สรุปเหรียญรางวัล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านชะอวด 29 6 2 1 37
2 หัวไทร (เรือนประชาบาล) 23 12 3 4 38
3 บ้านปากเชียร 19 6 7 11 32
4 วัดสุวรรณโฆษิต 15 8 4 3 27
5 วัดหนา 13 4 0 4 17
6 บ้านกุมแป 12 5 0 4 17
7 ชุมชนวัดสุวรรณรังษี 11 7 1 2 19
8 ชมพูประดิษฐ์ 11 4 11 8 26
9 บ้านควนเงิน 11 4 1 4 16
10 วัดโคกพิกุล 10 5 5 6 20
11 วัดกัลยานฤมิต 10 2 3 8 15
12 ภูมิสถิตวิทยา 9 6 6 4 21
13 บ้านบางน้อย 8 5 3 8 16
14 บ้านขอนหาด 8 5 1 1 14
15 ชุมชนพิบูลสงคราม 8 4 7 7 19
16 ชุมชนควนดินแดงมิตรภาพที่ 173 8 4 1 0 13
17 วัดบางไทร 8 2 4 1 14
18 วัดท้ายโนต 8 2 0 1 10
19 ชุมชนวัดเขาลำปะ 8 1 5 1 14
20 ร่อนพิบูลย์ 8 0 5 2 13
21 วัดควนชะลิก 7 6 2 3 15
22 วัดนาหมอบุญ 7 5 1 1 13
23 วัดเถลิงกิตติยาราม 7 4 1 1 12
24 บ้านคงคาล้อม 7 3 4 0 14
25 วัดทุ่งหล่อ 7 3 3 3 13
26 วัดฝ่าพระบาทราษฎร์บำรุง 7 2 3 0 12
27 วัดวัวหลุง 7 2 1 3 10
28 บ้านห้วยหาร 7 1 4 2 12
29 ทัศนาวลัย 7 1 2 2 10
30 วัดไม้เสียบ 7 1 1 1 9
31 แพทยกิจพิทยา 7 0 2 2 9
32 วัดศรีสุวรรณาราม 6 8 7 2 21
33 วัดหอยกัน 6 7 2 1 15
34 ดรุณศึกษา 2 6 7 0 2 13
35 วัดหน้าสตน 6 4 3 0 13
36 วัดสองพี่น้อง 6 3 1 1 10
37 วัดปากควน 6 2 0 3 8
38 บ้านทุ่งไม้ไผ่ 6 2 0 1 8
39 วัดกาโห่ใต้ 6 1 1 2 8
40 บ้านทุ่งใหญ่ 6 0 0 1 6
41 บ้านลำคลอง 6 0 0 0 6
42 วัดสระ 5 6 9 10 20
43 บ้านกลอง 5 6 2 1 13
44 ชุมชนวัดท่าลิพง 5 4 2 5 11
45 วัดหัวค่าย (พิศาลอุปถัมภ์) 5 4 0 2 9
46 วัดควนเถียะ 5 3 6 3 14
47 วัดโคกยาง 5 3 2 1 10
48 วัดสามแพรก 5 1 2 1 8
49 วัดอู่แก้ว 5 1 0 0 6
50 วัดหนองจิก 5 0 1 0 6
51 วัดควนใส 5 0 0 0 5
52 วัดสามัคยาราม 4 13 1 3 18
53 บ้านศาลาตะเคียน 4 6 0 2 10
54 บ้านบางโหนด 4 5 4 2 13
55 บ้านนา 4 3 7 1 14
56 วัดจิกพนม 4 3 3 1 10
57 วัดพิศาลนฤมิต 4 3 1 3 8
58 บ้านเกาะสุด 4 3 1 1 8
59 บ้านควนมิตร 4 3 0 1 7
60 วัดบ้านด่าน 4 3 0 0 7
61 บำรุงวิทยา 4 2 3 2 9
62 วัดปากตรง 4 2 1 3 7
63 บ้านหัวลำพู 4 2 1 0 7
64 บ้านตรอกแค 4 2 1 0 7
65 วัดแดง 4 1 2 5 7
66 วัดบางคุระ 4 1 2 1 7
67 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่าข้าม 4 1 1 1 6
68 วัดเนกขัมมาราม 4 1 1 1 6
69 บ้านเกาะนางโดย 4 1 0 1 5
70 วัดทะเลปัง 4 1 0 0 5
71 บ้านควนมุด 4 0 1 1 5
72 วัดโคกมะม่วง 4 0 0 0 4
73 วัดแร่ราษฎร์สุทัศน์ 3 8 4 0 15
74 วัดสระโพธิ์ 3 4 7 3 14
75 บ้านหนองหิน 3 4 2 0 9
76 วัดบ่อโพง 3 4 1 2 8
77 บ้านลำหัก 3 4 1 0 8
78 บ้านนางหลง 3 2 3 3 8
79 บ้านทุ่งใคร 3 2 3 3 8
80 บ้านบางมูลนาก 3 2 3 1 8
81 พิบูลยารามมิตรภาพ 232 3 2 3 1 8
82 วัดปากแพรก 3 2 1 4 6
83 วัดปลายสระ 3 2 0 1 5
84 บ้านอายเลา 3 1 3 7 7
85 บ้านท้องโกงกาง 3 1 2 3 6
86 ชุมชนวัดเกาะเพชร 3 1 1 1 5
87 ชะอวดวิทยา 3 1 1 0 5
88 วัดอิมอญ 3 1 1 0 5
89 บ้านหนองบัว 3 1 0 1 4
90 ราชประชานุเคราะห์ 3 0 3 2 6
91 บ้านปากพรุ 3 0 2 3 5
92 บ้านเนินธัมมัง 3 0 2 1 5
93 สุนทราภิบาล 3 0 2 1 5
94 บ้านควนโตน 3 0 2 0 5
95 วัดคันธมาลี 3 0 1 4 4
96 วัดป่าระกำ 3 0 1 1 4
97 วัดบางทวด 3 0 1 0 4
98 บ้านน้ำบ่อ 3 0 0 1 3
99 วัดชัยสุวรรณ 3 0 0 0 3
100 วัดบางศาลา 3 0 0 0 3
101 วัดพระบาท 3 0 0 0 3
102 บ้านควนชิง 3 0 0 0 3
103 บ้านปลายราง 3 0 0 0 3
104 บ้านบางพระ 2 6 3 5 11
105 วัดควนสมบูรณ์ 2 5 2 2 9
106 บ้านหัวไทร 2 4 2 1 8
107 บ้านหนองมาก 2 3 3 4 8
108 บ้านหน้าศาล 2 3 3 3 8
109 หลวงครูวิทยา 2 3 3 2 8
110 ราชประชานุเคราะห์ 7 2 3 2 5 7
111 บ้านทุ่งโชน 2 3 0 0 5
112 บ้านควนหนองหงส์ 2 3 0 0 5
113 วัดห้วยแหยง (ราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ) 2 2 6 4 10
114 มัธยมวีรศิลปิน 2 2 3 3 7
115 วัดบูรณาวาส 2 2 2 1 6
116 บ้านบางตะลุมพอ 2 2 1 2 5
117 วัดปิยาราม 2 2 1 1 5
118 วัดทวยเทพ 2 2 1 0 5
119 วัดวังฆ้อง 2 2 0 4 4
120 วัดรามแก้ว 2 2 0 1 4
121 บ้านวังใส 2 1 2 2 5
122 อนุบาลเพชรทวี 2 1 1 1 4
123 บ้านดอนทราย 2 1 1 1 4
124 บ้านป่าแชง 2 1 1 1 4
125 วัดบ่อล้อ 2 1 1 1 4
126 ชุมชนวัดเขาแก้ววิเชียร 2 1 1 0 4
127 วัดธาราวง 2 1 0 1 3
128 บ้านห้วยโส 2 1 0 0 3
129 วัดคงคาวดี 2 1 0 0 3
130 บ้านหอยราก 2 0 3 0 5
131 วัดทองพูน 2 0 2 0 4
132 วัดทุ่งโพธิ์ 2 0 1 0 3
133 วัดทายิการาม 2 0 1 0 3
134 หนองนนทรี 2 0 0 2 2
135 บ้านทุ่งขวัญแก้ว 2 0 0 1 2
136 บ้านนำทรัพย์ 2 0 0 0 2
137 ราษฎร์นิยมวิทยา 2 0 0 0 2
138 วัดบางทองคำ 2 0 0 0 2
139 วัดบางตะพาน 2 0 0 0 2
140 วัดแจ้ง 2 0 0 0 2
141 อนุบาลพรธิรา 2 0 0 0 2
142 สหมิตรวิทยา 1 5 2 0 8
143 วัดเทพมงคล 1 5 1 1 7
144 วัดบางด้วน 1 4 2 1 7
145 เขาพระทอง 1 4 1 7 6
146 ต.ช.ด.บ้านควนมีชัย 1 3 1 0 5
147 วัดอัฒฑศาสนาราม 1 2 2 0 5
148 วัดวังกลม 1 2 1 3 4
149 บ้านเขาน้อย 1 2 1 2 4
150 บ้านโคกทราย 1 1 3 2 5
151 บ้านเกาะทัง 1 1 3 1 5
152 บ้านควนรุย 1 1 2 1 4
153 วัดพระอานนท์ 1 1 2 1 4
154 วัดบางพระ 1 1 2 0 4
155 บ้านท่าไทร 1 1 2 0 4
156 วัดมัชฌิมภูผา 1 1 1 2 3
157 วัดควนเคร็ง 1 1 1 1 3
158 อนุบาลพลพันธ์ 1 1 1 1 3
159 บ้านดอนโรงมิตรภาพที่ 196 1 1 1 0 3
160 วัดโคกคราม 1 1 1 0 3
161 วัดควนยาว 1 1 1 0 3
162 วัดท่าเสริม 1 1 1 0 3
163 วัดปากเหมือง 1 1 0 2 2
164 ชุมชนบ้านพุดหง 1 1 0 2 2
165 บ้านบางแรด 1 1 0 2 2
166 บ้านคอพรุ 1 1 0 2 2
167 บ้านยางกาญจน์ 1 1 0 2 2
168 บ้านไสหินตั้ง 1 1 0 1 2
169 วัดสุขุม 1 1 0 0 2
170 วัดขนาบนาก 1 1 0 0 2
171 บ้านหนองกก 1 1 0 0 2
172 บ้านปากบางกลม 1 1 0 0 2
173 บ้านไสขาม 1 1 0 0 2
174 วัดโคกทราง 1 1 0 0 2
175 บ้านใสถิน 1 0 3 1 4
176 วัดรักขิตวัน 1 0 1 0 2
177 บ้านโก้งโค้ง 1 0 1 0 2
178 วัดท่าเสม็ด 1 0 1 0 2
179 วัดสระแก้ว 1 0 0 1 1
180 วัดเกาะจาก 1 0 0 1 1
181 วัดเทพนมเชือด 1 0 0 0 1
182 บ้านด่าน 1 0 0 0 1
183 วัดบ้านใหม่บน 1 0 0 0 1
184 บ้านห้วยไม้แก่น 0 3 1 0 4
185 บ้านแสงวิมาน 0 2 8 2 10
186 บ้านชายทะเล 0 2 4 1 6
187 ชุมชนวัดบางบูชา 0 2 2 1 4
188 บ้านท่าเตียน 0 2 1 1 3
189 วัดหงส์แก้ว 0 2 0 1 2
190 วัดควนป้อม 0 2 0 0 2
191 วัดสมควร 0 1 4 3 5
192 บ้านท่าเจริญ 0 1 2 1 3
193 บ้านบางวัง 0 1 1 3 2
194 วัดแหลม 0 1 1 1 2
195 วัดทาบทอง 0 1 1 0 2
196 วัดบ้านเนิน 0 1 0 0 1
197 บ้านตูล 0 1 0 0 1
198 บ้านม่วงงาม 0 1 0 0 1
199 บ้านศาลาแก้ว 0 1 0 0 1
200 บ้านหนองบอน 0 1 0 0 1
201 บ้านหัวปอ 0 1 0 0 1
202 วัดคลองขยัน 0 1 0 0 1
203 วัดดอนมะปราง 0 1 0 0 1
204 บ้านห้วยน้ำเย็นมิตรภาพที่112 0 0 1 3 1
205 วัดแหลมตะลุมพุก 0 0 1 1 1
206 บ้านลากชาย 0 0 1 0 1
207 บ้านลานนา 0 0 1 0 1
208 วัดท้ายทะเล 0 0 1 0 1
209 วัดมหิสสราราม 0 0 1 0 1
210 วัดดอนรักษา 0 0 0 3 0
211 บ้านท่าขนาน 0 0 0 2 0
212 บ้านบางด้วน 0 0 0 1 0
213 บ้านเกาะน้อย 0 0 0 1 0
214 บ้านวังหอน 0 0 0 1 0
215 วัดบางยิ่ว 0 0 0 1 0
216 วัดรัตนาราม 0 0 0 1 0
217 วัดเหมก 0 0 0 1 0
218 ต.ช.ด.บ้านเขาวัง 0 0 0 0 0
219 บ้านบางเนียน 0 0 0 0 0
220 บ้านเกาะทวด 0 0 0 0 0
221 วัดโคกสูง 0 0 0 0 0
รวม 719 418 326 320 1,783