วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 085
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านไสส้าน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 81 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านคลองเสาเหนือ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 80.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 จุฬาภรณ์พิชญาคาร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 79.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองใหญ่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 70 เงิน 4
5 ชุมชนบ้านนาวา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 68 ทองแดง 5
6 สังวาลย์วิท ๗ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 66.25 ทองแดง 6
7 วัดโคกหาด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 66 ทองแดง 7
8 ราชประชานุเคราะห์ ๖ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 64.50 ทองแดง 8
9 บ้านไสโคกเกาะ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 63.50 ทองแดง 9
10 วัดกะเปียด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 62.75 ทองแดง 10
11 วัดจันดี สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 57.50 เข้าร่วม 11
12 บ้านแพรกกลาง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 52 เข้าร่วม 12
13 ชุมชนบ้านสี่แยก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 0 เข้าร่วม
14 ชุมชนวัดกะทูนเหนือ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 0 เข้าร่วม
15 บ้านนา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 0 เข้าร่วม
16 บ้านนิคมวังหิน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 0 เข้าร่วม
17 บ้านสระนางมโนราห์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 0 เข้าร่วม
18 บ้านเกาะขวัญ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 0 เข้าร่วม
19 บ้านไสใหญ่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 0 เข้าร่วม
20 วัดประดิษฐาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 0 เข้าร่วม
21 วัดมังคลาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 0 เข้าร่วม
22 ตชด.ช่างกลประทุมวันอนุสรณ์ ๑๐ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
23 วัดวังรีบุญเลิศ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
24 สมสรร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
25 โสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
26 ไทยรัฐ ๓๘ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 604
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดก้างปลา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 82 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านนาเส สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 80.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดนางเอื้อย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 72.30 เงิน 4
5 กาญจนศึกษา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 69 ทองแดง 5
6 บ้านวังหิน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 68.60 ทองแดง 6
7 วัดเทวสิทธิ์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 67 ทองแดง 7
8 บ้านกุยเหนือ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 65.60 ทองแดง 8
9 ตชด.ช่างกลประทุมวันอนุสรณ์ ๑๐ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 65 ทองแดง 9
10 องค์การสวนยาง 3 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 65 ทองแดง 9
11 บ้านเกาะขวัญ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 64 ทองแดง 11
12 วัดกะโสม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 63 ทองแดง 12
13 วัดสุวรรณคีรี สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 62 ทองแดง 13
14 บ้านปลายเส สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 61.60 ทองแดง 14
15 บ้านหนองใหญ่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 60.30 ทองแดง 15
16 หมู่บ้านป่าไม้ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 59 เข้าร่วม 16
17 บ้านห้วยกลาง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 58.60 เข้าร่วม 17
18 วัดจันดี สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 58.30 เข้าร่วม 18
19 บ้านจำปา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 58 เข้าร่วม 19
20 บ้านหนองเจ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 54.60 เข้าร่วม 20
21 ธนรัตน์อุปถัมภ์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 601
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านทุ่งกรวด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 81 ทอง ชนะเลิศ
2 สังวาลย์วิท ๗ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ตชด.ช่างกลประทุมวันอนุสรณ์ ๑๐ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
4 บ้านคลองเสาเหนือ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
5 บ้านนิคมวังหิน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
6 สมสรร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
7 โสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
8 ไทยรัฐ ๓๘ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 375
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สังวาลย์วิท ๗ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 81 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านทุ่งกรวด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองเจ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 73.50 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 602
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดลำนาว สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 81.30 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านกุยเหนือ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ธนรัตน์อุปถัมภ์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดจันดี สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 62.60 ทองแดง 4
5 ตชด.ช่างกลประทุมวันอนุสรณ์ ๑๐ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 61.30 ทองแดง 5
6 พรรณราชลเขต สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 60.30 ทองแดง 6
7 บ้านจำปา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 58.60 เข้าร่วม 7
8 บ้านทะเลสองห้อง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 58.30 เข้าร่วม 8
