สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหน้าศาล สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 66 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงวรัทยา  ปะหวัง
 
1. นายอภิรักษ์  ธรรมเสน่ห์
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 67.33 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงนาตาชา  หมันหนับ
 
1. นางพิมพักตร์  โอภานุรักษธรรม
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 67 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงณัชนิชา  มุสลิมีน
 
1. นางพิมพักตร์  โอภานุรักษธรรม