สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหน้าศาล สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 74 เงิน 5 1. เด็กชายราเชนทร์  พฤกษารัตน์
2. เด็กชายอนิรุจ  มุสลิมีน
3. เด็กหญิงเมลดา  นิยมเดชา
 
1. นายก่อเดช  มุสลิมีน
2. นางพิมพักตร์  โอภานุรักษธรรม
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 76 เงิน 9 1. เด็กหญิงนาตาชา  หมันหนัน
 
1. นางพิมพักตร์  โอภานุรักษ์ธรรม
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 72 เงิน 14 1. เด็กชายพีระยุทธ  ทามาศ
2. เด็กชายวรวุฒิ  แขกพงศ์
 
1. นางจุรึ  บริรักษ์
2. นางสาวอาอีฉ๊ะฮ์  สันสุวรรณไล