9 บ้านไสใหญ่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 57.60 เข้าร่วม 9
10 วัดขนาน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 57.60 เข้าร่วม 9
11 ชุมชนบ้านไทรห้อง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 57 เข้าร่วม 11
12 วัดควนชม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 57 เข้าร่วม 11
13 บ้านถ้ำตลอด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 55 เข้าร่วม 13
14 กาญจนศึกษา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 605
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 จุฬาภรณ์พิชญาคาร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 81.60 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดจันดี สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 78.60 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ราชประชานุเคราะห์ ๖ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชุมชนบ้านนาวา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 70 เงิน 4
5 บ้านคอกช้าง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 66 ทองแดง 5
6 วัดมังคลาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 64.60 ทองแดง 6
7 บ้านเกาะขวัญ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 63.30 ทองแดง 7
8 หมู่บ้านป่าไม้ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 62.60 ทองแดง 8
9 บ้านวังหิน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 60 ทองแดง 9
10 องค์การสวนยาง 3 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 60 ทองแดง 9
11 บ้านหนองใหญ่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 57.60 เข้าร่วม 11
12 วัดทุ่งควายพัฒนศึกษา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 57 เข้าร่วม 12
13 บ้านทอนวังปราง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 53.60 เข้าร่วม 13
14 ตชด.ช่างกลประทุมวันอนุสรณ์ ๑๐ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
15 บ้านคลองเสาเหนือ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
16 บ้านนิคมวังหิน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
17 วัดกะโสม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
18 สมสรร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
19 สังวาลย์วิท ๗ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
20 โสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
21 ไทยรัฐ ๓๘ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 603
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดจันดี สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 80 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนบ้านสี่แยก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 74.60 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านคอกช้าง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 68.30 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ราชประชานุเคราะห์ ๖ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 64 ทองแดง 4
5 บ้านคลองเสาเหนือ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
6 บ้านนิคมวังหิน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
7 วัดกะโสม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
8 วัดทุ่งควายพัฒนศึกษา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
9 วัดท่ายาง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
10 สมสรร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
11 สังวาลย์วิท ๗ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
12 โสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
13 ไทยรัฐ ๓๘ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 372
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านไสส้าน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 82.30 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านชายคลอง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 81.30 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโคกมะขาม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 79.30 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านควนประชาสรรค์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 77 เงิน 4
5 วัดหาดสูง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 76.60 เงิน 5
6 บ้านคลองโอม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 74.30 เงิน 6
7 กาญจนศึกษาพัฒนาการ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 73.30 เงิน 7
8 ตชด.ช่างกลประทุมวันอนุสรณ์ ๑๐ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 73 เงิน 8
9 วัดขนาน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 72.30 เงิน 9
10 วัดควนกอ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 71.30 เงิน 10
11 บ้านคุ้งวังวัว สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 70.60 เงิน 11
12 หมู่บ้านป่าไม้ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 69.30 ทองแดง 12
13 วัดจันดี สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 66.30 ทองแดง 13
14 บ้านกุยเหนือ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 66 ทองแดง 14
15 บ้านวังยวน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 66 ทองแดง 14
16 กาญจนศึกษา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 65.30 ทองแดง 16
17 วัดประดิษฐาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 63 ทองแดง 17
18 บ้านจำปา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 62.60 ทองแดง 18
19 บ้านเขาตาว สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 61 ทองแดง 19
20 เจริญรัชต์ภาคย์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 61 ทองแดง 19
21 ธนรัตน์อุปถัมภ์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 59 เข้าร่วม 21
22 บ้านห้วยปริก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 59 เข้าร่วม 21
23 วัดหน้าเขา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 59 เข้าร่วม 21
24 วัดหนองดี สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 58.67 เข้าร่วม 24
25 มหาราช ๓ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 58.30 เข้าร่วม 25
26 บ้านปลายเส สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 57 เข้าร่วม 26
