘ 2 1 1 0 4
124 บ้านปลายคลองเพรง 2 1 0 1 3
125 วัดศิลาราย 2 0 3 0 5
126 วัดคงคาเจริญ 2 0 1 1 3
127 บ้านจันดี 2 0 1 0 3
128 สหมิตรบำรุง 2 0 1 0 3
129 บ้านนาปราน 2 0 1 0 3
130 บ้านไทรงาม 2 0 0 1 2
131 ราษฎร์ประชาอุทิศ 2 0 0 0 2
132 อนุบาลไกรแก้ว 2 0 0 0 2
133 วัดทะเลมิตรภาพที่ 151 2 0 0 0 2
134 จันดีพิทยาคม 2 0 0 0 2
135 เจริญวัยวิทยา 2 0 0 0 2
136 บ้านห้วยกลาง 1 8 3 2 12
137 วัดหนองดี 1 5 9 3 15
138 บ้านปลายเส 1 5 4 2 10
139 บ้านคุ้งวังวัว 1 3 0 1 4
140 บ้านเหนือคลอง 1 3 0 0 4
141 บ้านเกาะยวน 1 2 2 1 5
142 บ้านควนลำภู 1 2 1 1 4
143 บ้านหนองปลิง 1 2 0 1 3
144 วัดยางค้อม 1 2 0 0 3
145 มหาราช ๓ 1 1 4 2 6
146 บ้านไสยูงปัก 1 1 3 1 5
147 วัดเทวสิทธิ์ 1 1 2 4 4
148 พึ่งตนเอง 1 1 2 0 4
149 บ้านควนอวดพัน 1 1 1 2 3
150 วัดเขากลาย 1 1 1 1 3
151 บ้านนาพรุ 1 1 1 0 3
152 วัดสวนพิกุล 1 1 1 0 3
153 บ้านนาเหนือ 1 1 1 0 3
154 บ้านหนองคล้า 1 1 0 1 2
155 บ้านพรุวง 1 1 0 1 2
156 วัดสวนขัน 1 1 0 0 2
157 บ้านควน 1 1 0 0 2
158 บ้านวังเต่า 1 1 0 0 2
159 บ้านสวน 1 1 0 0 2
160 วัดธรรมเผด็จ 1 0 2 1 3
161 อนุบาลวงศ์สวัสดิ์พัฒนา 1 0 2 0 3
162 วัดเพ็ญญาติ 1 0 1 0 2
163 ประชาอุทิศมูลนิธิ 1 0 0 1 1
164 บ้านคลองปีก 1 0 0 0 1
165 บ้านคลองสาย 1 0 0 0 1
166 บ้านนาท่อม 1 0 0 0 1
167 อนุบาลวัดอินทารามสงเคราะห์ 1 0 0 0 1
168 วัดทุ่งส้าน 0 4 0 0 4
169 เจริญมิตร 0 3 2 3 5
170 บ้านถ้ำตลอด 0 3 0 2 3
171 วัดโบราณาราม 0 2 2 1 4
172 บ้านเขาตาว 0 2 2 0 4
173 บ้านสวนอาย 0 2 1 0 3
174 วัดทุ่งนาใหม่ 0 1 2 0 3
175 บ้านคลองโอม 0 1 1 0 2
176 บ้านคลองกุย 0 1 1 0 2
177 บ้านโคกยาง 0 1 1 0 2
178 บ้านพอโกบ 0 1 0 1 1
179 สุขสวัสดิ์วิทยา 0 1 0 1 1
180 วัดนางเอื้อย 0 1 0 1 1
181 วัดภูเขาหลัก 0 1 0 1 1
182 บ้านวังธน 0 1 0 0 1
183 บ้านควนตม 0 1 0 0 1
184 บ้านหนองท่อม 0 1 0 0 1
185 วัดควนสระบัว 0 1 0 0 1
186 วัดถ้ำใหญ่ 0 1 0 0 1
187 วัดมะปรางงาม 0 1 0 0 1
188 วัดวิสุทธิวงศ์ 0 1 0 0 1
189 คล่องหมื่นเพชรอนุสรณ์ฯ 0 0 2 0 2
190 วัดควน 0 0 2 0 2
191 บ้านกันละ 0 0 1 1 1
192 บ้านนาใหญ่ 0 0 1 1 1
193 บ้านคลองตูก 0 0 1 0 1
194 วัดหลักช้าง 0 0 1 0 1
195 บ้านกรุงหยันใต้ 0 0 1 0 1
196 บ้านบางปรน 0 0 1 0 1
197 บ้านป่าพาด 0 0 1 0 1
198 บ้านเขาวง 0 0 1 0 1
199 วัดวังหิน 0 0 1 0 1
200 อนุบาลเพียรสอนศึกษา 0 0 0 2 0
201 วัดราษฎร์ประดิษฐ์ 0 0 0 1 0
202 บ้านนาบอน 0 0 0 1 0
203 บ้านหนองยาง 0 0 0 1 0
204 มัธยมบุญคงอุปการ 0 0 0 1 0
205 วัดเพ็ญมิตร 0 0 0 1 0
206 องค์การสวนยาง 1 0 0 0 1 0
207 ไสเตาอ้อย 0 0 0 0 0
รวม 869 622 479 324 2,294