สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดจันดี 20 8 13 41 50 21 20 11 91
2 ราชประชานุเคราะห์ ๖ 12 4 7 23 30 16 8 6 54
3 วัดวังรีบุญเลิศ 11 5 6 22 30 11 5 5 46
4 บ้านทุ่งกรวด 7 12 4 23 24 13 3 4 40
5 สังวาลย์วิท ๗ 7 11 4 22 32 16 17 6 65
6 วัดลำนาว 6 7 2 15 25 11 7 0 43
7 บ้านบางตะเภา 6 1 3 10 16 3 4 3 23
8 วัดเขาโร 5 1 1 7 12 8 2 1 22
9 บ้านไสส้าน 5 1 0 6 9 9 4 4 22
10 บ้านคลองเสาเหนือ 5 1 0 6 9 5 5 3 19
11 บ้านไร่มุสลิม 5 0 0 5 5 5 1 2 11
12 ชุมชนบ้านนาวา 4 8 9 21 28 17 9 0 54
13 วัดท่ายาง 4 5 3 12 15 12 11 4 38
14 บ้านควนประชาสรรค์ 4 4 0 8 13 9 3 4 25
15 บ้านบ่อปลา 4 2 3 9 11 4 1 3 16
16 วัดประดิษฐาราม 4 2 0 6 9 5 3 3 17
17 วัดสามัคคีนุกูล 4 1 3 8 12 8 4 0 24
18 บ้านคอกช้าง 4 1 2 7 11 8 10 4 29
19 โสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 4 1 1 6 9 5 4 4 18
20 บ้านเกาะขวัญ 4 1 0 5 12 3 6 7 21
21 บ้านสระนางมโนราห์ 3 4 0 7 12 6 3 4 21
22 บ้านทะเลสองห้อง 3 3 4 10 15 9 0 1 24
23 จุฬาภรณ์พิชญาคาร 3 3 2 8 14 6 7 6 27
24 ตชด.ช่างกลประทุมวันอนุสรณ์ ๑๐ 3 3 0 6 10 6 3 0 19
25 บ้านหนองหว้า (ชมายนุกูล) 3 3 0 6 8 4 1 2 13
26 บ้านน้ำพุ 3 2 0 5 6 4 6 3 16
27 วัดไม้เรียง 3 1 1 5 12 2 0 0 14
28 หมู่บ้านป่าไม้ 3 0 1 4 10 7 6 3 23
29 บ้านคลองตูก 3 0 1 4 6 0 1 0 7
30 ตันติวัตร 3 0 0 3 3 0 1 3 4
31 วัดมังคลาราม 2 3 0 5 8 5 4 6 17
32 บ้านหาดทรายแก้ว 2 2 1 5 7 0 1 2 8
33 บ้านบนควน 2 2 1 5 6 8 7 1 21
34 วัดควนสูง 2 2 1 5 6 5 1 2 12
35 ฉวาง 2 2 0 4 6 6 2 0 14
36 บ้านปากแพรก 2 2 0 4 4 1 2 0 7
37 บ้านโคกมะขาม 2 1 4 7 6 7 1 1 14
38 บ้านหนองเจ 2 1 4 7 5 4 2 2 11
39 บ้านนา 2 1 2 5 7 2 3 5 12
40 บ้านสามัคคีธรรม 2 1 1 4 7 7 3 3 17
41 วัดวังหีบ 2 1 1 4 6 5 4 3 15
42 บ้านวังยวน 2 1 1 4 4 5 1 2 10
43 วัดหาดสูง 2 1 1 4 4 4 2 2 10
44 บ้านนาพา 2 1 0 3 7 3 0 2 10
45 พรรณราชลเขต 2 1 0 3 6 6 2 2 14
46 บ้านทอนวังปราง 2 1 0 3 5 5 4 4 14
47 สหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง 2 0 3 5 8 4 2 2 14
48 บ้านบ่อมอง 2 0 1 3 3 4 2 2 9
49 วัดโคกหาด 2 0 1 3 3 1 4 0 8
50 บ้านควนประ 2 0 0 2 3 2 0 0 5
51 วัดธรรมเผด็จ 2 0 0 2 2 0 2 1 4
52 วัดหน้าเขา 1 4 3 8 15 11 7 2 33
53 วัดทุ่งควายพัฒนศึกษา 1 3 2 6 7 4 3 2 14
