สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดคงคาวดี สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 72 เงิน 11 1. เด็กหญิงกุลธิดา  พุ่มหอม
2. เด็กหญิงมนัสนันท์  โชติทอง
3. เด็กหญิงมาลิษา  โดดำ
 
1. นางเบ็ญจา  นาคศรี
2. นางสาวกมลาสน์  ใจเพชร