27 วัดควนสูง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 55.30 เข้าร่วม 27
28 สุมณฑาศึกษา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 736
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหาดทรายแก้ว สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 83.33 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดเขาโร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านเหนือคลอง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 กาญจนศึกษาพัฒนาการ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 82 ทอง 4
5 กาญจนศึกษา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 80 ทอง 5
6 บ้านควนประชาสรรค์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 79 เงิน 6
7 บ้านโคกมะขาม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 78.67 เงิน 7
8 วัดควนสูง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 78.67 เงิน 7
9 บ้านเขาตาว สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 76.33 เงิน 9
10 บ้านปลายเส สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 76 เงิน 10
11 บ้านทะเลสองห้อง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 75.33 เงิน 11
12 วัดขนาน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 75.33 เงิน 11
13 ราชประชานุเคราะห์๑๙ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 75 เงิน 13
14 วัดเกาะสระ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 75 เงิน 13
15 บ้านไสส้าน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 74 เงิน 15
16 วัดควนส้าน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 73.67 เงิน 16
17 วัดลำนาว สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 73 เงิน 17
18 บ้านกุยเหนือ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 72.67 เงิน 18
19 บ้านชายคลอง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 72.67 เงิน 18
20 วัดโบราณาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 72 เงิน 20
21 เจริญรัชต์ภาคย์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 70.33 เงิน 21
22 มหาราช ๓ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 69.33 ทองแดง 22
23 บ้านห้วยทรายขาว สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 68.33 ทองแดง 23
24 ธนรัตน์อุปถัมภ์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 67.33 ทองแดง 24
25 วัดท่ายาง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 64.33 ทองแดง 25
26 วัดหนองดี สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 61 ทองแดง 26

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 369
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโคกมะขาม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 82.67 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดลำนาว สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหน้าเขา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านกุยเหนือ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 79 เงิน 4
5 บ้านควนประ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 77.67 เงิน 5
6 บ้านทะเลสองห้อง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 76.33 เงิน 6
7 บ้านจำปา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 76 เงิน 7
8 วัดควนกอ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 75.33 เงิน 8
9 พรรณราชลเขต สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 74 เงิน 9
10 วัดจันดี สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 72.67 เงิน 10
11 ชุมชนบ้านไทรห้อง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 71.67 เงิน 11
12 บ้านหาดทรายแก้ว สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 68 ทองแดง 12
13 วัดโบราณาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 68 ทองแดง 12
14 วัดกะเปียด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 66.33 ทองแดง 14
15 วัดขนาน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 66 ทองแดง 15
16 ชุมชนบ้านหน้าเขา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 65.33 ทองแดง 16
17 วัดควน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 63.33 ทองแดง 17
18 กาญจนศึกษา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
19 กาญจนศึกษาพัฒนาการ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
20 ธนรัตน์อุปถัมภ์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
21 มหาราช ๓ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
22 สุมณฑาศึกษา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 753
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดสามัคคีนุกูล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 86 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านสามัคคีธรรม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 103
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านควนประชาสรรค์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ
2 โสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 86.46 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดจันดี สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 83.90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองใหญ่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 82.40 ทอง 4
5 วัดกะเปียด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 81.80 ทอง 5
6 ชุมชนบ้านสี่แยก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 80 ทอง 6
7 วัดวังรีบุญเลิศ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 79.60 เงิน 7
8 บ้านวังยวน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 78.60 เงิน 8
9 บ้านไสใหญ่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 78 เงิน 9
10 วัดท่ายาง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 76.30 เงิน 10
11 หมู่บ้านป่าไม้ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 76 เงิน 11
12 ชุมชนบ้านนาวา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 74.80 เงิน 12
13 บ้านแพรกกลาง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 72.70 เงิน 13
14 ราชประชานุเคราะห์ ๖ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 72.40 เงิน 14
15 ชุมชนวัดอัมพวัน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 71.70 เงิน 15
16 วัดกะโสม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 70.90 เงิน 16
