หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพง อาคารเอนกประสงค์ 6 ต.ค. 2559 09.00-16.30 รายงานตัว 07.30-08.00 น. จับฉลากเรียงลำดับการแข่งขัน
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพง 6 ต.ค. 2559 09.00-16.30 รายงานตัว 07.30-08.00 น. จับฉลากเรียงลำดับการแข่งขัน
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพง บริเวณวัดท่าลิพง 6 ต.ค. 2559 09.00-16.30 รายงานตัว 07.30-08.00 น.
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนเชียรใหญ่ ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 7 ต.ค. 2559 13.00-16.30
-
5 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 โรงเรียนเชียรใหญ่ ห้อง โสตทัศนศึกษา 7 ต.ค. 2559 13.00-16.30
-
6 776 กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
-
-
7 102 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนเชียรใหญ่ ห้อง โสตทัศนศึกษา 5 ต.ค. 2559 08.30-16.00
-
8 103 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนเชียรใหญ่ ห้อง โสตทัศนศึกษา 6 ต.ค. 2559 08.30-16.00
-
9 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนเชียรใหญ่ ห้อง โสตทัศนศึกษา 7 ต.ค. 2559 08.30-12.00
-
10 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนเชียรใหญ่ ห้อง โสตทัศนศึกษา 7 ต.ค. 2559 12.00-13.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางสาวยุพา จินาเจือ โทร. 0862727465
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]