สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนราษฎร์นิยมวิทยา สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอัสรียา  แผ้วปาน
 
1. นายธิภากร  วั่นเส้ง
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 80.04 ทอง 10 1. เด็กหญิงชนกวรรณ  ไชยโมห์
 
1. นางสาวศิรินทรา  เจ๊ะแหละหมัน