สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดขนาบนาก สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพิมพ์ลรัตน์  ธรรมรัตน์
2. เด็กหญิงอาณัชญา  กาญจนสง
3. เด็กชายเนติวุฒิ  ยืนยัน
 
1. นางสาวสมพร  ทองขาว