สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดจันดี 18 7 13 38 46 21 19 11 86
2 วัดวังรีบุญเลิศ 9 4 3 16 24 10 4 5 38
3 สังวาลย์วิท ๗ 7 8 4 19 29 15 17 6 61
4 บ้านทุ่งกรวด 6 10 3 19 20 13 2 4 35
5 วัดลำนาว 6 6 2 14 23 7 7 0 37
6 บ้านบางตะเภา 6 1 3 10 16 3 4 3 23
7 วัดเขาโร 5 1 1 7 12 8 2 1 22
8 บ้านไสส้าน 5 1 0 6 9 8 3 4 20
9 บ้านคลองเสาเหนือ 5 1 0 6 9 5 5 3 19
10 บ้านไร่มุสลิม 5 0 0 5 5 5 1 2 11
11 ชุมชนบ้านนาวา 4 8 9 21 28 17 9 0 54
12 บ้านควนประชาสรรค์ 4 4 0 8 13 8 3 4 24
13 วัดประดิษฐาราม 4 2 0 6 9 5 3 3 17
14 วัดสามัคคีนุกูล 4 1 3 8 12 8 4 0 24
15 บ้านเกาะขวัญ 4 1 0 5 12 3 6 7 21
16 บ้านสระนางมโนราห์ 3 4 0 7 12 6 3 4 21
17 ราชประชานุเคราะห์ ๖ 3 3 5 11 15 16 7 6 38
18 บ้านหนองหว้า (ชมายนุกูล) 3 3 0 6 8 4 1 2 13
19 บ้านน้ำพุ 3 2 0 5 6 4 6 3 16
20 วัดไม้เรียง 3 1 1 5 12 2 0 0 14
21 โสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3 1 1 5 8 5 4 4 17
22 หมู่บ้านป่าไม้ 3 0 1 4 10 6 6 3 22
23 ตันติวัตร 3 0 0 3 3 0 1 3 4
24 บ้านหาดทรายแก้ว 2 2 1 5 7 0 1 2 8
25 บ้านบนควน 2 2 1 5 6 7 7 1 20
26 วัดควนสูง 2 2 1 5 6 5 1 2 12
27 ฉวาง 2 2 0 4 6 6 2 0 14
28 บ้านปากแพรก 2 2 0 4 4 1 2 0 7
29 บ้านโคกมะขาม 2 1 4 7 6 7 1 1 14
30 บ้านคอกช้าง 2 1 2 5 9 8 10 4 27
31 บ้านนา 2 1 2 5 7 2 3 5 12
32 วัดวังหีบ 2 1 1 4 6 5 4 3 15
33 วัดหาดสูง 2 1 1 4 4 4 2 2 10
34 พรรณราชลเขต 2 1 0 3 6 6 2 2 14
35 บ้านนาพา 2 1 0 3 6 3 0 2 9
36 สหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง 2 0 3 5 8 4 2 2 14
37 บ้านบ่อมอง 2 0 1 3 3 2 2 2 7
38 วัดโคกหาด 2 0 1 3 3 1 4 0 8
39 บ้านควนประ 2 0 0 2 3 2 0 0 5
40 บ้านวังยวน 2 0 0 2 2 5 1 2 8
41 วัดหน้าเขา 1 4 3 8 15 11 7 2 33
42 วัดทุ่งควายพัฒนศึกษา 1 3 2 6 7 4 3 2 14
43 จุฬาภรณ์พิชญาคาร 1 3 1 5 10 6 7 6 23
44 กาญจนศึกษาพัฒนาการ 1 3 1 5 9 6 3 2 18
45 มนต์หทัย 1 3 1 5 7 7 1 1 15
46 ชุมชนบ้านหน้าเขา 1 2 1 4 5 1 2 0 8
47 บ้านหนองเจ 1 1 4 6 4 4 2 2 10
48 วัดควนส้าน 1 1 2 4 10 4 6 4 20
49 เจริญวิทย์ 1 1 2 4 6 10 3 1 19
50 ชุมชนบ้านไทรห้อง 1 1 1 3 5 4 1 1 10
51 บ้านวังตลับ 1 1 0 2 7 8 0 2 15
52 กาญจนศึกษา 1 1 0 2 7 4 7 0 18
53 วัดมังคลาราม 1 1 0 2 5 5 4 6 14
54 บ้านน้ำตก 1 1 0 2 5 2 4 5 11
