หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-nrt3

ผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

 

006 ศิลปะ-ทัศนศิลป์

1.  265 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 2.  268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
3.  269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 4.  271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
5.  721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 6.  300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
7.  307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 8.  308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
9.  309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 10.  310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
11.  311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 12.  312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
13.  313 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 14.  262 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
15.  263 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6

 

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางสาวยุพา จินาเจือ โทร. 0862727465
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]