17 บ้านสระนางมโนราห์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 70.80 เงิน 17
18 องค์การสวนยาง 3 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 70.50 เงิน 18
19 บ้านปากน้ำ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 70.20 เงิน 19
20 ชุมชนวัดสุวรรณาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
21 ตชด.ช่างกลประทุมวันอนุสรณ์ ๑๐ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
22 บ้านคลองเสาเหนือ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
23 บ้านนิคมวังหิน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
24 วัดวังหีบ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
25 สมสรร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
26 สังวาลย์วิท ๗ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
27 ไทยรัฐ ๓๘ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 709
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดจันดี สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 82.50 ทอง ชนะเลิศ
2 ตชด.ช่างกลประทุมวันอนุสรณ์ ๑๐ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
3 บ้านคลองเสาเหนือ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
4 บ้านนิคมวังหิน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
5 สมสรร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
6 สังวาลย์วิท ๗ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
7 โสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
8 ไทยรัฐ ๓๘ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 708
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หมู่บ้านป่าไม้ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 90.50 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านทะเลสองห้อง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 84.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ราชประชานุเคราะห์ ๖ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 81.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหน้าเขา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 050
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดเขาโร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 93 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดควนส้าน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านทุ่งกรวด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดวังรีบุญเลิศ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 84 ทอง 4
5 บ้านทอนวังปราง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 83 ทอง 5
6 สังวาลย์วิท ๗ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 83 ทอง 5
7 จุฬาภรณ์พิชญาคาร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
8 ตชด.ช่างกลประทุมวันอนุสรณ์ ๑๐ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
9 บ้านคลองเสาเหนือ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
10 บ้านนิคมวังหิน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
11 สมสรร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
12 องค์การสวนยาง 3 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
13 โสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
14 ไทยรัฐ ๓๘ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 737
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดลำนาว สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 80 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโคกมะขาม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 78.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านห้วยปริก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านควนลำภู สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 77.67 เงิน 4
5 บ้านคุ้งวังวัว สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 76.33 เงิน 5
6 บ้านปลายเส สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 75.67 เงิน 6
7 บ้านทะเลสองห้อง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 75.33 เงิน 7
8 วัดเขาโร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 75 เงิน 8
9 บ้านไสส้าน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 74.33 เงิน 9
10 วัดมะนาวหวาน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 68 ทองแดง 10
11 มหาราช ๓ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 64 ทองแดง 11
12 วัดจันดี สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 63.67 ทองแดง 12
13 บ้านคอกช้าง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 63 ทองแดง 13
14 เจริญรัชต์ภาคย์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 60.67 ทองแดง 14
15 พรรณราชลเขต สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 59 เข้าร่วม 15
16 วัดขนาน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 59 เข้าร่วม 15
17 บ้านหาดทรายแก้ว สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 58 เข้าร่วม 17
18 กาญจนศึกษา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
19 กาญจนศึกษาพัฒนาการ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
20 ธนรัตน์อุปถัมภ์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 022
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดเขาโร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 96 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านนาพรุ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนบ้านนาวา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดขนาน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 86 ทอง 4
5 ราชประชานุเคราะห์๑๙ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 85 ทอง 5
6 บ้านก่องาม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 84 ทอง 6
7 ชุมชนวัดกะทูนเหนือ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 83 ทอง 7
8 หมู่บ้านป่าไม้ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 82 ทอง 8
9 องค์การสวนยาง 3 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 82 ทอง 8
10 ธนรัตน์อุปถัมภ์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 81 ทอง 10
11 บ้านห้วยปริก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 81 ทอง 10
12 บ้านคลองปีก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 80 ทอง 12