55 บ้านสามัคคีธรรม 1 1 0 2 4 6 3 3 13
56 วัดกะโสม 1 1 0 2 3 5 6 1 14
57 บ้านบ่อปลา 1 0 3 4 7 3 0 3 10
58 วัดกะเปียด 1 0 2 3 11 1 10 9 22
59 สุมณฑาศึกษา 1 0 2 3 5 7 3 5 15
60 บ้านแพรกกลาง 1 0 2 3 3 3 4 3 10
61 บ้านหนองใหญ่ 1 0 1 2 8 5 10 2 23
62 วัดก้างปลา 1 0 1 2 3 2 0 0 5
63 ธนรัตน์อุปถัมภ์ 1 0 1 2 2 7 11 8 20
64 เจริญรัชต์ภาคย์ 1 0 1 2 2 2 3 0 7
65 วิทยานุเคราะห์ 1 0 0 1 4 0 0 2 4
66 บ้านห้วยทรายขาว 1 0 0 1 3 3 5 1 11
67 บ้านจำปา 1 0 0 1 3 1 3 4 7
68 เสริมปัญญา 1 0 0 1 2 8 7 1 17
69 บ้านก่องาม 1 0 0 1 2 4 0 0 6
70 วัดคงคาเจริญ 1 0 0 1 2 0 1 1 3
71 วัดหนองดี 1 0 0 1 1 5 9 3 15
72 วัดธรรมเผด็จ 1 0 0 1 1 0 2 1 3
73 วัดเพ็ญญาติ 1 0 0 1 1 0 1 0 2
74 ประชาอุทิศมูลนิธิ 1 0 0 1 1 0 0 1 1
75 วัดท่ายาง 0 5 3 8 10 11 11 4 32
76 บ้านทะเลสองห้อง 0 3 3 6 11 9 0 1 20
77 ชุมชนบ้านสี่แยก 0 3 3 6 8 11 6 5 25
78 สมสรร 0 2 3 5 5 0 1 0 6
79 บ้านไสใหญ่ 0 2 1 3 6 9 7 3 22
80 บ้านคลองงา 0 2 1 3 6 1 0 1 7
81 บ้านนาตำเสา 0 2 1 3 4 2 1 0 7
82 องค์การสวนยาง 3 0 2 0 2 6 4 4 5 14
83 ตชด.ช่างกลประทุมวันอนุสรณ์ ๑๐ 0 2 0 2 5 4 3 0 12
84 วัดควนชม 0 2 0 2 3 1 1 3 5
85 บ้านนาโพธิ์ 0 1 3 4 9 3 1 0 13
86 บ้านปากน้ำ 0 1 2 3 8 3 6 2 17
87 บ้านชายคลอง 0 1 2 3 7 4 0 0 11
88 ชุมชนวัดสุวรรณาราม 0 1 2 3 5 2 6 4 13
89 บ้านกุยเหนือ 0 1 2 3 3 3 3 3 9
90 บ้านหน้าเขา 0 1 1 2 4 3 4 2 11
91 วัดควนยูง 0 1 1 2 4 1 0 0 5
92 บ้านบางรูป 0 1 1 2 3 0 0 1 3
93 บ้านนาตาแย้ม 0 1 1 2 2 4 3 1 9
94 บ้านนิคมวังหิน 0 1 1 2 2 2 2 4 6
95 บ้านจันดี 0 1 1 2 2 0 1 0 3
96 วัดสวนขัน 0 1 1 2 1 1 0 0 2
97 บ้านนาเส 0 1 0 1 9 4 0 0 13
98 บ้านไสโคกเกาะ 0 1 0 1 4 5 3 3 12
99 ชุมชนวัดกะทูนเหนือ 0 1 0 1 3 5 3 6 11
100 บ้านคลองจัง 0 1 0 1 3 4 5 0 12
101 วัดควนยูง ฉวาง 0 1 0 1 3 1 1 2 5
102 วัดใหม่ 0 1 0 1 2 2 0 0 4
103 วัดเกาะสระ 0 1 0 1 2 1 1 1 4
104 บ้านปลายคลองเพรง 0 1 0 1 2 1 0 1 3
105 ราษฎร์ประชาอุทิศ 0 1 0 1 2 0 0 0 2
106 อนุบาลไกรแก้ว 0 1 0 1 2 0 0 0 2
107 วัดยางค้อม 0 1 0 1 1 2 0 0 3
108 บ้านนาพรุ 0 1 0 1 1 1 1 0 3
109 บ้านหนองคล้า 0 1 0 1 1 1 0 1 2
110 ชุมชนวัดอัมพวัน 0 0 1 1 5 5 1 0 11
111 ชุมชนบ้านปากเสียว 0 0 1 1 5 1 2 1 8
112 บ้านวังยาว 0 0 1 1 4 0 0 1 4
