หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านชะอวด 39 29 76.32% 6 15.79% 2 5.26% 1 2.63% 38
2 โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล) 46 27 58.7% 12 26.09% 3 6.52% 4 8.7% 46
3 โรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิต 41 21 58.33% 8 22.22% 4 11.11% 3 8.33% 36
4 โรงเรียนบ้านปากเชียร 52 20 45.45% 6 13.64% 7 15.91% 11 25% 44
5 โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี 25 14 58.33% 7 29.17% 1 4.17% 2 8.33% 24
6 โรงเรียนบ้านกุมแป 25 14 60.87% 5 21.74% 0 0% 4 17.39% 23
7 โรงเรียนวัดหนา 22 13 61.9% 4 19.05% 0 0% 4 19.05% 21
8 โรงเรียนวัดนาหมอบุญ 20 12 63.16% 5 26.32% 1 5.26% 1 5.26% 19
9 โรงเรียนบ้านขอนหาด 19 12 63.16% 5 26.32% 1 5.26% 1 5.26% 19
10 โรงเรียนชมพูประดิษฐ์ 34 11 32.35% 4 11.76% 11 32.35% 8 23.53% 34
11 โรงเรียนบ้านควนเงิน 24 11 55% 4 20% 1 5% 4 20% 20
12 โรงเรียนวัดเถลิงกิตติยาราม 19 11 64.71% 4 23.53% 1 5.88% 1 5.88% 17
13 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 12 11 91.67% 0 0% 0 0% 1 8.33% 12
14 โรงเรียนวัดโคกพิกุล 30 10 38.46% 5 19.23% 5 19.23% 6 23.08% 26
15 โรงเรียนบ้านคงคาล้อม 18 10 58.82% 3 17.65% 4 23.53% 0 0% 17
16 โรงเรียนวัดกัลยานฤมิต 23 10 43.48% 2 8.7% 3 13.04% 8 34.78% 23
17 โรงเรียนวัดสระ 38 9 26.47% 6 17.65% 9 26.47% 10 29.41% 34
18 โรงเรียนภูมิสถิตวิทยา 27 9 36% 6 24% 6 24% 4 16% 25
19 โรงเรียนวัดบางไทร 16 9 56.25% 2 12.5% 4 25% 1 6.25% 16
20 โรงเรียนวัดวัวหลุง 17 9 60% 2 13.33% 1 6.67% 3 20% 15
21 โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม 16 9 75% 1 8.33% 1 8.33% 1 8.33% 12
22 โรงเรียนวัดทะเลปัง 10 9 90% 1 10% 0 0% 0 0% 10
23 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม 30 8 32% 8 32% 7 28% 2 8% 25
24 โรงเรียนบ้านบางน้อย 26 8 33.33% 5 20.83% 3 12.5% 8 33.33% 24
25 โรงเรียนชุมชนพิบูลสงคราม 30 8 30.77% 4 15.38% 7 26.92% 7 26.92% 26
26 โรงเรียนชุมชนควนดินแดงมิตรภาพที่ 173 13 8 61.54% 4 30.77% 1 7.69% 0 0% 13
27 โรงเรียนวัดท้ายโนต 11 8 72.73% 2 18.18% 0 0% 1 9.09% 11
28 โรงเรียนชุมชนวัดเขาลำปะ 23 8 53.33% 1 6.67% 5 33.33% 1 6.67% 15
29 โรงเรียนบ้านห้วยหาร 22 8 50% 1 6.25% 4 25% 3 18.75% 16
30 โรงเรียนร่อนพิบูลย์ 15 8 53.33% 0 0% 5 33.33% 2 13.33% 15
31 โรงเรียนวัดควนชะลิก 20 7 38.89% 6 33.33% 2 11.11% 3 16.67% 18
32 โรงเรียนวัดทุ่งหล่อ 25 7 43.75% 3 18.75% 3 18.75% 3 18.75% 16
33 โรงเรียนวัดจิกพนม 19 7 50% 3 21.43% 3 21.43% 1 7.14% 14
34 โรงเรียนวัดพิศาลนฤมิต 14 7 50% 3 21.43% 1 7.14% 3 21.43% 14
35 โรงเรียนวัดฝ่าพระบาทราษฎร์บำรุง 12 7 58.33% 2 16.67% 3 25% 0 0% 12
36 โรงเรียนทัศนาวลัย 15 7 58.33% 1 8.33% 2 16.67% 2 16.67% 12
37 โรงเรียนวัดไม้เสียบ 10 7 70% 1 10% 1 10% 1 10% 10
38 โรงเรียนแพทยกิจพิทยา 17 7 63.64% 0 0% 2 18.18% 2 18.18% 11
39 โรงเรียนสุนทราภิบาล 10 7 70% 0 0% 2 20% 1 10% 10
40 โรงเรียนวัดป่าระกำ 9 7 77.78% 0 0% 1 11.11% 1 11.11% 9
41 โรงเรียนวัดหอยกัน 17 6 37.5% 7 43.75% 2 12.5% 1 6.25% 16
42 โรงเรียนดรุณศึกษา 2 17 6 40% 7 46.67% 0 0% 2 13.33% 15
43 โรงเรียนบ้านกลอง 16 6 40% 6 40% 2 13.33% 1 6.67% 15
44 โรงเรียนวัดเทพมงคล 16 6 42.86% 5 35.71% 1 7.14% 2 14.29% 14
45 โรงเรียนวัดหน้าสตน 15 6 46.15% 4 30.77% 3 23.08% 0 0% 13
46 โรงเรียนวัดสองพี่น้อง 13 6 54.55% 3 27.27% 1 9.09% 1 9.09% 11
47 โรงเรียนวัดปากควน 11 6 54.55% 2 18.18% 0 0% 3 27.27% 11
