สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแสงวิมาน สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 76 เงิน 9 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  เนตรไสว
 
1. นายคณิน  ทศไพรินทร์
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 75 เงิน 11 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สิริฟีน
2. เด็กชายธนัท  กรอบแก้ว
3. เด็กชายพันธวัชน์  แสงวิมาน
 
1. นายคณิน  ทศไพรินทร์
2. นางสวรส  จักรกาญจน์