สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านชะอวด 12 3 4 19 29 6 2 1 37
2 บ้านกุมแป 9 2 1 12 12 5 0 4 17
3 หัวไทร (เรือนประชาบาล) 8 8 4 20 23 12 3 4 38
4 ชุมชนวัดสุวรรณรังษี 7 5 4 16 11 7 1 2 19
5 บ้านควนเงิน 6 0 3 9 11 4 1 4 16
6 วัดสุวรรณโฆษิต 5 4 4 13 15 8 4 3 27
7 วัดกัลยานฤมิต 5 3 1 9 10 2 3 8 15
8 วัดหนา 5 2 2 9 13 4 0 4 17
9 ชุมชนวัดเขาลำปะ 4 2 0 6 8 1 5 1 14
10 แพทยกิจพิทยา 4 2 0 6 7 0 2 2 9
11 บ้านปากเชียร 3 9 4 16 19 6 7 11 32
12 วัดโคกพิกุล 3 2 2 7 10 5 5 6 20
13 วัดควนใส 3 2 0 5 5 0 0 0 5
14 บ้านบางน้อย 3 1 3 7 8 5 3 8 16
15 บ้านทุ่งใหญ่ 3 1 2 6 6 0 0 1 6
16 ชุมชนควนดินแดงมิตรภาพที่ 173 3 0 4 7 8 4 1 0 13
17 วัดท้ายโนต 3 0 2 5 8 2 0 1 10
18 บ้านหัวลำพู 3 0 0 3 4 2 1 0 7
19 ชมพูประดิษฐ์ 2 3 3 8 11 4 11 8 26
20 ชุมชนวัดท่าลิพง 2 3 1 6 5 4 2 5 11
21 บ้านเกาะนางโดย 2 3 0 5 4 1 0 1 5
22 วัดเถลิงกิตติยาราม 2 2 1 5 7 4 1 1 12
23 ภูมิสถิตวิทยา 2 2 0 4 9 6 6 4 21
24 วัดสามัคยาราม 2 1 3 6 4 13 1 3 18
25 ชุมชนพิบูลสงคราม 2 1 2 5 8 4 7 7 19
26 วัดไม้เสียบ 2 1 1 4 7 1 1 1 9
27 บ้านควนมิตร 2 1 0 3 4 3 0 1 7
28 บ้านอายเลา 2 1 0 3 3 1 3 7 7
29 บ้านท้องโกงกาง 2 1 0 3 3 1 2 3 6
30 วัดนาหมอบุญ 2 0 2 4 7 5 1 1 13
31 บ้านนา 2 0 0 2 4 3 7 1 14
32 บ้านตรอกแค 2 0 0 2 4 2 1 0 7
33 ทัศนาวลัย 1 4 0 5 7 1 2 2 10
34 วัดบางไทร 1 3 3 7 8 2 4 1 14
35 วัดทุ่งหล่อ 1 3 2 6 7 3 3 3 13
36 บ้านขอนหาด 1 3 1 5 8 5 1 1 14
37 วัดควนชะลิก 1 2 2 5 7 6 2 3 15
38 วัดปากควน 1 2 1 4 6 2 0 3 8
39 บ้านทุ่งไม้ไผ่ 1 2 1 4 6 2 0 1 8
40 บ้านลำคลอง 1 2 1 4 6 0 0 0 6
41 ร่อนพิบูลย์ 1 2 0 3 8 0 5 2 13
42 บำรุงวิทยา 1 2 0 3 4 2 3 2 9
43 บ้านห้วยหาร 1 1 2 4 7 1 4 2 12
44 วัดหนองจิก 1 1 1 3 5 0 1 0 6
45 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่าข้าม 1 1 1 3 4 1 1 1 6
46 ชุมชนวัดเกาะเพชร 1 1 1 3 3 1 1 1 5
47 วัดจิกพนม 1 1 0 2 4 3 3 1 10
48 วัดคันธมาลี 1 1 0 2 3 0 1 4 4
49 วัดป่าระกำ 1 1 0 2 3 0 1 1 4
50 บ้านทุ่งโชน 1 1 0 2 2 3 0 0 5
51 บ้านนำทรัพย์ 1 1 0 2 2 0 0 0 2
52 วัดสองพี่น้อง 1 0 3 4 6 3 1 1 10
53 วัดฝ่าพระบาทราษฎร์บำรุง 1 0 2 3 7 2 3 0 12
54 วัดศรีสุวรรณาราม 1 0 2 3 6 8 7 2 21
55 บ้านศาลาตะเคียน 1 0 2 3 4 6 0 2 10
56 วัดพิศาลนฤมิต 1 0 2 3 4 3 1 3 8
57 วัดหอยกัน 1 0 1 2 6 7 2 1 15
58 วัดหน้าสตน 1 0 1 2 6 4 3 0 13
59 วัดปากตรง 1 0 1 2 4 2 1 3 7
60 บ้านปากพรุ 1 0 1 2 3 0 2 3 5
61 วัดสระโพธิ์ 1 0 0 1 3 4 7 3 14
62 บ้านหนองบัว 1 0 0 1 3 1 0 1 4
63 บ้านน้ำบ่อ 1 0 0 1 3 0 0 1 3
64 วัดชัยสุวรรณ 1 0 0 1 3 0 0 0 3
65 บ้านบางพระ 1 0 0 1 2 6 3 5 11
66 หลวงครูวิทยา 1 0 0 1 2 3 3 2 8
67 อนุบาลเพชรทวี 1 0 0 1 2 1 1 1 4
68 ราษฎร์นิยมวิทยา 1 0 0 1 2 0 0 0 2
69 วัดบางทองคำ 1 0 0 1 2 0 0 0 2
70 เขาพระทอง 1 0 0 1 1 4 1 7 6
71 วัดวังกลม 1 0 0 1 1 2 1 3 4
72 บ้านดอนโรงมิตรภาพที่ 196 1 0 0 1 1 1 1 0 3
73 วัดสุขุม 1 0 0 1 1 1 0 0 2
74 บ้านกลอง 0 5 1 6 5 6 2 1 13
75 บ้านดอนทราย 0 3 0 3 2 1 1 1 4
76 วัดควนเถียะ 0 2 2 4 5 3 6 3 14
77 บ้านคงคาล้อม 0 2 1 3 7 3 4 0 14
78 วัดกาโห่ใต้ 0 2 1 3 6 1 1 2 8
79 วัดบางคุระ 0 2 1 3 4 1 2 1 7
80 บ้านนางหลง 0 2 1 3 3 2 3 3 8
81 วัดสามแพรก 0 2 0 2 5 1 2 1 8
82 วัดเนกขัมมาราม 0 2 0 2 4 1 1 1 6
83 วัดปลายสระ 0 2 0 2 3 2 0 1 5
84 วัดแร่ราษฎร์สุทัศน์ 0 1 2 3 3 8 4 0 15
85 ดรุณศึกษา 2 0 1 1 2 6 7 0 2 13
86 วัดสระ 0 1 1 2 5 6 9 10 20
87 บ้านเกาะสุด 0 1 1 2 4 3 1 1 8
88 วัดบูรณาวาส 0 1 1 2 2 2 2 1 6
89 สหมิตรวิทยา 0 1 1 2 1 5 2 0 8
90 วัดขนาบนาก 0 1 1 2 1 1 0 0 2
91 วัดทะเลปัง 0 1 0 1 4 1 0 0 5
92 วัดบ่อโพง 0 1 0 1 3 4 1 2 8
93 บ้านลำหัก 0 1 0 1 3 4 1 0 8
94 บ้านทุ่งใคร 0 1 0 1 3 2 3 3 8
95 วัดบางทวด 0 1 0 1 3 0 1 0 4
96 วัดบางศาลา 0 1 0 1 3 0 0 0 3
97 วัดพระบาท 0 1 0 1 3 0 0 0 3
98 บ้านบางตะลุมพอ 0 1 0 1 2 2 1 2 5
99 บ้านห้วยโส 0 1 0 1 2 1 0 0 3
100 วัดทองพูน 0 1 0 1 2 0 2 0 4
101 วัดทุ่งโพธิ์ 0 1 0 1 2 0 1 0 3
102 หนองนนทรี 0 1 0 1 2 0 0 2 2
103 บ้านทุ่งขวัญแก้ว 0 1 0 1 2 0 0 1 2
104 วัดควนเคร็ง 0 1 0 1 1 1 1 1 3
105 บ้านใสถิน 0 1 0 1 1 0 3 1 4
106 วัดเทพนมเชือด 0 1 0 1 1 0 0 0 1
107 วัดสมควร 0 1 0 1 0 1 4 3 5
108 บ้านควนโตน 0 0 2 2 3 0 2 0 5
109 บ้านวังใส 0 0 2 2 2 1 2 2 5
110 บ้านควนมุด 0 0 1 1 4 0 1 1 5
111 วัดโคกมะม่วง 0 0 1 1 4 0 0 0 4
112 บ้านบางมูลนาก 0 0 1 1 3 2 3 1 8
113 ชะอวดวิทยา 0 0 1 1 3 1 1 0 5
114 วัดอิมอญ 0 0 1 1 3 1 1 0 5
115 บ้านหัวไทร 0 0 1 1 2 4 2 1 8
116 บ้านหนองมาก 0 0 1 1 2 3 3 4 8
117 วัดห้วยแหยง (ราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ) 0 0 1 1 2 2 6 4 10
118 บ้านป่าแชง 0 0 1 1 2 1 1 1 4
119 วัดบางด้วน 0 0 1 1 1 4 2 1 7
120 บ้านเขาน้อย 0 0 1 1 1 2 1 2 4
121 อนุบาลพลพันธ์ 0 0 1 1 1 1 1 1 3
122 วัดปากเหมือง 0 0 1 1 1 1 0 2 2
123 บ้านหนองกก 0 0 1 1 1 1 0 0 2
124 วัดรักขิตวัน 0 0 1 1 1 0 1 0 2
125 วัดวัวหลุง 0 0 0 0 7 2 1 3 10
126 วัดหัวค่าย (พิศาลอุปถัมภ์) 0 0 0 0 5 4 0 2 9
127 วัดโคกยาง 0 0 0 0 5 3 2 1 10
128 วัดอู่แก้ว 0 0 0 0 5 1 0 0 6
129 บ้านบางโหนด 0 0 0 0 4 5 4 2 13
130 วัดบ้านด่าน 0 0 0 0 4 3 0 0 7
131 วัดแดง 0 0 0 0 4 1 2 5 7
132 บ้านหนองหิน 0 0 0 0 3 4 2 0 9
133 พิบูลยารามมิตรภาพ 232 0 0 0 0 3 2 3 1 8
134 วัดปากแพรก 0 0 0 0 3 2 1 4 6
135 ราชประชานุเคราะห์ 0 0 0 0 3 0 3 2 6
136 บ้านเนินธัมมัง 0 0 0 0 3 0 2 1 5
137 สุนทราภิบาล 0 0 0 0 3 0 2 1 5
138 บ้านควนชิง 0 0 0 0 3 0 0 0 3
139 บ้านปลายราง 0 0 0 0 3 0 0 0 3
140 วัดควนสมบูรณ์ 0 0 0 0 2 5 2 2 9
141 บ้านหน้าศาล 0 0 0 0 2 3 3 3 8
142 ราชประชานุเคราะห์ 7 0 0 0 0 2 3 2 5 7
143 บ้านควนหนองหงส์ 0 0 0 0 2 3 0 0 5
144 มัธยมวีรศิลปิน 0 0 0 0 2 2 3 3 7
145 วัดปิยาราม 0 0 0 0 2 2 1 1 5
146 วัดทวยเทพ 0 0 0 0 2 2 1 0 5
147 วัดวังฆ้อง 0 0 0 0 2 2 0 4 4
148 วัดรามแก้ว 0 0 0 0 2 2 0 1 4
149 วัดบ่อล้อ 0 0 0 0 2 1 1 1 4
150 ชุมชนวัดเขาแก้ววิเชียร 0 0 0 0 2 1 1 0 4
151 วัดธาราวง 0 0 0 0 2 1 0 1 3
152 วัดคงคาวดี 0 0 0 0 2 1 0 0 3
153 บ้านหอยราก 0 0 0 0 2 0 3 0 5
154 วัดทายิการาม 0 0 0 0 2 0 1 0 3
155 วัดบางตะพาน 0 0 0 0 2 0 0 0 2
156 วัดแจ้ง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
157 อนุบาลพรธิรา 0 0 0 0 2 0 0 0 2
158 วัดเทพมงคล 0 0 0 0 1 5 1 1 7
159 ต.ช.ด.บ้านควนมีชัย 0 0 0 0 1 3 1 0 5
160 วัดอัฒฑศาสนาราม 0 0 0 0 1 2 2 0 5
161 บ้านโคกทราย 0 0 0 0 1 1 3 2 5
162 บ้านเกาะทัง 0 0 0 0 1 1 3 1 5
163 บ้านควนรุย 0 0 0 0 1 1 2 1 4
164 วัดพระอานนท์ 0 0 0 0 1 1 2 1 4
165 วัดบางพระ 0 0 0 0 1 1 2 0 4
166 บ้านท่าไทร 0 0 0 0 1 1 2 0 4
167 วัดมัชฌิมภูผา 0 0 0 0 1 1 1 2 3
168 วัดโคกคราม 0 0 0 0 1 1 1 0 3
169 วัดควนยาว 0 0 0 0 1 1 1 0 3
170 วัดท่าเสริม 0 0 0 0 1 1 1 0 3
171 ชุมชนบ้านพุดหง 0 0 0 0 1 1 0 2 2
172 บ้านบางแรด 0 0 0 0 1 1 0 2 2
173 บ้านคอพรุ 0 0 0 0 1 1 0 2 2
174 บ้านยางกาญจน์ 0 0 0 0 1 1 0 2 2
175 บ้านไสหินตั้ง 0 0 0 0 1 1 0 1 2
176 บ้านปากบางกลม 0 0 0 0 1 1 0 0 2
177 บ้านไสขาม 0 0 0 0 1 1 0 0 2
178 วัดโคกทราง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
179 บ้านโก้งโค้ง 0 0 0 0 1 0 1 0 2
180 วัดท่าเสม็ด 0 0 0 0 1 0 1 0 2
181 วัดสระแก้ว 0 0 0 0 1 0 0 1 1
182 วัดเกาะจาก 0 0 0 0 1 0 0 1 1
183 บ้านด่าน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
184 วัดบ้านใหม่บน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
185 บ้านห้วยไม้แก่น 0 0 0 0 0 3 1 0 4
186 บ้านแสงวิมาน 0 0 0 0 0 2 8 2 10
187 บ้านชายทะเล 0 0 0 0 0 2 4 1 6
188 ชุมชนวัดบางบูชา 0 0 0 0 0 2 2 1 4
189 บ้านท่าเตียน 0 0 0 0 0 2 1 1 3
190 วัดหงส์แก้ว 0 0 0 0 0 2 0 1 2
191 วัดควนป้อม 0 0 0 0 0 2 0 0 2
192 บ้านท่าเจริญ 0 0 0 0 0 1 2 1 3
193 บ้านบางวัง 0 0 0 0 0 1 1 3 2
194 วัดแหลม 0 0 0 0 0 1 1 1 2
195 วัดทาบทอง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
196 วัดบ้านเนิน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
197 บ้านตูล 0 0 0 0 0 1 0 0 1
198 บ้านม่วงงาม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
199 บ้านศาลาแก้ว 0 0 0 0 0 1 0 0 1
200 บ้านหนองบอน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
201 บ้านหัวปอ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
202 วัดคลองขยัน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
203 วัดดอนมะปราง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
204 บ้านห้วยน้ำเย็นมิตรภาพที่112 0 0 0 0 0 0 1 3 1
205 วัดแหลมตะลุมพุก 0 0 0 0 0 0 1 1 1
206 บ้านลากชาย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
207 บ้านลานนา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
208 วัดท้ายทะเล 0 0 0 0 0 0 1 0 1
209 วัดมหิสสราราม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
210 วัดดอนรักษา 0 0 0 0 0 0 0 3 0
211 บ้านท่าขนาน 0 0 0 0 0 0 0 2 0
212 บ้านบางด้วน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
213 บ้านเกาะน้อย 0 0 0 0 0 0 0 1 0
214 บ้านวังหอน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
215 วัดบางยิ่ว 0 0 0 0 0 0 0 1 0
216 วัดรัตนาราม 0 0 0 0 0 0 0 1 0
217 วัดเหมก 0 0 0 0 0 0 0 1 0
218 ต.ช.ด.บ้านเขาวัง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
219 บ้านบางเนียน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220 บ้านเกาะทวด 0 0 0 0 0 0 0 0 0
221 วัดโคกสูง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 158 147 118 423 719 418 326 320 1,463