48 โรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่ 10 6 66.67% 2 22.22% 0 0% 1 11.11% 9
49 โรงเรียนวัดกาโห่ใต้ 10 6 60% 1 10% 1 10% 2 20% 10
50 โรงเรียนบ้านลำคลอง 7 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
51 โรงเรียนวัดโคกมะม่วง 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
52 โรงเรียนบ้านบางโหนด 16 5 31.25% 5 31.25% 4 25% 2 12.5% 16
53 โรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพง 17 5 31.25% 4 25% 2 12.5% 5 31.25% 16
54 โรงเรียนวัดหัวค่าย (พิศาลอุปถัมภ์) 11 5 45.45% 4 36.36% 0 0% 2 18.18% 11
55 โรงเรียนวัดควนเถียะ 17 5 29.41% 3 17.65% 6 35.29% 3 17.65% 17
56 โรงเรียนวัดโคกยาง 12 5 45.45% 3 27.27% 2 18.18% 1 9.09% 11
57 โรงเรียนวัดวังกลม 12 5 45.45% 2 18.18% 1 9.09% 3 27.27% 11
58 โรงเรียนวัดปากตรง 11 5 45.45% 2 18.18% 1 9.09% 3 27.27% 11
59 โรงเรียนบ้านท้องโกงกาง 11 5 45.45% 1 9.09% 2 18.18% 3 27.27% 11
60 โรงเรียนวัดบางคุระ 13 5 55.56% 1 11.11% 2 22.22% 1 11.11% 9
61 โรงเรียนวัดสามแพรก 9 5 55.56% 1 11.11% 2 22.22% 1 11.11% 9
62 โรงเรียนวัดอู่แก้ว 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
63 โรงเรียนวัดหนองจิก 6 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
64 โรงเรียนวัดควนใส 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
65 โรงเรียนวัดสามัคยาราม 22 4 19.05% 13 61.9% 1 4.76% 3 14.29% 21
66 โรงเรียนบ้านศาลาตะเคียน 13 4 33.33% 6 50% 0 0% 2 16.67% 12
67 โรงเรียนวัดสระโพธิ์ 18 4 22.22% 4 22.22% 7 38.89% 3 16.67% 18
68 โรงเรียนบ้านนา 16 4 26.67% 3 20% 7 46.67% 1 6.67% 15
69 โรงเรียนบ้านเกาะสุด 9 4 44.44% 3 33.33% 1 11.11% 1 11.11% 9
70 โรงเรียนบ้านควนมิตร 11 4 50% 3 37.5% 0 0% 1 12.5% 8
71 โรงเรียนวัดบ้านด่าน 7 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
72 โรงเรียนบำรุงวิทยา 12 4 36.36% 2 18.18% 3 27.27% 2 18.18% 11
73 โรงเรียนพิบูลยารามมิตรภาพ 232 10 4 40% 2 20% 3 30% 1 10% 10
74 โรงเรียนบ้านตรอกแค 8 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
75 โรงเรียนบ้านหัวลำพู 7 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
76 โรงเรียนวัดแดง 23 4 33.33% 1 8.33% 2 16.67% 5 41.67% 12
77 โรงเรียนชุมชนวัดเกาะเพชร 8 4 57.14% 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 7
78 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่าข้าม 7 4 57.14% 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 7
79 โรงเรียนบ้านเกาะนางโดย 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
80 โรงเรียนบ้านไสขาม 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
81 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 10 4 44.44% 0 0% 3 33.33% 2 22.22% 9
82 โรงเรียนบ้านควนมุด 6 4 66.67% 0 0% 1 16.67% 1 16.67% 6
83 โรงเรียนวัดเกาะจาก 8 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
84 โรงเรียนบ้านควนชิง 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
85 โรงเรียนวัดแร่ราษฎร์สุทัศน์ 15 3 20% 8 53.33% 4 26.67% 0 0% 15
86 โรงเรียนบ้านบางพระ 18 3 17.65% 6 35.29% 3 17.65% 5 29.41% 17
87 โรงเรียนวัดควนสมบูรณ์ 12 3 25% 5 41.67% 2 16.67% 2 16.67% 12
88 โรงเรียนบ้านหนองหิน 11 3 33.33% 4 44.44% 2 22.22% 0 0% 9
89 โรงเรียนวัดบ่อโพง 10 3 30% 4 40% 1 10% 2 20% 10
90 โรงเรียนบ้านลำหัก 9 3 37.5% 4 50% 1 12.5% 0 0% 8
91 โรงเรียนบ้านนางหลง 16 3 27.27% 2 18.18% 3 27.27% 3 27.27% 11
92 โรงเรียนบ้านทุ่งใคร 11 3 27.27% 2 18.18% 3 27.27% 3 27.27% 11
