สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านศาลาตะเคียน สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชินวรณ์  ชุมทองโด
2. เด็กชายณัฐชนน  พรหมศรี
3. เด็กชายธนภัทร  จันทองนิ่ม
4. เด็กชายพีรพล  โอฬากิจ
5. เด็กชายภานุวัตน์  แก้วบุตร
 
1. นายพีระศักดิ์  สิริรัตนาภรณ์
2. นายปรัชญา  เนินพรหม
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ยิ้มเส้ง
 
1. นางสาวพรพิมล  ทองลิขิต
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 81 ทอง 6 1. เด็กหญิงฐิติชญา  อินทร์สังข์
2. เด็กหญิงปวันรัตน์  นุ่นนุ่ม
 
1. นางกนกภรณ์  พรหมสุข
2. นายวชิรวิชญ์  พิชญพีรพล
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  ขาวเรือง
2. เด็กหญิงรมิดา  จันทร์นวล
 
1. นางกนกภรณ์  พรหมสุข
2. นางสาวพรพิมล  ทองลิขิต