สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านชะอวด 12 3 4 19 29 6 2 1 37
2 บ้านกุมแป 10 2 1 13 14 5 0 4 19
3 หัวไทร (เรือนประชาบาล) 9 11 4 24 27 12 3 4 42
4 ชุมชนวัดสุวรรณรังษี 8 6 5 19 14 7 1 2 22
5 วัดสุวรรณโฆษิต 8 5 6 19 21 8 4 3 33
6 บ้านทุ่งใหญ่ 8 1 2 11 11 0 0 1 11
7 บ้านควนเงิน 6 0 3 9 11 4 1 4 16
8 วัดกัลยานฤมิต 5 3 1 9 10 2 3 8 15
9 วัดหนา 5 2 2 9 13 4 0 4 17
10 ชุมชนวัดเขาลำปะ 4 2 0 6 8 1 5 1 14
11 แพทยกิจพิทยา 4 2 0 6 7 0 2 2 9
12 บ้านปากเชียร 3 9 4 16 20 6 7 11 33
13 วัดเถลิงกิตติยาราม 3 4 1 8 11 4 1 1 16
14 วัดโคกพิกุล 3 2 2 7 10 5 5 6 20
15 วัดควนใส 3 2 0 5 5 0 0 0 5
16 วัดนาหมอบุญ 3 1 3 7 12 5 1 1 18
17 บ้านบางน้อย 3 1 3 7 8 5 3 8 16
18 วัดจิกพนม 3 1 0 4 7 3 3 1 13
19 ชุมชนควนดินแดงมิตรภาพที่ 173 3 0 4 7 8 4 1 0 13
20 วัดท้ายโนต 3 0 2 5 8 2 0 1 10
21 บ้านหัวลำพู 3 0 0 3 4 2 1 0 7
22 ชมพูประดิษฐ์ 2 3 3 8 11 4 11 8 26
23 วัดบางไทร 2 3 3 8 9 2 4 1 15
24 วัดทะเลปัง 2 3 1 6 9 1 0 0 10
25 ชุมชนวัดท่าลิพง 2 3 1 6 5 4 2 5 11
26 บ้านเกาะนางโดย 2 3 0 5 4 1 0 1 5
27 บ้านคงคาล้อม 2 2 1 5 10 3 4 0 17
28 วัดป่าระกำ 2 2 1 5 7 0 1 1 8
29 ภูมิสถิตวิทยา 2 2 0 4 9 6 6 4 21
30 บ้านท้องโกงกาง 2 2 0 4 5 1 2 3 8
31 วัดสามัคยาราม 2 1 3 6 4 13 1 3 18
32 ชุมชนพิบูลสงคราม 2 1 2 5 8 4 7 7 19
33 วัดไม้เสียบ 2 1 1 4 7 1 1 1 9
34 วัดวังกลม 2 1 0 3 5 2 1 3 8
35 บ้านควนมิตร 2 1 0 3 4 3 0 1 7
36 บ้านไสขาม 2 1 0 3 4 1 0 0 5
37 บ้านอายเลา 2 1 0 3 3 1 3 7 7
38 วัดพิศาลนฤมิต 2 0 2 4 7 3 1 3 11
39 วัดปากตรง 2 0 1 3 5 2 1 3 8
40 บ้านนา 2 0 0 2 4 3 7 1 14
41 บ้านตรอกแค 2 0 0 2 4 2 1 0 7
42 บ้านบางพระ 2 0 0 2 3 6 3 5 12
43 บ้านกลอง 1 5 1 7 6 6 2 1 14
44 บ้านขอนหาด 1 4 3 8 12 5 1 1 18
45 ทัศนาวลัย 1 4 0 5 7 1 2 2 10
46 วัดทุ่งหล่อ 1 3 2 6 7 3 3 3 13
47 วัดสระ 1 2 2 5 9 6 9 10 24
48 วัดควนชะลิก 1 2 2 5 7 6 2 3 15
49 วัดปากควน 1 2 1 4 6 2 0 3 8
50 บ้านทุ่งไม้ไผ่ 1 2 1 4 6 2 0 1 8
51 บ้านลำคลอง 1 2 1 4 6 0 0 0 6
52 วัดบางคุระ 1 2 1 4 5 1 2 1 8
53 ร่อนพิบูลย์ 1 2 0 3 8 0 5 2 13
54 บำรุงวิทยา 1 2 0 3 4 2 3 2 9
55 บ้านห้วยหาร 1 1 3 5 8 1 4 3 13
56 วัดหนองจิก 1 1 1 3 5 0 1 0 6
57 ชุมชนวัดเกาะเพชร 1 1 1 3 4 1 1 1 6
58 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่าข้าม 1 1 1 3 4 1 1 1 6
59 สุนทราภิบาล 1 1 0 2 7 0 2 1 9
60 วัดคันธมาลี 1 1 0 2 3 0 1 4 4
61 บ้านทุ่งโชน 1 1 0 2 2 3 0 0 5
62 วัดควนเคร็ง 1 1 0 2 2 1 1 1 4
63 บ้านนำทรัพย์ 1 1 0 2 2 0 0 0 2
64 วัดสองพี่น้อง 1 0 3 4 6 3 1 1 10
65 วัดศรีสุวรรณาราม 1 0 2 3 8 8 7 2 23
66 วัดฝ่าพระบาทราษฎร์บำรุง 1 0 2 3 7 2 3 0 12
67 บ้านศาลาตะเคียน 1 0 2 3 4 6 0 2 10
68 วัดหอยกัน 1 0 1 2 6 7 2 1 15
69 วัดหน้าสตน 1 0 1 2 6 4 3 0 13
70 บ้านปากพรุ 1 0 1 2 3 0 2 3 5
71 วัดสระโพธิ์ 1 0 0 1 4 4 7 3 15
72 ราชประชานุเคราะห์ 1 0 0 1 4 0 3 2 7
73 วัดเกาะจาก 1 0 0 1 4 0 0 1 4
74 วัดควนสมบูรณ์ 1 0 0 1 3 5 2 2 10
75 บ้านหนองบัว 1 0 0 1 3 1 0 1 4
76 บ้านน้ำบ่อ 1 0 0 1 3 0 0 1 3
77 วัดชัยสุวรรณ 1 0 0 1 3 0 0 0 3
78 หลวงครูวิทยา 1 0 0 1 2 3 3 2 8
79 อนุบาลเพชรทวี 1 0 0 1 2 1 1 1 4
80 ราษฎร์นิยมวิทยา 1 0 0 1 2 0 0 0 2
81 วัดบางทองคำ 1 0 0 1 2 0 0 0 2
82 เขาพระทอง 1 0 0 1 1 4 1 7 6
83 วัดสุขุม 1 0 0 1 1 2 0 0 3
84 บ้านดอนโรงมิตรภาพที่ 196 1 0 0 1 1 1 1 0 3
85 วัดเนกขัมมาราม 0 4 0 4 9 1 1 1 11
86 บ้านดอนทราย 0 3 0 3 2 1 1 1 4
87 วัดควนเถียะ 0 2 2 4 5 3 6 3 14
88 วัดกาโห่ใต้ 0 2 1 3 6 1 1 2 8
89 บ้านนางหลง 0 2 1 3 3 2 3 3 8
90 วัดสามแพรก 0 2 0 2 5 1 2 1 8
91 วัดปลายสระ 0 2 0 2 3 2 0 1 5
92 วัดสมควร 0 2 0 2 1 1 4 3 6
93 วัดโคกมะม่วง 0 1 2 3 6 0 0 0 6
94 วัดแร่ราษฎร์สุทัศน์ 0 1 2 3 3 8 4 0 15
95 ดรุณศึกษา 2 0 1 1 2 6 7 0 2 13
96 บ้านเกาะสุด 0 1 1 2 4 3 1 1 8
97 วัดบูรณาวาส 0 1 1 2 2 2 2 1 6
98 สหมิตรวิทยา 0 1 1 2 1 5 2 0 8
99 วัดขนาบนาก 0 1 1 2 1 1 0 0 2
100 วัดบ่อโพง 0 1 0 1 3 4 1 2 8
101 บ้านลำหัก 0 1 0 1 3 4 1 0 8
102 บ้านทุ่งใคร 0 1 0 1 3 2 3 3 8
103 บ้านห้วยโส 0 1 0 1 3 1 0 0 4
104 วัดบางทวด 0 1 0 1 3 0 1 0 4
105 วัดบางศาลา 0 1 0 1 3 0 0 0 3
106 วัดพระบาท 0 1 0 1 3 0 0 0 3
107 บ้านบางตะลุมพอ 0 1 0 1 2 2 1 2 5
108 บ้านโคกทราย 0 1 0 1 2 1 3 2 6
109 บ้านใสถิน 0 1 0 1 2 0 3 1 5
110 วัดทองพูน 0 1 0 1 2 0 2 0 4
111 วัดทุ่งโพธิ์ 0 1 0 1 2 0 1 0 3
112 หนองนนทรี 0 1 0 1 2 0 0 2 2
113 บ้านทุ่งขวัญแก้ว 0 1 0 1 2 0 0 1 2
114 วัดหงส์แก้ว 0 1 0 1 1 2 0 1 3
115 วัดควนเกย 0 1 0 1 1 0 0 0 1
116 วัดเทพนมเชือด 0 1 0 1 1 0 0 0 1
117 บ้านควนโตน 0 0 2 2 3 0 2 0 5
118 บ้านวังใส 0 0 2 2 2 1 2 2 5
119 วัดวัวหลุง 0 0 1 1 9 2 1 3 12
120 วัดเทพมงคล 0 0 1 1 6 5 1 2 12
121 บ้านควนมุด 0 0 1 1 4 0 1 1 5
122 บ้านบางมูลนาก 0 0 1 1 3 2 3 1 8
123 บ้านป่าแชง 0 0 1 1 3 1 1 1 5
124 ชะอวดวิทยา 0 0 1 1 3 1 1 0 5
125 วัดอิมอญ 0 0 1 1 3 1 1 0 5
126 บ้านหัวไทร 0 0 1 1 2 4 2 1 8
127 บ้านหนองมาก 0 0 1 1 2 3 3 4 8
128 วัดห้วยแหยง (ราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ) 0 0 1 1 2 2 6 4 10
129 วัดบางด้วน 0 0 1 1 1 4 2 1 7
130 บ้านเขาน้อย 0 0 1 1 1 2 1 2 4
131 อนุบาลพลพันธ์ 0 0 1 1 1 1 1 1 3
132 วัดปากเหมือง 0 0 1 1 1 1 0 2 2
133 บ้านหนองกก 0 0 1 1 1 1 0 0 2
134 บ้านหัวปอ 0 0 1 1 1 1 0 0 2
135 วัดรักขิตวัน 0 0 1 1 1 0 1 0 2
136 บ้านบางโหนด 0 0 0 0 5 5 4 2 14
137 วัดหัวค่าย (พิศาลอุปถัมภ์) 0 0 0 0 5 4 0 2 9
138 วัดโคกยาง 0 0 0 0 5 3 2 1 10
139 วัดอู่แก้ว 0 0 0 0 5 1 0 0 6
140 วัดบ้านด่าน 0 0 0 0 4 3 0 0 7
141 พิบูลยารามมิตรภาพ 232 0 0 0 0 4 2 3 1 9
142 วัดแดง 0 0 0 0 4 1 2 5 7
143 บ้านควนชิง 0 0 0 0 4 0 0 0 4
144 บ้านหนองหิน 0 0 0 0 3 4 2 0 9
145 วัดปากแพรก 0 0 0 0 3 2 1 4 6
146 บ้านเนินธัมมัง 0 0 0 0 3 0 2 2 5
147 บ้านปลายราง 0 0 0 0 3 0 0 0 3
148 บ้านหน้าศาล 0 0 0 0 2 3 3 3 8
149 ราชประชานุเคราะห์ 7 0 0 0 0 2 3 2 5 7
150 บ้านควนหนองหงส์ 0 0 0 0 2 3 0 0 5
151 มัธยมวีรศิลปิน 0 0 0 0 2 2 3 3 7
152 วัดปิยาราม 0 0 0 0 2 2 1 1 5
153 วัดทวยเทพ 0 0 0 0 2 2 1 0 5
154 วัดวังฆ้อง 0 0 0 0 2 2 0 4 4
155 วัดรามแก้ว 0 0 0 0 2 2 0 1 4
156 วัดบ่อล้อ 0 0 0 0 2 1 1 1 4
157 ชุมชนวัดเขาแก้ววิเชียร 0 0 0 0 2 1 1 0 4
158 วัดธาราวง 0 0 0 0 2 1 0 1 3
159 วัดคงคาวดี 0 0 0 0 2 1 0 0 3
160 บ้านหอยราก 0 0 0 0 2 0 3 0 5
161 วัดทายิการาม 0 0 0 0 2 0 1 0 3
162 วัดบางตะพาน 0 0 0 0 2 0 0 0 2
163 วัดแจ้ง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
164 อนุบาลพรธิรา 0 0 0 0 2 0 0 0 2
165 ต.ช.ด.บ้านควนมีชัย 0 0 0 0 1 3 1 0 5
166 วัดอัฒฑศาสนาราม 0 0 0 0 1 2 2 0 5
167 บ้านเกาะทัง 0 0 0 0 1 1 3 1 5
168 บ้านควนรุย 0 0 0 0 1 1 2 1 4
169 วัดพระอานนท์ 0 0 0 0 1 1 2 1 4
170 วัดบางพระ 0 0 0 0 1 1 2 0 4
171 บ้านท่าไทร 0 0 0 0 1 1 2 0 4
172 วัดมัชฌิมภูผา 0 0 0 0 1 1 1 2 3
173 วัดโคกคราม 0 0 0 0 1 1 1 0 3
174 วัดควนยาว 0 0 0 0 1 1 1 0 3
175 วัดท่าเสริม 0 0 0 0 1 1 1 0 3
176 ชุมชนบ้านพุดหง 0 0 0 0 1 1 0 2 2
177 บ้านบางแรด 0 0 0 0 1 1 0 2 2
178 บ้านคอพรุ 0 0 0 0 1 1 0 2 2
179 บ้านยางกาญจน์ 0 0 0 0 1 1 0 2 2
180 บ้านไสหินตั้ง 0 0 0 0 1 1 0 1 2
181 บ้านปากบางกลม 0 0 0 0 1 1 0 0 2
182 วัดโคกทราง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
183 บ้านโก้งโค้ง 0 0 0 0 1 0 1 0 2
184 วัดท่าเสม็ด 0 0 0 0 1 0 1 0 2
185 วัดสระแก้ว 0 0 0 0 1 0 0 1 1
186 บ้านวังหอน 0 0 0 0 1 0 0 1 1
187 บ้านด่าน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
188 วัดบ้านใหม่บน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
189 บ้านห้วยไม้แก่น 0 0 0 0 0 3 1 0 4
190 บ้านแสงวิมาน 0 0 0 0 0 2 8 2 10
191 บ้านชายทะเล 0 0 0 0 0 2 4 1 6
192 ชุมชนวัดบางบูชา 0 0 0 0 0 2 2 1 4
193 บ้านท่าเตียน 0 0 0 0 0 2 1 1 3
194 วัดควนป้อม 0 0 0 0 0 2 0 0 2
195 บ้านท่าเจริญ 0 0 0 0 0 1 2 1 3
196 บ้านบางวัง 0 0 0 0 0 1 1 3 2
197 วัดทาบทอง 0 0 0 0 0 1 1 1 2
198 วัดแหลม 0 0 0 0 0 1 1 1 2
199 วัดบ้านเนิน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
200 บ้านตูล 0 0 0 0 0 1 0 0 1
201 บ้านม่วงงาม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
202 บ้านศาลาแก้ว 0 0 0 0 0 1 0 0 1
203 บ้านหนองบอน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
204 วัดคลองขยัน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
205 วัดดอนมะปราง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
206 บ้านห้วยน้ำเย็นมิตรภาพที่112 0 0 0 0 0 0 1 3 1
207 วัดแหลมตะลุมพุก 0 0 0 0 0 0 1 1 1
208 บ้านลานนา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
209 บ้านลากชาย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
210 วัดท้ายทะเล 0 0 0 0 0 0 1 0 1
211 วัดมหิสสราราม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
212 วัดดอนรักษา 0 0 0 0 0 0 0 3 0
213 บ้านท่าขนาน 0 0 0 0 0 0 0 2 0
214 บ้านบางด้วน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
215 บ้านเกาะน้อย 0 0 0 0 0 0 0 1 0
216 วัดบางยิ่ว 0 0 0 0 0 0 0 1 0
217 วัดรัตนาราม 0 0 0 0 0 0 0 1 0
218 วัดเหมก 0 0 0 0 0 0 0 1 0
219 วัดชะอวด 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220 ต.ช.ด.บ้านเขาวัง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
221 บ้านบางเนียน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
222 บ้านเกาะทวด 0 0 0 0 0 0 0 0 0
223 วัดโคกสูง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 193 171 132 496 830 419 326 324 1,575