สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนวัดเขาแก้ววิเชียร สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 89.26 ทอง 28 1. เด็กชายณัฐพันธุ์  ฉิมทับ
2. เด็กหญิงรุจาภา  ศึกขะชาติ
 
1. นายสุชาติ   ด้วงใหญ่
2. นางสุนีย์  จันแก้ว
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 88.53 ทอง 26 1. เด็กชายปิติชัย  ดาวัลย์
2. เด็กหญิงวรรณิษา   ฉิมทับ
 
1. นายสุชาติ   ด้วงใหญ่
2. นางสุนีย์  จันแก้ว