สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพง สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 62 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  มะลิเผือก
 
1. นางลัดดาวัลย์  มะลิเผือก
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 60 ทองแดง 21 1. เด็กชายรชฏ  คงสุข
2. เด็กชายสันติ  เขียวบม
3. เด็กชายสุกฤษฏิ์  ทองเกตุ
 
1. นายอุทัย  เพชรอนันต์
2. นายอุดมนันท์   นันทกาญจน์