13 บ้านวังตลับ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 80 ทอง 12
14 ตชด.ช่างกลประทุมวันอนุสรณ์ ๑๐ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 76 เงิน 14
15 วัดวังรีบุญเลิศ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 76 เงิน 14
16 สังวาลย์วิท ๗ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 76 เงิน 14
17 บ้านสามัคคีธรรม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 75 เงิน 17
18 บ้านทอนวังปราง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 72 เงิน 18
19 วัดนิคมคีรี สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 72 เงิน 18
20 เจริญวิทย์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 72 เงิน 18

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 370
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 กาญจนศึกษา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 86 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหาดทรายแก้ว สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านจันดี สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดเขาโร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 82 ทอง 4
5 บ้านไสส้าน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 81.33 ทอง 5
6 วัดมังคลาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 79.67 เงิน 6
7 บ้านคอกช้าง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 79 เงิน 7
8 ธนรัตน์อุปถัมภ์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 77.67 เงิน 8
9 วัดขนาน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 77.67 เงิน 8
10 ราชประชานุเคราะห์๑๙ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 77.33 เงิน 10
11 วัดประดิษฐาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 77.33 เงิน 10
12 วัดหนองดี สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 77.33 เงิน 10
13 วัดควนส้าน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 77 เงิน 13
14 ชุมชนบ้านสี่แยก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 76.33 เงิน 14
15 บ้านห้วยปริก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 75.67 เงิน 15
16 วัดทุ่งควายพัฒนศึกษา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 75.67 เงิน 15
17 บ้านโคกมะขาม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 75 เงิน 17
18 บ้านเหนือคลอง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 74.67 เงิน 18
19 มหาราช ๓ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 74.67 เงิน 18
20 วัดสามัคคีนุกูล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 74.67 เงิน 18
21 เจริญรัชต์ภาคย์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 73.67 เงิน 21
22 หมู่บ้านป่าไม้ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 73.33 เงิน 22
23 บ้านปลายเส สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 73 เงิน 23
24 บ้านหน้าเขา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 72.33 เงิน 24
25 มนต์หทัย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 71 เงิน 25
26 วัดลำนาว สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 69.33 ทองแดง 26
27 อนุบาลรุ่งรัศมี สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 69 ทองแดง 27
28 บ้านควนลำภู สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 68 ทองแดง 28
29 บ้านเกาะขวัญ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 66.67 ทองแดง 29
30 ไสเตาอ้อย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 023
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดเขาโร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 94 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านทุ่งกรวด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนบ้านนาวา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 หมู่บ้านป่าไม้ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 80 ทอง 4
5 ชุมชนวัดกะทูนเหนือ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 79 เงิน 5
6 ชุมชนวัดอัมพวัน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 79 เงิน 5
7 บ้านสามัคคีธรรม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 77 เงิน 7
8 วัดจันดี สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 76 เงิน 8
9 วัดวังรีบุญเลิศ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 76 เงิน 8
10 วัดควนส้าน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 75.50 เงิน 10
11 บ้านวังยวน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 74 เงิน 11
12 สังวาลย์วิท ๗ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 72.50 เงิน 12
13 บ้านทอนวังปราง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 72 เงิน 13
14 บ้านบนควน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 71 เงิน 14
15 องค์การสวนยาง 3 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 71 เงิน 14
16 บ้านบางตะเภา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 70 เงิน 16
17 บ้านสระนางมโนราห์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 69.50 ทองแดง 17
18 ตชด.ช่างกลประทุมวันอนุสรณ์ ๑๐ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
19 บ้านคลองเสาเหนือ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
20 บ้านนิคมวังหิน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
21 สมสรร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
22 โสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
23 ไทยรัฐ ๓๘ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 068
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านทุ่งกรวด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ
2 สังวาลย์วิท ๗ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนวัดสุวรรณาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ตชด.ช่างกลประทุมวันอนุสรณ์ ๑๐ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
5 บ้านคลองเสาเหนือ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
6 บ้านนิคมวังหิน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
7 สมสรร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
8 โสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
9 ไทยรัฐ ๓๘ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 004
