สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดขนาบนาก สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกฤติยา  บุญเกิด
2. เด็กหญิงฌลาลักษณ์  ชูสุข
3. เด็กหญิงหทัยทิพย์  นุ่นทองหอม
 
1. นางสาวสมพร  ทองขาว
2. นางสาวอรวรรณ  พรหมทอง