ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 372
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หัวไทร (เรือนประชาบาล) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 82.33 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านทุ่งใคร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดสามัคยาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 80.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองมาก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 78.83 เงิน 4
5 วัดหัวค่าย (พิศาลอุปถัมภ์) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 78.33 เงิน 5
6 วัดหอยกัน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 78 เงิน 6
7 บ้านชะอวด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 77.33 เงิน 7
8 บ้านบางพระ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 77 เงิน 8
9 บ้านหน้าศาล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 76 เงิน 9
10 บ้านหัวไทร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 75 เงิน 10
11 บ้านขอนหาด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 73.67 เงิน 11
12 วัดสามแพรก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 73.67 เงิน 11
13 บ้านไสขาม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 73.17 เงิน 13
14 วัดควนสมบูรณ์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 73 เงิน 14
15 วัดสระ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 72.33 เงิน 15
16 วัดวังกลม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 72 เงิน 16
17 วัดบ่อล้อ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 71.67 เงิน 17
18 บ้านกลอง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 68.33 ทองแดง 18
19 มัธยมวีรศิลปิน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 68.33 ทองแดง 18
20 บ้านหอยราก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 65.67 ทองแดง 20
21 วัดท้ายทะเล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 64.67 ทองแดง 21
22 วัดแร่ราษฎร์สุทัศน์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 64 ทองแดง 22
23 บ้านบางวัง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 - -
24 วัดโคกคราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3

รหัสกิจกรรม : 262
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดท้ายโนต สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านชะอวด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดหน้าสตน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดท่าเสม็ด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 85 ทอง 4
5 วัดนาหมอบุญ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 83 ทอง 5
6 วัดพิศาลนฤมิต สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 79 เงิน 6
7 ภูมิสถิตวิทยา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 77 เงิน 7
8 วัดสระโพธิ์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 77 เงิน 7
9 วัดควนเถียะ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 75 เงิน 9
10 บ้านศาลาตะเคียน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 73 เงิน 10
11 วัดโคกยาง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 73 เงิน 10
12 หัวไทร (เรือนประชาบาล) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 73 เงิน 10
13 บ้านวังใส สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 69 ทองแดง 13
14 บ้านแสงวิมาน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 69 ทองแดง 13
15 บ้านทุ่งไม้ไผ่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 - -
16 หลวงครูวิทยา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 369
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านห้วยหาร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 86.33 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านชะอวด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองมาก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 80.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดทายิการาม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 80 ทอง 4
5 หัวไทร (เรือนประชาบาล) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 78 เงิน 5
6 บ้านบางโหนด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 70.33 เงิน 6
7 วัดแร่ราษฎร์สุทัศน์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 70 เงิน 7
8 วัดควนสมบูรณ์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 69 ทองแดง 8
9 วัดวังกลม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 68.33 ทองแดง 9
10 วัดสมควร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 67.33 ทองแดง 10
11 บ้านหัวไทร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 65.67 ทองแดง 11
12 บ้านโคกทราย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 64 ทองแดง 12
13 บ้านท้องโกงกาง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 63.67 ทองแดง 13
14 บ้านหอยราก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 61.33 ทองแดง 14
15 ชุมชนวัดเขาแก้ววิเชียร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 61 ทองแดง 15
16 บ้านหนองหิน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 - -
17 วัดสุวรรณโฆษิต สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 047
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 แพทยกิจพิทยา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 88 ทอง ชนะเลิศ
2 บำรุงวิทยา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สหมิตรวิทยา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดปลายสระ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 78 เงิน 4
5 ชุมชนวัดเขาลำปะ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 63 ทองแดง 5
6 ชุมชนพิบูลสงคราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 1 เข้าร่วม 6
7 บ้านกุมแป สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 1 เข้าร่วม 6
8 บ้านบางพระ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 1 เข้าร่วม 6
9 วัดจิกพนม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 1 เข้าร่วม 6
10 วัดสระ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 1 เข้าร่วม 6
11 วัดห้วยแหยง (ราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 1 เข้าร่วม 6
12 เขาพระทอง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 1 เข้าร่วม 6

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 643
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดจิกพนม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 071
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนควนดินแดงมิตรภาพที่ 173 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 86 ทอง ชนะเลิศ
2 ร่อนพิบูลย์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดบูรณาวาส สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 169
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านปากเชียร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 96.33 ทอง ชนะเลิศ
2 ทัศนาวลัย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 93.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 768
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านชะอวด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 96.65 ทอง ชนะเลิศ
2 ร่อนพิบูลย์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 93.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านห้วยหาร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 93.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดบ้านด่าน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 89.08 ทอง 4
5 วัดกาโห่ใต้ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 88.98 ทอง 5
6 วัดโคกมะม่วง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 88.98 ทอง 5
7 บ้านควนชิง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 87.98 ทอง 7
8 บ้านเกาะสุด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 87.97 ทอง 8
9 วัดบางศาลา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 87.97 ทอง 8
10 ดรุณศึกษา 2 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 87.31 ทอง 10
11 วัดเทพมงคล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 86.32 ทอง 11
12 วัดโคกทราง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 85.32 ทอง 12
13 ต.ช.ด.บ้านควนมีชัย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 78.33 เงิน 13