54 กาญจนศึกษาพัฒนาการ 1 3 1 5 9 6 3 2 18
55 มนต์หทัย 1 3 1 5 7 7 1 1 15
56 ราชประชานุเคราะห์๑๙ 1 2 1 4 9 4 3 5 16
57 ชุมชนบ้านหน้าเขา 1 2 1 4 5 1 2 0 8
58 วัดควนส้าน 1 1 2 4 10 4 6 4 20
59 เจริญวิทย์ 1 1 2 4 6 10 3 1 19
60 ชุมชนบ้านไทรห้อง 1 1 1 3 5 4 1 1 10
61 วัดก้างปลา 1 1 1 3 3 3 0 0 6
62 บ้านวังตลับ 1 1 0 2 7 8 0 2 15
63 กาญจนศึกษา 1 1 0 2 7 4 7 0 18
64 บ้านน้ำตก 1 1 0 2 5 2 4 5 11
65 วัดกะโสม 1 1 0 2 3 5 6 1 14
66 วัดกะเปียด 1 0 2 3 11 1 10 9 22
67 สุมณฑาศึกษา 1 0 2 3 5 7 3 5 15
68 บ้านแพรกกลาง 1 0 2 3 3 3 4 3 10
69 บ้านหนองใหญ่ 1 0 1 2 8 5 10 2 23
70 บ้านนาท่อม 1 0 1 2 3 0 0 0 3
71 ธนรัตน์อุปถัมภ์ 1 0 1 2 2 7 11 8 20
72 เจริญรัชต์ภาคย์ 1 0 1 2 2 2 3 0 7
73 วัดนิคมคีรี 1 0 0 1 4 1 0 0 5
74 วิทยานุเคราะห์ 1 0 0 1 4 0 0 2 4
75 บ้านห้วยทรายขาว 1 0 0 1 3 3 5 1 11
76 บ้านจำปา 1 0 0 1 3 1 3 4 7
77 เสริมปัญญา 1 0 0 1 2 8 7 1 17
78 บ้านปลายเส 1 0 0 1 2 5 4 2 11
79 บ้านก่องาม 1 0 0 1 2 4 0 0 6
80 วัดคงคาเจริญ 1 0 0 1 2 0 1 1 3
81 วัดหนองดี 1 0 0 1 1 5 9 3 15
82 วัดเพ็ญญาติ 1 0 0 1 1 0 1 0 2
83 ประชาอุทิศมูลนิธิ 1 0 0 1 1 0 0 1 1
84 ชุมชนบ้านสี่แยก 0 3 3 6 8 11 6 5 25
85 สมสรร 0 2 3 5 5 0 1 0 6
86 บ้านปากน้ำ 0 2 2 4 9 3 6 2 18
87 บ้านไสใหญ่ 0 2 1 3 6 9 7 3 22
88 บ้านคลองงา 0 2 1 3 6 1 0 1 7
89 บ้านนาตำเสา 0 2 1 3 4 2 1 0 7
90 องค์การสวนยาง 3 0 2 0 2 6 4 4 5 14
91 ชุมชนวัดกะทูนเหนือ 0 2 0 2 4 5 3 6 12
92 วัดควนชม 0 2 0 2 3 2 1 3 6
93 บ้านชายคลอง 0 1 3 4 9 4 0 0 13
94 บ้านนาโพธิ์ 0 1 3 4 9 3 1 0 13
95 ชุมชนวัดสุวรรณาราม 0 1 2 3 5 2 6 4 13
96 บ้านหน้าเขา 0 1 2 3 4 4 4 2 12
97 บ้านกุยเหนือ 0 1 2 3 3 3 4 3 10
98 วัดควนยูง 0 1 1 2 5 1 0 0 6
99 บ้านบางรูป 0 1 1 2 3 0 0 1 3
100 บ้านนาตาแย้ม 0 1 1 2 2 4 3 1 9
101 บ้านนิคมวังหิน 0 1 1 2 2 2 2 4 6
102 บ้านจันดี 0 1 1 2 2 0 1 0 3
103 วัดสวนขัน 0 1 1 2 1 1 0 0 2
104 บ้านนาเส 0 1 0 1 9 4 0 0 13
105 บ้านไสโคกเกาะ 0 1 0 1 4 5 3 3 12
106 วัดมะนาวหวาน 0 1 0 1 4 2 6 2 12
107 บ้านคลองจัง 0 1 0 1 3 4 5 0 12
108 วัดควนยูง ฉวาง 0 1 0 1 3 1 1 2 5
109 วัดใหม่ 0 1 0 1 2 2 0 0 4
110 วัดเกาะสระ 0 1 0 1 2 1 1 1 4
111 บ้านปลายคลองเพรง 0 1 0 1 2 1 0 1 3
112 ราษฎร์ประชาอุทิศ 0 1 0 1 2 0 0 0 2
113 อนุบาลไกรแก้ว 0 1 0 1 2 0 0 0 2
114 วัดโบราณาราม 0 1 0 1 1 2 2 1 5
115 ไสเตาอ้อย 0 1 0 1 1 2 0 0 3
116 วัดยางค้อม 0 1 0 1 1 2 0 0 3
117 บ้านนาพรุ 0 1 0 1 1 1 1 0 3
118 บ้านหนองคล้า 0 1 0 1 1 1 0 1 2
119 ชุมชนบ้านปากเสียว 0 0 2 2 6 1 2 1 9
120 บ้านเกาะปราง 0 0 1 1 6 3 0 1 9
121 ชุมชนวัดอัมพวัน 0 0 1 1 5 5 1 0 11
122 บ้านวังยาว 0 0 1 1 4 0 0 1 4
123 บ้านห้วยปริก 0 0 1 1 2 4 7 7 13
124 วัดเสม็ดจวน 0 0 1 1 2 1 4 2 7
125 วัดวังขรี 0 0 1 1 2 1 4 1 7
126 ไทยรัฐ ๓๘ 0 0 1 1 2 1 1 0 4
127 สหมิตรบำรุง 0 0 1 1 2 0 1 0 3
128 บ้านนาปราน 0 0 1 1 2 0 1 0 3
129 วัดทะเลมิตรภาพที่ 151 0 0 1 1 2 0 0 0 2
130 บ้านถ้ำตลอด 0 0 1 1 1 4 0 2 5
131 บ้านเหนือคลอง 0 0 1 1 1 3 0 0 4
132 มหาราช ๓ 0 0 1 1 1 1 4 2 6
133 วัดสวนพิกุล 0 0 1 1 1 1 1 0 3
134 บ้านควน 0 0 1 1 1 1 0 0 2
135 องค์การสวนยาง 2 0 0 0 0 7 0 2 0 9
136 เจริญวิทยา 0 0 0 0 5 7 5 0 17
137 บ้านปลายรา 0 0 0 0 4 3 3 0 10
138 บ้านคลองขุด 0 0 0 0 4 2 1 1 7
139 วัดควนกอ 0 0 0 0 3 3 2 2 8
140 บ้านไสยาสน์ 0 0 0 0 3 1 1 0 5
141 ชุมชนวัดสำโรง 0 0 0 0 2 4 2 3 8
142 บ้านวังหิน 0 0 0 0 2 3 5 5 10
143 วัดขนาน 0 0 0 0 2 3 3 2 8
144 อนุบาลรุ่งรัศมี 0 0 0 0 2 3 2 1 7
145 บ้านพูน 0 0 0 0 2 2 0 1 4
146 บ้านห้วยรื่น 0 0 0 0 2 2 0 0 4
147 บ้านไสโป๊ะ 0 0 0 0 2 2 0 0 4
148 วัดสุวรรณคีรี 0 0 0 0 2 1 2 1 5
149 วัดมณีเจริญมิตรภาพที่ 227 0 0 0 0 2 1 1 1 4
150 วัดศิลาราย 0 0 0 0 2 0 3 0 5
151 บ้านไทรงาม 0 0 0 0 2 0 0 1 2
152 จันดีพิทยาคม 0 0 0 0 2 0 0 0 2
153 เจริญวัยวิทยา 0 0 0 0 2 0 0 0 2
154 บ้านห้วยกลาง 0 0 0 0 1 8 4 2 13
155 บ้านคุ้งวังวัว 0 0 0 0 1 3 0 1 4
156 บ้านเกาะยวน 0 0 0 0 1 2 2 1 5
157 บ้านควนลำภู 0 0 0 0 1 2 1 1 4
158 บ้านหนองปลิง 0 0 0 0 1 2 0 1 3
159 วัดเทวสิทธิ์ 0 0 0 0 1 1 3 4 5
160 บ้านไสยูงปัก 0 0 0 0 1 1 3 1 5
161 พึ่งตนเอง 0 0 0 0 1 1 2 0 4
162 บ้านควนอวดพัน 0 0 0 0 1 1 1 2 3
163 วัดเขากลาย 0 0 0 0 1 1 1 1 3
164 บ้านนาเหนือ 0 0 0 0 1 1 1 0 3
165 บ้านพรุวง 0 0 0 0 1 1 0 1 2
166 บ้านวังเต่า 0 0 0 0 1 1 0 0 2
167 บ้านสวน 0 0 0 0 1 1 0 0 2
168 อนุบาลวงศ์สวัสดิ์พัฒนา 0 0 0 0 1 0 2 0 3
169 บ้านคลองปีก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
170 บ้านคลองสาย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