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สังวาลย์วิท ๗ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านควนประชาสรรค์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดวังขรี สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดวังรีบุญเลิศ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 74 เงิน 4
5 ตชด.ช่างกลประทุมวันอนุสรณ์ ๑๐ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
6 บ้านคลองเสาเหนือ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
7 บ้านนิคมวังหิน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
8 สมสรร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
9 องค์การสวนยาง 3 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
10 โสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
11 ไทยรัฐ ๓๘ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 374
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านบนควน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 80 ทอง ชนะเลิศ
2 สังวาลย์วิท ๗ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 หมู่บ้านป่าไม้ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านน้ำตก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 74 เงิน 4
5 บ้านนา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 71 เงิน 5
6 วัดกะโสม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 71 เงิน 5
7 ชุมชนวัดสุวรรณาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 68 ทองแดง 7
8 วัดจันดี สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 66 ทองแดง 8
9 วัดท่ายาง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 66 ทองแดง 8
10 ราชประชานุเคราะห์ ๖ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 62 ทองแดง 10
11 จุฬาภรณ์พิชญาคาร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 61 ทองแดง 11
12 บ้านคลองเสาเหนือ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 61 ทองแดง 11
13 องค์การสวนยาง 3 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 61 ทองแดง 11
14 บ้านสามัคคีธรรม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 59 เข้าร่วม 14
15 วัดควนส้าน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 57 เข้าร่วม 15
16 บ้านวังหิน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 56 เข้าร่วม 16
17 วัดกะเปียด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 56 เข้าร่วม 16
18 โสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 54 เข้าร่วม 18
19 ชุมชนบ้านสี่แยก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 51 เข้าร่วม 19
20 บ้านคอกช้าง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 51 เข้าร่วม 19
21 บ้านน้ำพุ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 51 เข้าร่วม 19
22 วัดมังคลาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 50 เข้าร่วม 22
23 บ้านไสส้าน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 0 เข้าร่วม
24 ตชด.ช่างกลประทุมวันอนุสรณ์ ๑๐ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
25 บ้านนิคมวังหิน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
26 บ้านไสใหญ่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
27 วัดวังหีบ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
28 สมสรร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
29 ไทยรัฐ ๓๘ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 027
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านบางตะเภา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 88 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านทุ่งกรวด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านปากน้ำ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองใหญ่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 80 ทอง 4
5 ตชด.ช่างกลประทุมวันอนุสรณ์ ๑๐ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
6 บ้านคลองเสาเหนือ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
7 บ้านควนประชาสรรค์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
8 บ้านนิคมวังหิน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
9 สมสรร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
10 สังวาลย์วิท ๗ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
11 โสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
12 ไทยรัฐ ๓๘ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 048
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองเจ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 96 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนบ้านหน้าเขา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดควนชม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 ราษฎร์ประชาอุทิศ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 90 ทอง 4
5 วัดควนยูง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 86 ทอง 5
6 วัดควนส้าน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 86 ทอง 5
7 วัดวังรีบุญเลิศ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 81 ทอง 7
8 บ้านบ่อปลา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 80 ทอง 8
9 สังวาลย์วิท ๗ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 77 เงิน 9
10 บ้านพรุวง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 76 เงิน 10
11 มนต์หทัย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 76 เงิน 10
12 ธนรัตน์อุปถัมภ์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 72 เงิน 12
13 บ้านวังเต่า สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 70 เงิน 13

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 373
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านไสส้าน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 81 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดท่ายาง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สังวาลย์วิท ๗ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านบนควน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 66 ทองแดง 4
5 วัดจันดี สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 60 ทองแดง 5
6 บ้านวังหิน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 58 เข้าร่วม 6
7 วัดกะเปียด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 54 เข้าร่วม 7
8 บ้านน้ำพุ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 53 เข้าร่วม 8
9 ชุมชนบ้านสี่แยก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 50 เข้าร่วม 9
10 บ้านคอกช้าง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 50 เข้าร่วม 9
11 ชุมชนวัดสุวรรณาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
12 ตชด.ช่างกลประทุมวันอนุสรณ์ ๑๐ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
13 บ้านคลองเสาเหนือ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
14 บ้านควนประชาสรรค์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
15 บ้านนิคมวังหิน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
16 สมสรร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
17 โสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
18 ไทยรัฐ ๓๘ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 190
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดวังรีบุญเลิศ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 100 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านสระนางมโนราห์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 86.52 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 78.10 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดกะโสม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 75.24 เงิน 4
5 บ้านนิคมวังหิน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 73.34 เงิน 5
6 บ้านน้ำพุ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 67.34 ทองแดง 6
7 บ้านหนองใหญ่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 65.53 ทองแดง 7
8 องค์การสวนยาง 3 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 63.20 ทองแดง 8
9 บ้านบางตะเภา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 62.18 ทองแดง 9
10 ชุมชนวัดกะทูนเหนือ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 0 เข้าร่วม
11 บ้านควนประชาสรรค์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 0 เข้าร่วม
12 บ้านน้ำตก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 0 เข้าร่วม
13 บ้านปากน้ำ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 0 เข้าร่วม
14 วัดกะเปียด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 0 เข้าร่วม
15 วัดจันดี สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 0 เข้าร่วม
16 วัดท่ายาง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 0 เข้าร่วม
17 ตชด.ช่างกลประทุมวันอนุสรณ์ ๑๐ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
18 บ้านคลองเสาเหนือ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
19 บ้านไสใหญ่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
20 สมสรร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
21 สังวาลย์วิท ๗ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
22 ไทยรัฐ ๓๘ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 770
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 100 ทอง ชนะเลิศ
2 องค์การสวนยาง 3 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านนิคมวังหิน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านปากน้ำ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 80 ทอง 4
5 บ้านไสใหญ่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 70 เงิน 5
6 วัดกะโสม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 65 ทองแดง 6
7 บ้านหนองใหญ่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 63 ทองแดง 7
8 วัดท่ายาง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 62 ทองแดง 8
9 บ้านบางตะเภา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 61 ทองแดง 9
10 บ้านคอกช้าง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 60 ทองแดง 10
11 ชุมชนวัดกะทูนเหนือ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 0 เข้าร่วม
12 บ้านควนประชาสรรค์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 0 เข้าร่วม
13 บ้านน้ำตก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 0 เข้าร่วม
14 บ้านสระนางมโนราห์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 0 เข้าร่วม
15 วัดกะเปียด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 0 เข้าร่วม
16 วัดจันดี สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 0 เข้าร่วม
17 วัดวังรีบุญเลิศ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 0 เข้าร่วม
18 ตชด.ช่างกลประทุมวันอนุสรณ์ ๑๐ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
19 บ้านคลองเสาเหนือ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
20 บ้านน้ำพุ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
21 สมสรร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
22 สังวาลย์วิท ๗ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
23 ไทยรัฐ ๓๘ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3

รหัสกิจกรรม : 132
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านปากแพรก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 94 ทอง ชนะเลิศ
2 ฉวาง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ราชประชานุเคราะห์ ๖ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านสามัคคีธรรม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 78 เงิน 4
5 วัดหน้าเขา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 70 เงิน 5
6 ชุมชนบ้านนาวา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 68 ทองแดง 6
7 ชุมชนวัดกะทูนเหนือ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 68 ทองแดง 6
8 บ้านบางตะเภา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 68 ทองแดง 6
9 บ้านบางปรน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 68 ทองแดง 6
10 พรรณราชลเขต สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 68 ทองแดง 6
11 ชุมชนวัดสำโรง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 62 ทองแดง 11
12 วัดลำนาว สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 62 ทองแดง 11
13 วัดธรรมเผด็จ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 60 ทองแดง 13
14 เจริญวิทย์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 60 ทองแดง 13
15 บ้านควนอวดพัน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 58 เข้าร่วม 15
16 บ้านบ่อมอง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 56 เข้าร่วม 16
