สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพิบูลยารามมิตรภาพ 232 สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 75 เงิน 17 1. เด็กหญิงมณัฐชนก  ปานมั่น
 
1. นางเพ็ญศรี  รักษา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 79 เงิน 10 1. เด็กหญิงณัฐธิชา  ถนอมนวล
 
1. นางเพ็ญศรี  รักษา