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 331
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดสุวรรณโฆษิต สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 83 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเกาะนางโดย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 325
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเกาะนางโดย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 83 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3

รหัสกิจกรรม : 307
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านควนเงิน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 91 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านปากเชียร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหัวไทร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านลำหัก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 75 เงิน 4
5 บ้านวังใส สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 75 เงิน 4
6 วัดสระโพธิ์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 74 เงิน 6
7 หัวไทร (เรือนประชาบาล) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 74 เงิน 6
8 บ้านท่าไทร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 73 เงิน 8
9 ชุมชนควนดินแดงมิตรภาพที่ 173 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 65 ทองแดง 9
10 บ้านบางโหนด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 65 ทองแดง 9
11 บ้านหนองหิน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 65 ทองแดง 9
12 วัดบางพระ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 65 ทองแดง 9
13 วัดหน้าสตน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 65 ทองแดง 9
14 บ้านนา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 63 ทองแดง 14
15 วัดฝ่าพระบาทราษฎร์บำรุง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 63 ทองแดง 14
16 บ้านชายทะเล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 62 ทองแดง 16
17 วัดกัลยานฤมิต สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 62 ทองแดง 16
18 วัดควนเถียะ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 62 ทองแดง 16
19 วัดพิศาลนฤมิต สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 62 ทองแดง 16
20 วัดอัฒฑศาสนาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 62 ทองแดง 16
21 วัดสุวรรณโฆษิต สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 61 ทองแดง 21
22 วัดโคกยาง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 60 ทองแดง 22
23 วัดวัวหลุง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 - -
24 วัดสามัคยาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3

รหัสกิจกรรม : 144
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดควนใส สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 89 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดป่าระกำ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านลำคลอง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดโคกยาง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 80 ทอง 4
5 ชุมชนควนดินแดงมิตรภาพที่ 173 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 76 เงิน 5
6 วัดหอยกัน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 71 เงิน 6
7 บ้านควนมิตร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 308
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านควนเงิน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดหนองจิก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านชะอวด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดสุวรรณโฆษิต สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 90 ทอง 4
5 ชมพูประดิษฐ์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 89 ทอง 5
6 วัดวัวหลุง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 87 ทอง 6
7 บ้านบางแรด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 85 ทอง 7
8 บ้านหัวไทร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 79 เงิน 8
9 วัดปิยาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 77 เงิน 9
10 บ้านลำหัก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 75 เงิน 10
11 วัดฝ่าพระบาทราษฎร์บำรุง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 74 เงิน 11
12 วัดทุ่งหล่อ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 73 เงิน 12
13 อนุบาลพลพันธ์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 72 เงิน 13
14 บ้านหนองหิน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 71 เงิน 14
15 วัดหน้าสตน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 69 ทองแดง 15
16 วัดป่าระกำ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 68 ทองแดง 16
17 บ้านบางโหนด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 67 ทองแดง 17
18 บ้านควนโตน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 66 ทองแดง 18
19 บ้านท่าไทร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 66 ทองแดง 18
20 วัดโคกยาง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 66 ทองแดง 18
21 บ้านท่าเจริญ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 65 ทองแดง 21
22 หัวไทร (เรือนประชาบาล) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 65 ทองแดง 21
23 บ้านปากเชียร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 64 ทองแดง 23
24 ร่อนพิบูลย์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 64 ทองแดง 23
25 บ้านนา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 63 ทองแดง 25
26 วัดบางพระ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 63 ทองแดง 25
27 บ้านเนินธัมมัง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 60 ทองแดง 27
28 วัดทองพูน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 60 ทองแดง 27