17 วัดมณีเจริญมิตรภาพที่ 227 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 56 เข้าร่วม 16
18 กาญจนศึกษาพัฒนาการ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 54 เข้าร่วม 18
19 ตันติวัตร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 54 เข้าร่วม 18
20 มัธยมบุญคงอุปการ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 54 เข้าร่วม 18
21 บ้านนาพา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 52 เข้าร่วม 21
22 บ้านหนองหว้า (ชมายนุกูล) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 52 เข้าร่วม 21
23 วัดเกาะสระ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 52 เข้าร่วม 21
24 วัดเพ็ญมิตร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 52 เข้าร่วม 21
25 วัดจันดี สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 50 เข้าร่วม 25
26 บ้านห้วยทรายขาว สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -
27 บ้านห้วยปริก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3

รหัสกิจกรรม : 122
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหาดทรายแก้ว สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านวังตลับ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดลำนาว สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 วัดหน้าเขา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
5 บ้านนา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 82 ทอง 5
6 บ้านควนอวดพัน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 80 ทอง 6
7 วัดใหม่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 79 เงิน 7
8 บ้านสวน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 74 เงิน 8
9 ธนรัตน์อุปถัมภ์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 72 เงิน 9
10 เจริญวิทย์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 72 เงิน 9
11 วัดเขาโร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 71 เงิน 11
12 บ้านปลายคลองเพรง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 70 เงิน 12
13 บ้านหนองหว้า (ชมายนุกูล) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 70 เงิน 12
14 บ้านห้วยกลาง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 70 เงิน 12
15 สหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 70 เงิน 12
16 เสริมปัญญา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 70 เงิน 12
17 ตันติวัตร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 68 ทองแดง 17
18 บ้านสามัคคีธรรม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 68 ทองแดง 17
19 บ้านห้วยทรายขาว สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 68 ทองแดง 17
20 วัดเสม็ดจวน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 68 ทองแดง 17
21 ราชประชานุเคราะห์ ๖ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 67 ทองแดง 21
22 วัดจันดี สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 67 ทองแดง 21
23 วัดท่ายาง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 67 ทองแดง 21
24 ชุมชนวัดสุวรรณาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 66 ทองแดง 24
25 บ้านปลายรา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 66 ทองแดง 24
26 บ้านนาตาแย้ม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 65 ทองแดง 26
27 วัดหนองดี สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 65 ทองแดง 26
28 บ้านคลองจัง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 62 ทองแดง 28

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 133
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ฉวาง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 94 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดกะโสม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สมสรร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านไสใหญ่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 76 เงิน 4
5 คล่องหมื่นเพชรอนุสรณ์ฯ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 66 ทองแดง 5
6 บ้านสามัคคีธรรม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 66 ทองแดง 5
7 บ้านคลองกุย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 64 ทองแดง 7
8 ชุมชนบ้านนาวา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 60 ทองแดง 8
9 บ้านนาตำเสา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 60 ทองแดง 8
10 บ้านหน้าเขา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 60 ทองแดง 8
11 บ้านห้วยกลาง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 60 ทองแดง 8
12 บ้านหนองยาง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 58 เข้าร่วม 12
13 วัดควนสูง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 58 เข้าร่วม 12
14 กาญจนศึกษาพัฒนาการ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 56 เข้าร่วม 14
15 ชุมชนวัดกะทูนเหนือ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 56 เข้าร่วม 14
16 ตันติวัตร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 56 เข้าร่วม 14
17 บ้านห้วยปริก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 56 เข้าร่วม 14
18 บ้านวังตลับ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 54 เข้าร่วม 18
19 ราชประชานุเคราะห์ ๖ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 54 เข้าร่วม 18
20 ราชประชานุเคราะห์๑๙ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 54 เข้าร่วม 18
21 วัดท่ายาง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 54 เข้าร่วม 18
22 บ้านทุ่งกรวด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 52 เข้าร่วม 22
23 บ้านห้วยทรายขาว สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 52 เข้าร่วม 22
24 พรรณราชลเขต สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 50 เข้าร่วม 24
25 บ้านจำปา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 44 เข้าร่วม 25
26 วัดเทวสิทธิ์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 44 เข้าร่วม 25
27 บ้านหนองหว้า (ชมายนุกูล) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 40 เข้าร่วม 27
28 มนต์หทัย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 40 เข้าร่วม 27
29 สุมณฑาศึกษา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 30 เข้าร่วม 29

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน