หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนเชียรใหญ่ อาคาร 4 ห้อง 427 5 ต.ค. 2559 09.00-11.00 สถานที่แข่งขันจะแจ้งรายละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนเชียรใหญ่ อาคาร 4 ห้อง 426 5 ต.ค. 2559 09.00-11.00
-
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเชียรใหญ่ อาคาร 4 ห้อง 424 5 ต.ค. 2559 09.00-11.00
-
4 772 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนเชียรใหญ่ อาคาร 4 ห้อง 423 5 ต.ค. 2559 09.00-16.00
-
5 773 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 ไม่มีผู้เข้าแข่งขัน
-
-
6 774 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 โรงเรียนเชียรใหญ่ อาคาร 4 ห้อง 422 5 ต.ค. 2559 09.00-16.00
-
7 775 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 ไม่มีผู่แข่งขัน
-
-
8 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนเชียรใหญ่ อาคาร 4 ห้อง 422 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00
-
9 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนเชียรใหญ่ อาคาร 4 ห้อง 423 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00
-
10 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนเชียรใหญ่ อาคาร 4 ห้อง 424 6 ต.ค. 2559 09.00-15.00
-
11 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนเชียรใหญ่ อาคาร 4 ห้อง 426 6 ต.ค. 2559 09.00-15.00
-
12 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนเชียรใหญ่ อาคาร 4 ห้อง 427 6 ต.ค. 2559 09.00-15.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางสาวยุพา จินาเจือ โทร. 0862727465
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]