171 อนุบาลวัดอินทารามสงเคราะห์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
172 วัดทุ่งส้าน 0 0 0 0 0 4 0 0 4
173 เจริญมิตร 0 0 0 0 0 3 2 3 5
174 บ้านเขาตาว 0 0 0 0 0 2 2 0 4
175 บ้านสวนอาย 0 0 0 0 0 2 1 0 3
176 วัดทุ่งนาใหม่ 0 0 0 0 0 1 2 0 3
177 บ้านคลองโอม 0 0 0 0 0 1 1 0 2
178 บ้านคลองกุย 0 0 0 0 0 1 1 0 2
179 บ้านโคกยาง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
180 บ้านพอโกบ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
181 สุขสวัสดิ์วิทยา 0 0 0 0 0 1 0 1 1
182 วัดนางเอื้อย 0 0 0 0 0 1 0 1 1
183 วัดภูเขาหลัก 0 0 0 0 0 1 0 1 1
184 บ้านวังธน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
185 บ้านควนตม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
186 บ้านหนองท่อม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
187 วัดควนสระบัว 0 0 0 0 0 1 0 0 1
188 วัดถ้ำใหญ่ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
189 วัดมะปรางงาม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
190 วัดวิสุทธิวงศ์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
191 คล่องหมื่นเพชรอนุสรณ์ฯ 0 0 0 0 0 0 2 0 2
192 วัดควน 0 0 0 0 0 0 2 0 2
193 บ้านกันละ 0 0 0 0 0 0 1 1 1
194 บ้านนาใหญ่ 0 0 0 0 0 0 1 1 1
195 วัดหลักช้าง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
196 บ้านกรุงหยันใต้ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
197 บ้านบางปรน 0 0 0 0 0 0 1 0 1
198 บ้านป่าพาด 0 0 0 0 0 0 1 0 1
199 บ้านเขาวง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
200 วัดวังหิน 0 0 0 0 0 0 1 0 1
201 อนุบาลเพียรสอนศึกษา 0 0 0 0 0 0 0 2 0
202 วัดราษฎร์ประดิษฐ์ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
203 บ้านนาบอน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
204 บ้านหนองยาง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
205 มัธยมบุญคงอุปการ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
206 วัดเพ็ญมิตร 0 0 0 0 0 0 0 1 0
207 องค์การสวนยาง 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
208 บ้านนาเกิดผล 0 0 0 0 0 0 0 0 0
209 บ้านโคกวัด 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 229 188 163 580 972 646 490 324 2,108