หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 นางสาวยุพา จินาเจือ   086-2727465
2 โรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพง นายเจริญ อินทรโชติ   081-3977199
3 โรงเรียนบ้านทุ่งขวัญแก้ว นายบุญณะ ชัยชนะ   086-4713291
4 โรงเรียนบ้านบางพระ นายธีราช เทพบุญศรี   081-3674745
5 โรงเรียนปากเชียร นายสมชัย ประจง   089-0487067
6 โรงเรียนวัดบ่อล้อ นายรณฤทธิ อริยพงศ์   081-0857049
7 โรงเรียนเชียรใหญ่ นางวันทนา แก้วผอม   081-2729096

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางสาวยุพา จินาเจือ โทร. 0862727465
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]