93 โรงเรียนบ้านบางมูลนาก 11 3 33.33% 2 22.22% 3 33.33% 1 11.11% 9
94 โรงเรียนวัดปากแพรก 10 3 30% 2 20% 1 10% 4 40% 10
95 โรงเรียนวัดปลายสระ 7 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
96 โรงเรียนบ้านอายเลา 16 3 21.43% 1 7.14% 3 21.43% 7 50% 14
97 โรงเรียนบ้านป่าแชง 6 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
98 โรงเรียนชะอวดวิทยา 6 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
99 โรงเรียนวัดอิมอญ 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
100 โรงเรียนบ้านหนองบัว 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
101 โรงเรียนบ้านห้วยโส 6 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
102 โรงเรียนบ้านปากพรุ 8 3 37.5% 0 0% 2 25% 3 37.5% 8
103 โรงเรียนบ้านเนินธัมมัง 8 3 42.86% 0 0% 2 28.57% 2 28.57% 7
104 โรงเรียนบ้านควนโตน 5 3 60% 0 0% 2 40% 0 0% 5
105 โรงเรียนวัดคันธมาลี 8 3 37.5% 0 0% 1 12.5% 4 50% 8
106 โรงเรียนวัดบางทวด 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
107 โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ 6 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
108 โรงเรียนวัดบางศาลา 7 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
109 โรงเรียนวัดพระบาท 4 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
110 โรงเรียนบ้านปลายราง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
111 โรงเรียนวัดชัยสุวรรณ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
112 โรงเรียนบ้านหัวไทร 9 2 22.22% 4 44.44% 2 22.22% 1 11.11% 9
113 โรงเรียนบ้านหนองมาก 13 2 16.67% 3 25% 3 25% 4 33.33% 12
114 โรงเรียนบ้านหน้าศาล 11 2 18.18% 3 27.27% 3 27.27% 3 27.27% 11
115 โรงเรียนหลวงครูวิทยา 13 2 20% 3 30% 3 30% 2 20% 10
116 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 7 12 2 16.67% 3 25% 2 16.67% 5 41.67% 12
117 โรงเรียนบ้านทุ่งโชน 8 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
118 โรงเรียนบ้านควนหนองหงส์ 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
119 โรงเรียนวัดห้วยแหยง (ราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ) 18 2 14.29% 2 14.29% 6 42.86% 4 28.57% 14
120 โรงเรียนมัธยมวีรศิลปิน 11 2 20% 2 20% 3 30% 3 30% 10
121 โรงเรียนวัดบูรณาวาส 9 2 28.57% 2 28.57% 2 28.57% 1 14.29% 7
122 โรงเรียนบ้านบางตะลุมพอ 7 2 28.57% 2 28.57% 1 14.29% 2 28.57% 7
123 โรงเรียนวัดปิยาราม 6 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 6
124 โรงเรียนวัดทวยเทพ 8 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
125 โรงเรียนวัดวังฆ้อง 8 2 25% 2 25% 0 0% 4 50% 8
126 โรงเรียนวัดรามแก้ว 6 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
127 โรงเรียนบ้านโคกทราย 8 2 25% 1 12.5% 3 37.5% 2 25% 8
128 โรงเรียนบ้านวังใส 7 2 28.57% 1 14.29% 2 28.57% 2 28.57% 7
129 โรงเรียนวัดควนเคร็ง 7 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
130 โรงเรียนอนุบาลเพชรทวี 7 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
131 โรงเรียนวัดบ่อล้อ 6 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
132 โรงเรียนบ้านดอนทราย 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
133 โรงเรียนชุมชนวัดเขาแก้ววิเชียร 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
134 โรงเรียนวัดธาราวง 5 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
135 โรงเรียนวัดคงคาวดี 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
136 โรงเรียนบ้านใสถิน 6 2 33.33% 0 0% 3 50% 1 16.67% 6
137 โรงเรียนบ้านหอยราก 5 2 40% 0 0% 3 60% 0 0% 5
138 โรงเรียนวัดทองพูน 4 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
139 โรงเรียนวัดทายิการาม 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
140 โรงเรียนวัดทุ่งโพธิ์ 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
141 โรงเรียนหนองนนทรี 4 2 50% 0 0% 0 0% 2 50% 4
142 โรงเรียนบ้านทุ่งขวัญแก้ว 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
143 โรงเรียนบ้านนำทรัพย์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
144 โรงเรียนราษฎร์นิยมวิทยา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
145 โรงเรียนวัดบางตะพาน 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
146 โรงเรียนวัดบางทองคำ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
147 โรงเรียนวัดแจ้ง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
148 โรงเรียนอนุบาลพรธิรา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
149 โรงเรียนสหมิตรวิทยา 8 1 12.5% 5 62.5% 2 25% 0 0% 8
150 โรงเรียนวัดบางด้วน 8 1 12.5% 4 50% 2 25% 1 12.5% 8
151 โรงเรียนเขาพระทอง 16 1 7.69% 4 30.77% 1 7.69% 7 53.85% 13
152 โรงเรียนต.ช.ด.บ้านควนมีชัย 6 1 20% 3 60% 1 20% 0 0% 5
153 โรงเรียนวัดอัฒฑศาสนาราม 5 1 20% 2 40% 2 40% 0 0% 5
154 โรงเรียนบ้านเขาน้อย 6 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 6
155 โรงเรียนวัดหงส์แก้ว 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
156 โรงเรียนวัดสุขุม 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
157 โรงเรียนวัดสมควร 10 1 11.11% 1 11.11% 4 44.44% 3 33.33% 9
158 โรงเรียนบ้านเกาะทัง 6 1 16.67% 1 16.67% 3 50% 1 16.67% 6
159 โรงเรียนบ้านควนรุย 5 1 20% 1 20% 2 40% 1 20% 5
160 โรงเรียนวัดพระอานนท์ 5 1 20% 1 20% 2 40% 1 20% 5
161 โรงเรียนวัดบางพระ 5 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
162 โรงเรียนบ้านท่าไทร 4 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
163 โรงเรียนวัดมัชฌิมภูผา 5 1 20% 1 20% 1 20% 2 40% 5
164 โรงเรียนอนุบาลพลพันธ์ 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
165 โรงเรียนวัดโคกคราม 4 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
166 โรงเรียนบ้านดอนโรงมิตรภาพที่ 196 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
167 โรงเรียนวัดควนยาว 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
168 โรงเรียนวัดท่าเสริม 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
169 โรงเรียนชุมชนบ้านพุดหง 8 1 25% 1 25% 0 0% 2 50% 4
170 โรงเรียนบ้านบางแรด 5 1 25% 1 25% 0 0% 2 50% 4
171 โรงเรียนบ้านคอพรุ 4 1 25% 1 25% 0 0% 2 50% 4
172 โรงเรียนบ้านยางกาญจน์ 4 1 25% 1 25% 0 0% 2 50% 4
173 โรงเรียนวัดปากเหมือง 4 1 25% 1 25% 0 0% 2 50% 4
174 โรงเรียนบ้านไสหินตั้ง 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
175 โรงเรียนบ้านปากบางกลม 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
176 โรงเรียนบ้านหนองกก 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
177 โรงเรียนบ้านหัวปอ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
178 โรงเรียนวัดขนาบนาก 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
179 โรงเรียนวัดโคกทราง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
180 โรงเรียนบ้านโก้งโค้ง 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
181 โรงเรียนวัดท่าเสม็ด 3 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
182 โรงเรียนวัดรักขิตวัน 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
183 โรงเรียนวัดสระแก้ว 6 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
184 โรงเรียนบ้านวังหอน 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
185 โรงเรียนบ้านด่าน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
186 โรงเรียนวัดควนเกย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
187 โรงเรียนวัดบ้านใหม่บน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
188 โรงเรียนวัดเทพนมเชือด 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
189 โรงเรียนบ้านห้วยไม้แก่น 4 0 0% 3 75% 1 25% 0 0% 4
190 โรงเรียนบ้านแสงวิมาน 13 0 0% 2 16.67% 8 66.67% 2 16.67% 12
191 โรงเรียนบ้านชายทะเล 8 0 0% 2 28.57% 4 57.14% 1 14.29% 7
192 โรงเรียนชุมชนวัดบางบูชา 6 0 0% 2 40% 2 40% 1 20% 5
193 โรงเรียนบ้านท่าเตียน 4 0 0% 2 50% 1 25% 1 25% 4
194 โรงเรียนวัดควนป้อม 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
195 โรงเรียนบ้านท่าเจริญ 4 0 0% 1 25% 2 50% 1 25% 4
196 โรงเรียนบ้านบางวัง 8 0 0% 1 20% 1 20% 3 60% 5
197 โรงเรียนวัดทาบทอง 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
198 โรงเรียนวัดแหลม 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
199 โรงเรียนวัดบ้านเนิน 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
200 โรงเรียนบ้านตูล 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
201 โรงเรียนบ้านม่วงงาม 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
202 โรงเรียนบ้านศาลาแก้ว 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
203 โรงเรียนบ้านหนองบอน 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
204 โรงเรียนวัดคลองขยัน 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
205 โรงเรียนวัดดอนมะปราง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
206 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็นมิตรภาพที่112 4 0 0% 0 0% 1 25% 3 75% 4
207 โรงเรียนวัดแหลมตะลุมพุก 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
208 โรงเรียนบ้านลานนา 2 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
209 โรงเรียนบ้านลากชาย 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
210 โรงเรียนวัดท้ายทะเล 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
211 โรงเรียนวัดมหิสสราราม 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
212 โรงเรียนวัดดอนรักษา 3 0 0% 0 0% 0 0% 3 100% 3
213 โรงเรียนบ้านท่าขนาน 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
214 โรงเรียนบ้านบางด้วน 2 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
215 โรงเรียนบ้านเกาะน้อย 2 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
216 โรงเรียนวัดบางยิ่ว 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
217 โรงเรียนวัดรัตนาราม 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
218 โรงเรียนวัดเหมก 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
219 โรงเรียนวัดชะอวด 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
220 โรงเรียน ต.ช.ด.บ้านเขาวัง 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
221 โรงเรียนบ้านบางเนียน 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
222 โรงเรียนบ้านเกาะทวด 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
223 โรงเรียนวัดโคกสูง 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางสาวยุพา จินาเจือ โทร. 0862727465
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]