หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านทุ่งขวัญแก้ว อาคารไม้ 6 ต.ค. 2559 09.00-14.00
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านทุ่งขวัญแก้ว อาคารไม้ 5 ต.ค. 2559 09.00-16.30
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านทุ่งขวัญแก้ว อาคารไม้ 6 ต.ค. 2559 14.00-16.30
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านทุ่งขวัญแก้ว ใต้ถุนอาคารใหม่ 7 ต.ค. 2559 09.00-11.00
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านทุ่งขวัญแก้ว ใต้ถุนอาคารใหม่ 7 ต.ค. 2559 11.00-14.00
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านทุ่งขวัญแก้ว ใต้ถุนอาคารใหม่ 7 ต.ค. 2559 14.00-16.00
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านทุ่งขวัญแก้ว อาคารใหม่ ชั้น 2 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 5 ต.ค. 2559 09.00-10.30
-
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านทุ่งขวัญแก้ว อาคารใหม่ ชั้น 2 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 5 ต.ค. 2559 10.30-12.00
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 อาคารปิติชน ชั้น 1 ห้อง เวทีกลาง 6 ต.ค. 2559 13.00-14.00
-
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 อาคารปิติชน ชั้น 1 ห้อง เวทีกลาง 6 ต.ค. 2559 14.00-14.30
-
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านทุ่งขวัญแก้ว อาคารไม้ 5 ต.ค. 2559 09.00-16.30
-
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านทุ่งขวัญแก้ว อาคารไม้ 6 ต.ค. 2559 09.00-16.30
-
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านทุ่งขวัญแก้ว อาคารไม้ 7 ต.ค. 2559 09.00-16.30
-
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านทุ่งขวัญแก้ว อาคารไม้ ชั้น 2 ห้อง ป.6 5 ต.ค. 2559 09.00-16.30
-
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านทุ่งขวัญแก้ว อาคารไม้ ชั้น 2 ห้อง ป.6 6 ต.ค. 2559 09.00-16.30
-
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านทุ่งขวัญแก้ว อาคารไม้ ชั้น 2 ห้อง ป.6 7 ต.ค. 2559 09.00-16.30
-
17 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านทุ่งขวัญแก้ว อาคารอนุบาล 7 ต.ค. 2559 09.00-15.00
-
18 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านทุ่งขวัญแก้ว อาคารอนุบาล 7 ต.ค. 2559 15.00-16.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางสาวยุพา จินาเจือ โทร. 0862727465
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]