113 บ้านห้วยปริก 0 0 1 1 2 4 7 7 13
114 วัดเสม็ดจวน 0 0 1 1 2 1 4 2 7
115 วัดวังขรี 0 0 1 1 2 1 4 1 7
116 ไทยรัฐ ๓๘ 0 0 1 1 2 1 1 0 4
117 สหมิตรบำรุง 0 0 1 1 2 0 1 0 3
118 บ้านนาปราน 0 0 1 1 2 0 1 0 3
119 วัดทะเลมิตรภาพที่ 151 0 0 1 1 2 0 0 0 2
120 บ้านเหนือคลอง 0 0 1 1 1 3 0 0 4
121 มหาราช ๓ 0 0 1 1 1 1 4 2 6
122 วัดสวนพิกุล 0 0 1 1 1 1 1 0 3
123 บ้านควน 0 0 1 1 1 1 0 0 2
124 เจริญวิทยา 0 0 0 0 5 7 5 0 17
125 ราชประชานุเคราะห์๑๙ 0 0 0 0 5 3 2 5 10
126 บ้านปลายรา 0 0 0 0 4 3 3 0 10
127 บ้านเกาะปราง 0 0 0 0 4 3 0 1 7
128 บ้านคลองขุด 0 0 0 0 4 2 1 1 7
129 องค์การสวนยาง 2 0 0 0 0 4 0 2 0 6
130 วัดควนกอ 0 0 0 0 3 3 2 2 8
131 บ้านไสยาสน์ 0 0 0 0 3 1 1 0 5
132 วัดนิคมคีรี 0 0 0 0 3 1 0 0 4
133 บ้านทอนวังปราง 0 0 0 0 2 5 3 4 10
134 ชุมชนวัดสำโรง 0 0 0 0 2 4 2 3 8
135 บ้านวังหิน 0 0 0 0 2 3 5 5 10
136 วัดขนาน 0 0 0 0 2 3 3 2 8
137 อนุบาลรุ่งรัศมี 0 0 0 0 2 3 2 1 7
138 วัดมะนาวหวาน 0 0 0 0 2 2 6 2 10
139 บ้านพูน 0 0 0 0 2 2 0 1 4
140 บ้านห้วยรื่น 0 0 0 0 2 2 0 0 4
141 บ้านไสโป๊ะ 0 0 0 0 2 2 0 0 4
142 วัดสุวรรณคีรี 0 0 0 0 2 1 2 1 5
143 วัดมณีเจริญมิตรภาพที่ 227 0 0 0 0 2 1 1 1 4
144 วัดศิลาราย 0 0 0 0 2 0 3 0 5
145 บ้านไทรงาม 0 0 0 0 2 0 0 1 2
146 จันดีพิทยาคม 0 0 0 0 2 0 0 0 2
147 เจริญวัยวิทยา 0 0 0 0 2 0 0 0 2
148 บ้านห้วยกลาง 0 0 0 0 1 8 3 2 12
149 บ้านปลายเส 0 0 0 0 1 5 4 2 10
150 บ้านคุ้งวังวัว 0 0 0 0 1 3 0 1 4
151 บ้านเกาะยวน 0 0 0 0 1 2 2 1 5
152 บ้านควนลำภู 0 0 0 0 1 2 1 1 4
153 บ้านหนองปลิง 0 0 0 0 1 2 0 1 3
154 บ้านไสยูงปัก 0 0 0 0 1 1 3 1 5
155 วัดเทวสิทธิ์ 0 0 0 0 1 1 2 4 4
156 พึ่งตนเอง 0 0 0 0 1 1 2 0 4
157 บ้านควนอวดพัน 0 0 0 0 1 1 1 2 3
158 วัดเขากลาย 0 0 0 0 1 1 1 1 3
159 บ้านนาเหนือ 0 0 0 0 1 1 1 0 3
160 บ้านพรุวง 0 0 0 0 1 1 0 1 2
161 บ้านวังเต่า 0 0 0 0 1 1 0 0 2
162 บ้านสวน 0 0 0 0 1 1 0 0 2
163 อนุบาลวงศ์สวัสดิ์พัฒนา 0 0 0 0 1 0 2 0 3
164 บ้านคลองปีก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
165 บ้านคลองสาย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
166 บ้านนาท่อม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
167 อนุบาลวัดอินทารามสงเคราะห์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
168 วัดทุ่งส้าน 0 0 0 0 0 4 0 0 4
169 เจริญมิตร 0 0 0 0 0 3 2 3 5
170 บ้านถ้ำตลอด 0 0 0 0 0 3 0 2 3
171 วัดโบราณาราม 0 0 0 0 0 2 2 1 4
172 บ้านเขาตาว 0 0 0 0 0 2 2 0 4
173 บ้านสวนอาย 0 0 0 0 0 2 1 0 3
174 วัดทุ่งนาใหม่ 0 0 0 0 0 1 2 0 3
175 บ้านคลองโอม 0 0 0 0 0 1 1 0 2
176 บ้านคลองกุย 0 0 0 0 0 1 1 0 2
177 บ้านโคกยาง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
178 บ้านพอโกบ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
179 สุขสวัสดิ์วิทยา 0 0 0 0 0 1 0 1 1
180 วัดนางเอื้อย 0 0 0 0 0 1 0 1 1
181 วัดภูเขาหลัก 0 0 0 0 0 1 0 1 1
182 บ้านวังธน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
183 บ้านควนตม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
184 บ้านหนองท่อม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
185 วัดควนสระบัว 0 0 0 0 0 1 0 0 1
186 วัดถ้ำใหญ่ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
187 วัดมะปรางงาม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
188 วัดวิสุทธิวงศ์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
189 คล่องหมื่นเพชรอนุสรณ์ฯ 0 0 0 0 0 0 2 0 2
190 วัดควน 0 0 0 0 0 0 2 0 2
191 บ้านกันละ 0 0 0 0 0 0 1 1 1
192 บ้านนาใหญ่ 0 0 0 0 0 0 1 1 1
193 บ้านคลองตูก 0 0 0 0 0 0 1 0 1
194 วัดหลักช้าง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
195 บ้านกรุงหยันใต้ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
196 บ้านบางปรน 0 0 0 0 0 0 1 0 1
197 บ้านป่าพาด 0 0 0 0 0 0 1 0 1
198 บ้านเขาวง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
199 วัดวังหิน 0 0 0 0 0 0 1 0 1
200 อนุบาลเพียรสอนศึกษา 0 0 0 0 0 0 0 2 0
201 วัดราษฎร์ประดิษฐ์ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
202 บ้านนาบอน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
203 บ้านหนองยาง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
204 มัธยมบุญคงอุปการ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
205 วัดเพ็ญมิตร 0 0 0 0 0 0 0 1 0
206 องค์การสวนยาง 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
207 ไสเตาอ้อย 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 184 164 145 493 869 622 479 324 1,970