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 156
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดฝ่าพระบาทราษฎร์บำรุง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 87.38 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนวัดท่าลิพง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 87.23 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดสองพี่น้อง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 86.92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดเนกขัมมาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 86.14 ทอง 4
5 วัดหนา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 86.13 ทอง 5
6 วัดโคกพิกุล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 80 ทอง 6
7 บ้านควนมิตร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 78.64 เงิน 7
8 ชุมชนวัดเขาลำปะ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 - -
9 วัดทุ่งหล่อ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 146
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดป่าระกำ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 87 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดโคกพิกุล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 017
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนพิบูลสงคราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 30 เข้าร่วม ชนะเลิศ
2 วัดเนกขัมมาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 166
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดหนา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 98.59 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดบางคุระ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 97.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดศรีสุวรรณาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 97.06 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดแดง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 96.59 ทอง 4
5 ชุมชนวัดเขาลำปะ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 96.06 ทอง 5
6 วัดโคกพิกุล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 96.06 ทอง 5
7 วัดทุ่งหล่อ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 95.99 ทอง 7
8 ชมพูประดิษฐ์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 95.33 ทอง 8
9 บ้านควนเงิน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 95.06 ทอง 9
10 วัดเนกขัมมาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 94.59 ทอง 10
11 บ้านปากเชียร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 94.46 ทอง 11
12 ทัศนาวลัย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 93.93 ทอง 12
13 วัดกัลยานฤมิต สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 92.46 ทอง 13
14 บ้านกุมแป สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 91.19 ทอง 14
15 วัดจิกพนม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 90.79 ทอง 15
16 วัดสระ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 89.86 ทอง 16
17 วัดป่าระกำ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 88.80 ทอง 17
18 วัดเถลิงกิตติยาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 88.60 ทอง 18
19 วัดสองพี่น้อง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 88.33 ทอง 19
20 ชุมชนพิบูลสงคราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 85.92 ทอง 20
21 วัดควนชะลิก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 85.20 ทอง 21
22 บ้านบางพระ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 72.79 เงิน 22
23 บ้านบางน้อย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 - -
24 บ้านอายเลา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 - -
25 วัดห้วยแหยง (ราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 011
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านควนเงิน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 88 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนวัดเกาะเพชร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านบางน้อย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชุมชนพิบูลสงคราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 - -
5 วัดศรีสุวรรณาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 - -
6 วัดเนกขัมมาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 145
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านลำคลอง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเกาะสุด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านศาลาตะเคียน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดโคกยาง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 81 ทอง 4
5 บ้านชะอวด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 80 ทอง 5
6 วัดวังฆ้อง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 75 เงิน 6
7 วัดหงส์แก้ว สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 70 เงิน 7
8 บ้านเนินธัมมัง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 65 ทองแดง 8
9 บ้านควนมิตร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 337
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านท้องโกงกาง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 83 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านทุ่งไม้ไผ่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านบางมูลนาก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดบางศาลา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 - -
5 วัดสุวรรณโฆษิต สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 038
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดควนชะลิก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 87 ทอง ชนะเลิศ
2 บำรุงวิทยา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดบางคุระ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ทัศนาวลัย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 78 เงิน 4
5 วัดสามัคยาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 78 เงิน 4
6 บ้านกุมแป สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 76 เงิน 6
7 บ้านบางพระ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 65 ทองแดง 7
8 มัธยมวีรศิลปิน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 65 ทองแดง 7
9 บ้านควนรุย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 64 ทองแดง 9
10 วัดโคกพิกุล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 64 ทองแดง 9
11 บ้านควนเงิน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 - -
12 วัดห้วยแหยง (ราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 - -
13 วัดแดง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 327
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านกุมแป สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 85 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดปากควน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดสุวรรณโฆษิต สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 314
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดสุวรรณโฆษิต สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 86 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 336
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านนำทรัพย์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านกุมแป สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านปากเชียร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 333
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเกาะนางโดย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 96 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนวัดสุวรรณรังษี สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 329
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านกุมแป สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 87 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดปากควน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดสุวรรณโฆษิต สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 026
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดพิศาลนฤมิต สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 96 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านลำคลอง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านควนโตน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านชะอวด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 88 ทอง 4
5 วัดหอยกัน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 85 ทอง 5
6 วัดหงส์แก้ว สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 78 เงิน 6
7 บ้านศาลาตะเคียน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 76 เงิน 7
8 บ้านเกาะสุด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 75 เงิน 8
9 บ้านท้องโกงกาง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 74 เงิน 9
10 วัดศรีสุวรรณาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 69 ทองแดง 10
11 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่าข้าม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 67 ทองแดง 11
12 บ้านห้วยหาร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 67 ทองแดง 11
13 วัดสุวรรณโฆษิต สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 65 ทองแดง 13
14 วัดสระแก้ว สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 - -
15 วัดโคกยาง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 068
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดหนา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 81 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 323
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดสุวรรณโฆษิต สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 92 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเกาะนางโดย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนวัดสุวรรณรังษี สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 316
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดสุวรรณโฆษิต สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 86 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเกาะนางโดย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน