สรุปเหรียญรางวัล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านชะอวด 29 6 2 1 37
2 หัวไทร (เรือนประชาบาล) 27 12 3 4 42
3 วัดสุวรรณโฆษิต 21 8 4 3 33
4 บ้านปากเชียร 20 6 7 11 33
5 ชุมชนวัดสุวรรณรังษี 14 7 1 2 22
6 บ้านกุมแป 14 5 0 4 19
7 วัดหนา 13 4 0 4 17
8 วัดนาหมอบุญ 12 5 1 1 18
9 บ้านขอนหาด 12 5 1 1 18
10 ชมพูประดิษฐ์ 11 4 11 8 26
11 บ้านควนเงิน 11 4 1 4 16
12 วัดเถลิงกิตติยาราม 11 4 1 1 16
13 บ้านทุ่งใหญ่ 11 0 0 1 11
14 วัดโคกพิกุล 10 5 5 6 20
15 บ้านคงคาล้อม 10 3 4 0 17
16 วัดกัลยานฤมิต 10 2 3 8 15
17 วัดสระ 9 6 9 10 24
18 ภูมิสถิตวิทยา 9 6 6 4 21
19 วัดบางไทร 9 2 4 1 15
20 วัดวัวหลุง 9 2 1 3 12
21 วัดเนกขัมมาราม 9 1 1 1 11
22 วัดทะเลปัง 9 1 0 0 10
23 วัดศรีสุวรรณาราม 8 8 7 2 23
24 บ้านบางน้อย 8 5 3 8 16
25 ชุมชนพิบูลสงคราม 8 4 7 7 19
26 ชุมชนควนดินแดงมิตรภาพที่ 173 8 4 1 0 13
27 วัดท้ายโนต 8 2 0 1 10
28 ชุมชนวัดเขาลำปะ 8 1 5 1 14
29 บ้านห้วยหาร 8 1 4 3 13
30 ร่อนพิบูลย์ 8 0 5 2 13
31 วัดควนชะลิก 7 6 2 3 15
32 วัดทุ่งหล่อ 7 3 3 3 13
33 วัดจิกพนม 7 3 3 1 13
34 วัดพิศาลนฤมิต 7 3 1 3 11
35 วัดฝ่าพระบาทราษฎร์บำรุง 7 2 3 0 12
36 ทัศนาวลัย 7 1 2 2 10
37 วัดไม้เสียบ 7 1 1 1 9
38 แพทยกิจพิทยา 7 0 2 2 9
39 สุนทราภิบาล 7 0 2 1 9
40 วัดป่าระกำ 7 0 1 1 8
41 วัดหอยกัน 6 7 2 1 15
42 ดรุณศึกษา 2 6 7 0 2 13
43 บ้านกลอง 6 6 2 1 14
44 วัดเทพมงคล 6 5 1 2 12
45 วัดหน้าสตน 6 4 3 0 13
46 วัดสองพี่น้อง 6 3 1 1 10
47 วัดปากควน 6 2 0 3 8
48 บ้านทุ่งไม้ไผ่ 6 2 0 1 8
49 วัดกาโห่ใต้ 6 1 1 2 8
50 บ้านลำคลอง 6 0 0 0 6
51 วัดโคกมะม่วง 6 0 0 0 6
52 บ้านบางโหนด 5 5 4 2 14
53 ชุมชนวัดท่าลิพง 5 4 2 5 11
54 วัดหัวค่าย (พิศาลอุปถัมภ์) 5 4 0 2 9
55 วัดควนเถียะ 5 3 6 3 14
56 วัดโคกยาง 5 3 2 1 10
57 วัดวังกลม 5 2 1 3 8
58 วัดปากตรง 5 2 1 3 8
59 บ้านท้องโกงกาง 5 1 2 3 8
60 วัดบางคุระ 5 1 2 1 8
61 วัดสามแพรก 5 1 2 1 8
62 วัดอู่แก้ว 5 1 0 0 6
63 วัดหนองจิก 5 0 1 0 6
64 วัดควนใส 5 0 0 0 5
65 วัดสามัคยาราม 4 13 1 3 18
66 บ้านศาลาตะเคียน 4 6 0 2 10
67 วัดสระโพธิ์ 4 4 7 3 15
68 บ้านนา 4 3 7 1 14
69 บ้านเกาะสุด 4 3 1 1 8
70 บ้านควนมิตร 4 3 0 1 7
71 วัดบ้านด่าน 4 3 0 0 7
72 บำรุงวิทยา 4 2 3 2 9
73 พิบูลยารามมิตรภาพ 232 4 2 3 1 9
74 บ้านหัวลำพู 4 2 1 0 7
75 บ้านตรอกแค 4 2 1 0 7
76 วัดแดง 4 1 2 5 7
77 ชุมชนวัดเกาะเพชร 4 1 1 1 6
78 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่าข้าม 4 1 1 1 6
79 บ้านเกาะนางโดย 4 1 0 1 5
80 บ้านไสขาม 4 1 0 0 5
81 ราชประชานุเคราะห์ 4 0 3 2 7
82 บ้านควนมุด 4 0 1 1 5
83 วัดเกาะจาก 4 0 0 1 4
84 บ้านควนชิง 4 0 0 0 4
85 วัดแร่ราษฎร์สุทัศน์ 3 8 4 0 15
86 บ้านบางพระ 3 6 3 5 12
87 วัดควนสมบูรณ์ 3 5 2 2 10
88 บ้านหนองหิน 3 4 2 0 9
89 วัดบ่อโพง 3 4 1 2 8
90 บ้านลำหัก 3 4 1 0 8
91 บ้านนางหลง 3 2 3 3 8
92 บ้านทุ่งใคร 3 2 3 3 8
93 บ้านบางมูลนาก 3 2 3 1 8
94 วัดปากแพรก 3 2 1 4 6
95 วัดปลายสระ 3 2 0 1 5
96 บ้านอายเลา 3 1 3 7 7
97 บ้านป่าแชง 3 1 1 1 5
98 ชะอวดวิทยา 3 1 1 0 5
99 วัดอิมอญ 3 1 1 0 5
100 บ้านหนองบัว 3 1 0 1 4
101 บ้านห้วยโส 3 1 0 0 4
102 บ้านปากพรุ 3 0 2 3 5
103 บ้านเนินธัมมัง 3 0 2 2 5
104 บ้านควนโตน 3 0 2 0 5
105 วัดคันธมาลี 3 0 1 4 4
106 วัดบางทวด 3 0 1 0 4
107 บ้านน้ำบ่อ 3 0 0 1 3
108 วัดชัยสุวรรณ 3 0 0 0 3
109 วัดบางศาลา 3 0 0 0 3
110 วัดพระบาท 3 0 0 0 3
111 บ้านปลายราง 3 0 0 0 3
112 บ้านหัวไทร 2 4 2 1 8
113 บ้านหนองมาก 2 3 3 4 8
114 บ้านหน้าศาล 2 3 3 3 8
115 หลวงครูวิทยา 2 3 3 2 8
116 ราชประชานุเคราะห์ 7 2 3 2 5 7
117 บ้านทุ่งโชน 2 3 0 0 5
118 บ้านควนหนองหงส์ 2 3 0 0 5
119 วัดห้วยแหยง (ราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ) 2 2 6 4 10
120 มัธยมวีรศิลปิน 2 2 3 3 7
121 วัดบูรณาวาส 2 2 2 1 6
122 บ้านบางตะลุมพอ 2 2 1 2 5
123 วัดปิยาราม 2 2 1 1 5
124 วัดทวยเทพ 2 2 1 0 5
125 วัดวังฆ้อง 2 2 0 4 4
126 วัดรามแก้ว 2 2 0 1 4
127 บ้านโคกทราย 2 1 3 2 6
128 บ้านวังใส 2 1 2 2 5
129 วัดควนเคร็ง 2 1 1 1 4
130 อนุบาลเพชรทวี 2 1 1 1 4
131 บ้านดอนทราย 2 1 1 1 4
132 วัดบ่อล้อ 2 1 1 1 4
133 ชุมชนวัดเขาแก้ววิเชียร 2 1 1 0 4
134 วัดธาราวง 2 1 0 1 3
135 วัดคงคาวดี 2 1 0 0 3
136 บ้านใสถิน 2 0 3 1 5
137 บ้านหอยราก 2 0 3 0 5
138 วัดทองพูน 2 0 2 0 4
139 วัดทุ่งโพธิ์ 2 0 1 0 3
140 วัดทายิการาม 2 0 1 0 3
141 หนองนนทรี 2 0 0 2 2
142 บ้านทุ่งขวัญแก้ว 2 0 0 1 2
143 บ้านนำทรัพย์ 2 0 0 0 2
144 ราษฎร์นิยมวิทยา 2 0 0 0 2
145 วัดบางทองคำ 2 0 0 0 2
146 วัดบางตะพาน 2 0 0 0 2
147 วัดแจ้ง 2 0 0 0 2
148 อนุบาลพรธิรา 2 0 0 0 2
149 สหมิตรวิทยา 1 5 2 0 8
150 วัดบางด้วน 1 4 2 1 7
151 เขาพระทอง 1 4 1 7 6
152 ต.ช.ด.บ้านควนมีชัย 1 3 1 0 5
153 วัดอัฒฑศาสนาราม 1 2 2 0 5
154 บ้านเขาน้อย 1 2 1 2 4
155 วัดหงส์แก้ว 1 2 0 1 3
156 วัดสุขุม 1 2 0 0 3
157 วัดสมควร 1 1 4 3 6
158 บ้านเกาะทัง 1 1 3 1 5
159 บ้านควนรุย 1 1 2 1 4
160 วัดพระอานนท์ 1 1 2 1 4
161 วัดบางพระ 1 1 2 0 4
162 บ้านท่าไทร 1 1 2 0 4
163 วัดมัชฌิมภูผา 1 1 1 2 3
164 อนุบาลพลพันธ์ 1 1 1 1 3
165 บ้านดอนโรงมิตรภาพที่ 196 1 1 1 0 3
166 วัดโคกคราม 1 1 1 0 3
167 วัดควนยาว 1 1 1 0 3
168 วัดท่าเสริม 1 1 1 0 3
169 วัดปากเหมือง 1 1 0 2 2
170 ชุมชนบ้านพุดหง 1 1 0 2 2
171 บ้านบางแรด 1 1 0 2 2
172 บ้านคอพรุ 1 1 0 2 2
173 บ้านยางกาญจน์ 1 1 0 2 2
174 บ้านไสหินตั้ง 1 1 0 1 2
175 วัดขนาบนาก 1 1 0 0 2
176 บ้านหนองกก 1 1 0 0 2
177 บ้านหัวปอ 1 1 0 0 2
178 บ้านปากบางกลม 1 1 0 0 2
179 วัดโคกทราง 1 1 0 0 2
180 วัดรักขิตวัน 1 0 1 0 2
181 บ้านโก้งโค้ง 1 0 1 0 2
182 วัดท่าเสม็ด 1 0 1 0 2
183 วัดสระแก้ว 1 0 0 1 1
184 บ้านวังหอน 1 0 0 1 1
185 วัดควนเกย 1 0 0 0 1
186 วัดเทพนมเชือด 1 0 0 0 1
187 บ้านด่าน 1 0 0 0 1
188 วัดบ้านใหม่บน 1 0 0 0 1
189 บ้านห้วยไม้แก่น 0 3 1 0 4
190 บ้านแสงวิมาน 0 2 8 2 10
191 บ้านชายทะเล 0 2 4 1 6
192 ชุมชนวัดบางบูชา 0 2 2 1 4
193 บ้านท่าเตียน 0 2 1 1 3
194 วัดควนป้อม 0 2 0 0 2
195 บ้านท่าเจริญ 0 1 2 1 3
196 บ้านบางวัง 0 1 1 3 2
197 วัดทาบทอง 0 1 1 1 2
198 วัดแหลม 0 1 1 1 2
199 วัดบ้านเนิน 0 1 0 0 1
200 บ้านตูล 0 1 0 0 1
201 บ้านม่วงงาม 0 1 0 0 1
202 บ้านศาลาแก้ว 0 1 0 0 1
203 บ้านหนองบอน 0 1 0 0 1
204 วัดคลองขยัน 0 1 0 0 1
205 วัดดอนมะปราง 0 1 0 0 1
206 บ้านห้วยน้ำเย็นมิตรภาพที่112 0 0 1 3 1
207 วัดแหลมตะลุมพุก 0 0 1 1 1
208 บ้านลานนา 0 0 1 0 1
209 บ้านลากชาย 0 0 1 0 1
210 วัดท้ายทะเล 0 0 1 0 1
211 วัดมหิสสราราม 0 0 1 0 1
212 วัดดอนรักษา 0 0 0 3 0
213 บ้านท่าขนาน 0 0 0 2 0
214 บ้านบางด้วน 0 0 0 1 0
215 บ้านเกาะน้อย 0 0 0 1 0
216 วัดบางยิ่ว 0 0 0 1 0
217 วัดรัตนาราม 0 0 0 1 0
218 วัดเหมก 0 0 0 1 0
219 วัดชะอวด 0 0 0 0 0
220 ต.ช.ด.บ้านเขาวัง 0 0 0 0 0
221 บ้านบางเนียน 0 0 0 0 0
222 บ้านเกาะทวด 0 0 0 0 0
223 วัดโคกสูง 0 0 0 0 0
รวม 830 419 326 324 1,575