สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองกก สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 75 เงิน 13 1. เด็กชายพลกฤต  วุฒิสังข์
 
1. นางอุไรวรรณ์  นวลขาว
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายอรรถพล  ชอบทำกิจ
 
1. นางปัทมา  ตลึงผล