สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านไสหินตั้ง สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 88.4 ทอง 27 1. เด็กชายศุกร์ภชัย  ชัยยัง
2. เด็กหญิงอริสรา  หนูเพชร
 
1. นางสิริพร  ชูเจริญวงศ์